Page 13 - Kind en Jeugd bij SWZ
P. 13

LOGEREN   Lekker logeren in Son Dag in dag uit zorgen voor een kind met (ernstige) meervoudige beperkingen vraagt veel van het hele gezin. Heb je al eens aan ons Logeerhuis gedacht? Je kind gaat even lekker logeren in een veilige, zorgzame omgeving. Samen met andere kinderen wor- den leuke activiteiten ondernomen onder deskundige begeleiding. Terwijl je thuis tijd hebt voor elkaar. Siem. Wanneer is het Logeerhuis open? We zijn alle dagen van het jaar open, door- deweeks, in het weekeind en in de vakanties. Mits er minimaal 4 cliƫnten aanwezig zijn. Uit welke financiering wordt logeren betaald? Logeren wordt betaald uit het Persoons- gebonden Budget (PGB) of vanuit Zorg in Natura (ZIN).  Waarom is logeren zo belangrijk? Als een kind met (E)MB gaat logeren, heb- ben ouders even tijd voor zichzelf, elkaar en anderen binnen het gezin. Je kind kan wen- nen aan buitenshuis wonen en verzorgd worden door anderen dan familie. Het maakt contact met andere kinderen. En dat is niet alleen leuk, ze leren ook van elkaar. En tot slot beleven kinderen activiteiten die speciaal op hen zijn aangepast. Hoe weet je als ouder dat je kind in veilige handen is? In het Logeerhuis werken verpleegkundigen, verzorgenden IG, helpenden, stagiaires en vrijwilligers. Zij hebben ervaring met het werken met kinderen en volwassenen met (E)MB en weten precies hoe ze hen moeten verzorgen en begeleiden. Wat doen de kinderen zoal in het Logeerhuis? Het Logeerhuis organiseert leuke activitei- ten zoals een bezoekje aan de kinderboer- derij in het dorp of de boerderij op ons ei- gen terrein, het maken van een wandeling, we doen spelletjes, we doen bingo, kijken tv, luisteren muziek samen. Soms koken we ook met elkaar. En de geestelijk verzorger biedt mooie vieringen aan. Als kinderen uit school komen, is er natuurlijk even een rustmoment.   Sofie met begeleider. Bente Strijbosch. KIND EN JEUGD BIJ SWZ 13     


   11   12   13   14   15