Son, 26 maart 2018

 

Op maandag 9 april 2018 organiseert Café Brein de ontmoetings- en informatieavond voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Het thema is: “NAH en karakterverandering: snel boos zijn”. 

Waar: SWZ Activiteitencentrum, Palladiostraat 27, 5624 AB in Eindhoven
Datum en tijd: maandag 9 april van 19.30 – 21.30 uur. Toegang vanaf 19.00 uur.
Voor wie: mensen met NAH, hun familie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Aanmelden is niet nodig.

NAH en niet-zichtbare gevolgen

Gast van deze avond is Iris Versteijnen, orthopedagoog bij SWZ en behandelaar bij Hersenz. Zij is ook nauw betrokken bij het hersenletselteam van NAH Netwerk Zuidoost-Brabant. Dat mensen met NAH lichamelijke beperkingen overhouden, herkennen zorgverleners en naasten wel. Maar de niet-zichtbare gevolgen komen soms pas veel later aan het licht. Karakterveranderingen en overprikkelingsklachten zijn veel voorkomend. Oorzaken, gevolgen en hoe hiermee om te gaan, komen ter sprake.

Ervaringsdeskundigen aan het woord

NAH treft echter ook de gezinsleden, partner van een getroffene en andere naasten. Heel het gezin is genoodzaakt opnieuw te leren leven en te leren omgaan met de beperkingen van de getroffene met NAH; samen op zoek naar een nieuwe balans. Iris wordt vergezeld door het echtpaar Willie en Selle Boon. Willie, oud-cliënt van Hersenz, heeft ten gevolge van NAH een karakterverandering ondergaan en kan onder andere snel geïrriteerd raken. Op welke manier hebben zij als koppel én gezin met pubers hun weg gevonden?

Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om deze avond van Café Brein bij te wonen.

Café Brein

Café Brein is de tweemaandelijkse ontmoetingsavond voor mensen met NAH, mantelzorgers en andere betrokkenen waarbij informatie en gezelligheid samen gaan. Deelnemers praten over de gevolgen van NAH en  hoe ze daarmee omgaan. Deze gevolgen hebben namelijk grote invloed op het welzijn van de persoon met NAH en zijn omgeving. Belangstellenden die aankondigingen en/of samenvattingen van de bijeenkomsten willen ontvangen, kunnen zich aanmelden voor de Café Brein emailverzendlijst via info@mantelzorgverlicht.nl.

Deel dit