Overweegt u om SWZ te ondersteunen door middel van een gift, schenking of een nalatenschap, dan is het goed om te weten dat SWZ een erkenning heeft als Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze “ANBI-status” heeft verschillende voordelen, zowel voor SWZ als voor de donateurs. Zo zijn donaties aan een ANBI in veel gevallen voor de donateurs fiscaal aftrekbaar. SWZ hoeft over de ontvangen schenkingen geen erf- of schenkbelasting te betalen.

ANBI’s zijn verplicht om transparant te zijn over hun beleid en de besteding van de middelen door het publiceren van een jaarverslag en een jaarrekening. Zo weet u zeker dat de schenking ook gebruikt wordt waarvoor ze bedoeld is.

Bekijk hier de jaarverslagen

Het RISN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden InformatieNummer) / fiscaal nummer van SWZ is: 804610216.

Voor meer informatie over de mogelijkheden voor donaties, kunt u contact opnemen met het secretariaat Raad van Bestuur, tel. 088 799 8080 of info@swzzorg.nl Voor meer informatie over ANBI, klik hier.