Page 17 - Kind en Jeugd bij SWZ
P. 17

   Brink 19: een bijzondere woning Brink 19 is een bijzondere woning op Zonhove. Hier wonen cliënten met zeer ernstige meervoudige beperkingen en een intensieve zorgvraag. Omdat ze bijvoorbeeld kam- pen met zware epilepsie of longfalen. De leeftijd van bewoners is nu tussen de 18-31 jaar, maar niet de leeftijd bepaalt of iemand in de groep past, wel de zorgintensiviteit. Bijna alle 20 medewerkers hebben dan ook een verpleegkundige achtergrond. En, belangrijker nog, passie om met juist deze mensen te werken. Omdat er extra zorguren zijn voor deze doelgroep, kunnen we veel aandacht geven aan elke cliënt bij bijvoorbeeld het ochtend- en avondritueel en we hebben ook tijd om leuke dingen met ze te doen. Iedere dag even naar buiten, een voetmassage of de snoezelkar inzetten. Met de snoezelkar kun- nen we de alertheid stimuleren met lamp- jes, geuren en kleuren. En heel bijzonder zijn onze ICT-mogelijkheden voor mensen met (E)MB. Daarin onderscheiden we ons echt van andere zorgaanbieders. Zo probe- ren we er alles aan te doen om cliënten een zo prettig mogelijk leven te geven.” Kwaliteit in medewerkers Ellen van Kemenade, specialistisch begelei- der, heeft bewust voor deze cliënten gekozen. “Geen dag is hetzelfde op Brink 19. Ons werk hier vraagt veel verschillende verpleegtechnische handelingen. Maar het is ook een uitdaging om heel ‘klein’ te kijken. Daarmee bedoel ik dat we alert zijn op kleine signalen van onze cliënten, om deze te interpreteren en daarop te hande- len. Cliënten kunnen ons niet vertellen wat ze nodig hebben. Wij moeten dat inschat- ten. Als we bijvoorbeeld een cliënt op schoot nemen en knuffelen en we voelen dat het lichaam ontspant, dan gaan we ervan uit dat hij of zij dat prettig vindt. Die interpretatie toetsen we continu met collega’s: zie ik dit goed? Denk jij dat ook? Er is niet alleen veel samenwerking in het team, ook met andere disciplines binnen SWZ zoals ergotherapeuten, fysiotherapeu- ten en de arts. Daarnaast is er natuurlijk veel overleg met ouders of verwanten die zo’n 1 à 2 keer in de week in en uit lopen. Het contact met hen is heel goed.” Veel tijd en aandacht Ondanks de zorgzwaarte, hebben de mede- werkers op Brink 19 wel veel tijd voor elke cliënt. Ellen: ”We werken altijd met 3 of 4 medewerkers op een groep van 9 cliënten.    De kleine momenten “Als je mij vraagt waar de kinderen het meest van genieten, dan zijn het de kleine momen- ten. Als er één-op-één contact is, oprechte aandacht. Ik doe mijn best om bijvoorbeeld net dat ene perfecte speelgoed aan te bie- den, waarmee het kind op de juiste manier geprikkeld wordt en plezier beleeft. Ik vind het belangrijk dat kinderen regelmatig iets nieuws aangeboden krijgen. Je moet blijven vernieuwen.” KIND EN JEUGD BIJ SWZ 17     


   15   16   17   18   19