Er zijn in de gehandicaptenzorg geen richtlijnen bekend voor het uitvoeren van urineonderzoek bij vermoeden van een blaasontsteking. Het afnemen van urineonderzoek is bij cliënten met een ernstige, meervoudige beperking zeer belastend, omdat de urine via een katheter of plaszak moet worden afgenomen. Bij SWZ kwamen we er bovendien achter, dat er regelmatig geen match was en er geen blaasontsteking naar voren kwam. Dit was zonde van het werk en onnodig belastend voor onze cliënten. Daarom ontwikkelden we in samenwerking met verpleegkundigen, de arts verstandelijk gehandicapten (AVG) en het LEAN-team een checklist. Deze lijst biedt handvatten en zorgt ervoor dat er geen onnodige urinemonsters meer bij onze cliënten wordt afgenomen. Wij noemen dit beleid ‘gepast urineonderzoek’.

Film over gepast urineonderzoek
Onlangs heeft VGZ ons initiatief aangemerkt als ‘zinnige zorg’. In het kader hiervan hebben wij een film opgenomen, waarbij onze verpleegkundige, persoonlijk begeleider en tevens een ouder van één van onze cliënten vertellen over wat deze innovatie voor hen persoonlijk heeft betekend. Bekijk de film en klik op onderstaande link:

Film gepast urineonderzoek

Symposium Zorginnovatie 2019
Op 19 november j.l. mochten wij ons initiatief presenteren tijdens het Symposium Zorginnovatie van VGZ, waar voor zorgaanbieders binnen de Wlz de mogelijkheid was om met elkaar ideeën, kennis en ervaringen uit te wisselen.