Page 20 - Kind en Jeugd bij SWZ
P. 20

BEHANDELING  Alle behandelaren onder één dak Bijna alle begeleiding en behandeling die een ernstig meervoudig beperkt kind nodig zou kunnen hebben, heeft SWZ in huis. En dat is handig. Want de contacten tussen begeleiding, behandelaars en school of dagbesteding zijn intensief. Dat is nodig om goede zorg te kunnen bieden. Bovendien werkt iedereen vanuit hetzelf- de uitgangspunt: één cliënt, één plan. SWZ heeft een groot Behandelcentrum. Daarin werken tientallen collega’s met elkaar samen. Zij bieden een heleboel verschillende behandelvormen, zoals fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, orthopedagogiek, spelbegeleiding, gespe- cialiseerde tandheelkunde, en gedragskun- dige ondersteuning. Ook zijn er artsen en geestelijk verzorgers. Maar wat heeft u aan zo’n Behandelcentrum? Heel veel. Een paar bijzonderheden zetten wij even op een rij... • We hebben een revalidatieteam dat wordt aangestuurd door een revalidatiearts van Libra revalidatiecentrum. Die indiceert betrokkenheid van de gedragskundige, in- dividuele fysiotherapie, ergotherapie en/ of logopedie, maar ook gecombineerde behandelingen. Alle kinderen staan onder controle bij de revalidatiearts. • De arts verstandelijk gehandicapten (AVG) werkt nauw samen met de revalidatiearts, paramedici en andere specialisten. • Focus ligt binnen de groep kinderen op hun ontwikkeling. Kinderen krijgen vaak therapie; die integreren wij in het dage- lijks leven. Maar ook als kinderen ouder worden, blijft behandeling mogelijk. • Onze gedragskundigen en paramedici zijn gespecialiseerd in de ontwikkeling van ernstig meervoudig beperkte kinderen. • We werken nauw samen met Visio rond- om kinderen met visuele problemen. • We weten heel veel van complexe proble- matiek en zijn gespecialiseerd in zitpro- blematiek en rolstoelen. • Er is een speciaal handenteam. • We hebben veel kennis over schoenen/ spalken, communicatie en communica- tiehulpmiddelen, eet-, drink- en slikpro- blemen, en sensorische informatiever- werking. • Er zijn wekelijks vele passingen van hulp- middelen, zowel voor de thuiswonende kinderen (WMO en zorgverzekering) als bij kinderen die op Zonhove wonen ( WLZ). De samenwerking begint al vroeg. Een mooi voorbeeld is die tussen gedragskun- digen, paramedici, afdeling vroegbehan- deling Okido en de Emiliusschool. Elk kind dat vroegbehandeling ontvangt, krijgt begeleiding van één van onze gedragskun- digen, een fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist. Zij weten alles van (E)MB. Het is hun specialisatie. Diagnostiek en advies De gedragskundigen zorgen in de eerste plaats voor diagnostiek: ze kijken zorg- vuldig naar het ontwikkelingsniveau van het kind. Wat kan het aan qua prikkels en taken? Hoe gaat het kind om met emoties?  20 KIND EN JEUGD BIJ SWZ    


   18   19   20   21   22