Page 10 - Kind en Jeugd bij SWZ
P. 10

ONDERSTEUNING THUIS Hulp aan huis als alles zelf doen niet meer werkt Pittig is het, een kind met ernstige meervoudige beperkingen thuis begeleiden. Dat horen wij vaak. Het kost veel energie. En soms weet je het als ouder gewoon niet meer. Onze hulp aan huis biedt uitkomst. Van dagelijkse verzorging tot hulp bij opvoedkun- dige vraagstukken. En van gerichte behandeling tot een wandelingetje in het park.  SWZ biedt Intensieve gezinsbehandeling We ondersteunen ouders met vraagstuk- ken rond het gedrag en de opvoeding van kinderen tot 18 jaar. Zo’n behandeling kent verschillende fases. We lopen die even door... 1Intakegesprek Het is niet gemakkelijk om hulp te vragen en iemand mee te laten kijken thuis. Dat doe je alleen als het water aan je lippen staat. Dat realiseren wij ons heel goed. Daarom maken we snel een afspraak en komen we langs om kennis te maken met het gezin. Daarna gaan we samen na hoe we de gezinsbehandeling het beste kunnen vormgeven. Een indicatie is er dan al. 2Beeldvormingsfase Onze behandelaar bezoekt het gezin op verschillende momenten, juist ook op spits- tijden, om een goed beeld te krijgen van het gezin. We kijken dan echt niet alleen naar de problemen en uitdagingen; we gaan ook op zoek naar de kracht en kwa- liteit van zowel de ouders als het kind. We betrekken daarbij het hele gezin, ook opa’s en oma’s of anderen die een belangrijke rol in het gezin vervullen. Daarnaast observe- ren wij het kind op school, de BSO en op andere plekken waar het regelmatig komt. En we winnen informatie in bij andere behandelaren zoals fysiotherapeut, logo- pedist of ergotherapeut. 3Behandelplan Daarna stellen we met de ouders een behandelplan op. Vaak telt dat plan ver- schillende concrete doelen. Dan stellen we samen prioriteiten. Zo kan het zijn dat het kind ongewenst gedrag laat zien tijdens het eten of het douchen, dat het erg dominant aanwezig is zodat broers en zussen te wei- nig aandacht krijgen, en dat het regelmatig overprikkeld is. We kiezen dan samen waar we mee beginnen. 4Behandeling Onze behandelaar bezoekt het gezin we- kelijks. We kijken naar het gedrag van het kind en de interactie met de ouders. Soms gebruiken we video-opnames, zodat ouders terug kunnen zien wat er gebeurde. De gezinsbehandelaar geeft de ouders advies. Daarin werkt hij samen met school en BSO. Want het is belangrijk om overal dezelfde aanpak te kiezen. Soms heeft het kind meer behoefte aan duidelijkheid en structuur. Sa- men met ouders onderzoeken we dan hoe dat kan, rekening houdend met wat past bij de ouders en dit gezin. Daarnaast passen we thuis adviezen van andere behandela- ren in. Afbouwen 5 Na een periode van gemiddeld anderhalf jaar zijn de meeste vraagstukken aangepakt en kunnen we de behandeling afbouwen. Als er toch nog ondersteuning nodig is, kunnen ouders een beroep doen op specia- listische thuisondersteuning, voor de dage- lijkse verzorging en ontlasting van ouders in de zorg van hun kind. Vaak bieden wij zulke ondersteuning lang. Meestal totdat het kind buitenshuis gaat wonen. Maar soms redt het gezin het verder prima zonder aanvul- lende hulp. 10 KIND EN JEUGD BIJ SWZ Van links naar rechts: moeder Anneloes, dochter Julia en gezinsbehandelaar Hermien van de Kolk.      


   8   9   10   11   12