Page 12 - Kind en Jeugd bij SWZ
P. 12

ONDERSTEUNING THUIS  “Veel oog voor ouders, maar het kind staat centraal” Een klein team helpt gezinnen met allerlei vraagstukken. Anne Hagebols, persoonlijk begeleider, doet dat al 10 jaar. En nog steeds met hart en ziel. “Ik kan me geen mooiere baan voorstellen!” SWZ biedt specialistische thuisondersteuning Via bijvoorbeeld de MEE komen gezinnen met een hulpvraag. De MEE brengt de behoeften in kaart, regelt de indicatie (WLZ, PGB of ZIN) en kan dan bij SWZ aankloppen. Na een intakegesprek weten de medewer- kers concreet welke ondersteuning nodig is en hoeveel uur in de week. Soms gaan ze in gesprek met de gemeente om de ge- indiceerde uren nog uit te breiden. Samen met de ouders brengen we in kaart welke ondersteuningsbehoeften ze hebben en maken daar afspraken over. Dan gaan we aan de slag. Meestal in de middag en avond, omdat kinderen overdag vaak naar school of de dagopvang gaan. Anne: ”Onze kracht in dit proces is dat we heel snel schakelen; al snel na aanmelding nemen we contact op en plannen een afspraak in.” Anne Hagenbols Soms jaren Specialistische thuisondersteuning is vaak het vervolg op Intensieve gezinsbehande- ling. Anne: “De zorg die wij bieden kan soms jaren duren, totdat het kind de deur uit gaat. Zo kwam ik 11 jaar geleden bij een gezin met een kind dat toen een jaar of drie was. Nu is hij 14 jaar, gaat hij puberen en wordt het steeds zwaarder voor de ouders om voor hem te blijven zorgen. De moeder kijkt nu uit naar logeerplekken, zodat hij Marian gaat lekker naar buiten met Menno. kan wennen aan een andere omgeving en langzaam uit huis kan gaan. Uiteindelijk gaat hij dan naar een woning voor (E)MB.” De zorg Anne: “Ik merk dat ouders blij zijn met onze ondersteuning. Ze krijgen advies en worden ontlast. We komen 1 à 2 keer in de week op bezoek, afhankelijk van de behoefte. We helpen bij vraagstukken als zindelijkheid, opvoeding, communicatie en een stuk dagelijkse verzorging zoals hulp bij douchen en aankleden.” Ook ontspanning is belangrijk. Anne: “Ik ga vaak met de cliënt naar buiten voor een wandeling, de speeltuin of een boodschap. Thuis doe ik spelletjes met het kind, kleuren of ballen. Zo hebben de ouders ook even hun handen vrij en is er meer ruimte om ook aandacht te schenken aan eventuele andere kinderen die thuis wonen. Ze hebben vaak het gevoel dat ze andere kinderen tekort- doen, omdat een kind met (E)MB natuurlijk meer zorg en aandacht vraagt.” Anne heeft veel afstemming met school en dagopvang. “Als ik hoor waar ze overdag mee bezig zijn geweest, kan ik daarop inspelen. Ik krijg ook informatie over het gedrag van het kind, waardoor ik een breder beeld krijg. We werken ook met buitenlandse kinderen uit bijvoorbeeld Eritrea en Iran. Het is interessant om op deze manier met andere culturen te maken te krijgen. Soms communiceren we met handen en voeten maar we komen er altijd wel uit.” Ook Sven en zijn zoontje Menno krijgen wekelijks thuisondersteuning, waar ze heel tevreden over zijn.    12 KIND EN JEUGD BIJ SWZ    


   10   11   12   13   14