Niet-aangeboren hersenletsel kan ook onzichtbare gevolgen hebben. Deze gevolgen leiden vaak tot grote veranderingen voor de getroffene en zijn omgeving, die hiervoor geen begrip kan opbrengen. Hans van Dam, landelijk consulent hersenletsel en bekroond publicist, zal ingaan op deze onzichtbare gevolgen en ook wijzen op mogelijkheden voor hulp en advies.

Datum:            donderdag 10 november
Tijd:                 20.00 – 21.30 uur uur, inloop vanaf 19.30 uur
Locatie:           SWZ Activiteitencentrum Duinendaal, Eerste Rompert 5 ’s-Hertogenbosch

U hoeft zich niet aan te melden voor deze bijeenkomst en er zijn geen kosten aan verbonden. SWZ AC Duinendaal is herkenbaar aan de puntdaken, parkeren kan voor de ingang.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Jaap Croonen, mail: dbbrein@gmail.com

Café Brein Den Bosch is een trefpunt voor mantelzorgers (partners, familieleden en vrienden) en getroffenen van niet-aangeboren Hersenletsel (NAH). In elke bijeenkomst staat een onderwerp centraal dat in een ontspannen sfeer wordt toegelicht.