Page 21 - Kind en Jeugd bij SWZ
P. 21

   En welk gedrag laat het zien? Op basis daarvan adviseren zij de leerkrachten van de Emiliusschool, de begeleiders bij Okido, de ouders thuis en begeleiders van de woning. Zo sluit alle begeleiding goed op elkaar aan. Dat advies van gedragskun- digen kan gaan over gedrag, opvoeding, omgevingsvoorwaarden, waar een kind alert van wordt of juist niet, hoe de dag in het onderwijs het beste ingevuld kan wor- den, en over eventuele extra behandeling. Ook adviseren gedragskundigen wanneer het kind kan doorstromen naar een andere klas. Tevens zijn ze altijd aanwezig bij ouderavonden. Behandeling Gedragskundigen zijn dan ook veel in gesprek met ouders, leerkrachten, bege- leiders bij Okido, en begeleiders op de woning. Over tal van zaken. Stel bijvoor- beeld dat een overgangssituatie voor een kind moeizaam verloopt. Dan kijkt de gedragskundige aan de hand van video- beelden naar oorzaken en mogelijkheden voor verbetering. Ook gaan zij samen met leerkrachten na welke voorwaarden nodig zijn voor het ontwikkelen van vaardighe- den. Ook zijn gedragskundigen betrokken bij een communicatietraining om kinderen te leren met pictogrammen en foto’s iets duidelijk te maken. En zij bieden behande- ling, gericht op traumaverwerking. Die behandeling verzorgen gedragskun- digen multidisciplinair. Dat betekent dat zij intensief samenwerken met alle andere collega’s van het Behandelcentrum. Voor elk kind maken wij een individueel per- soonlijk plan. Dat bespreken wij regelmatig met alle betrokkenen en stellen het dan indien nodig bij.  Samen met Revalidatie Gedragskundigen en paramedici werken ook nauw samen met revalidatiespecialis- ten. In het bijzonder met Libra Revalidatie locatie Blixembosch. Libra helpt cliënten met een complexe hulpvraag. Zoals kinderen en volwassenen die beperkt zijn in hun bewegingsvrijheid door stoornissen in hun houdings- en bewegingsapparaat of hun zenuwstelsel en daardoor niet goed kunnen meekomen. Met gerichte therapie proberen de revalidatiespecialisten cliënten met (E)MB te helpen toch aansluiting te houden met hun omgeving, want meedoen is voor iedereen heel erg belangrijk. Bij kinderen schenken zij extra aandacht aan de ontwikkelingsmogelijkheden en hulpmiddelen om zelfstandigheid te vergroten en een goede ondersteuning te bieden. Het voorkomen van complicaties op allerlei gebieden is tevens een belangrijk aandachtspunt. Libra heeft locaties in Eindhoven (dit is heel dicht bij Zonhove), Tilburg en Weert. Onze eigen therapeuten, die de kinderen op de Emiliusschool behandelen, verrichten de revalidatiebehandeling via Libra, op locatie Zonhove. Dat doen ze deels in de groep of klas, maar daar waar nodig in ons eigen behandelgebouw. Een arts zorgt voor verwijzing naar Libra. De revalidatiearts stelt de indicatie voor medisch-specialistische revalidatie. Libra wordt betaald door de zorgverzekeraar. Paardrijden als fysiotherapie Onze fysiotherapeuten bieden verschillen- de werkvormen aan. Heel bijzonder is het wekelijks paardrijden. Dat kan een zinvolle aanvulling zijn op de fysiotherapeutische behandeling voor de kinderen. Ze vinden het contact met de pony vaak heel prettig. Daarnaast moeten ze reageren op de bewegingen van het dier. Op die manier werken zij aan hun balans, leren zij actief rechtop te zitten en bouwen zij spierkracht op. De kinderen worden opgehaald van school of de groep door taxivrijwilligers. Op de manege in Breugel staan naast de fysiotherapeut een aantal trouwe vrijwilligers klaar om mee te lopen. De dieren zijn speciaal geselecteerd voor SWZ. Het zijn rustige en betrouwbare pony’s. Tijdens het rijden wordt altijd een spelele- ment toegevoegd. Zo hebben de kinderen niet het idee dat ze bezig zijn met therapie. Een bijkomend effect is dat kinderen er rustig van worden en enorm genieten! De indicatie voor therapeutisch paardrij- den wordt gegeven door de revalidatiearts en is altijd gekoppeld aan een revalidatie- doelstelling. Voor recreatief paardrijden bestaan er andere mogelijkheden, en werken we samen met Hopsakee, waar een behandelaar van Zonhove aan verbonden is.   Slimme ICT Op het gebied van ICT is tegenwoordig ontzettend veel mogelijk, ook voor kinderen met (E)MB. Die mogelijkheden proberen we te benutten, vooral bij zintuiglijk zinvolle dagbesteding. Zo gebruiken we aangepaste computers en tablets, allerlei slimme apps, en oogbolbesturing. Daardoor kunnen wij nagenoeg ieder kind helpen zijn of haar belevingswereld te verrijken en de eigen ontwikkelingsmogelijkheden te vergroten. “Elk kind heeft zijn eigen persoonlijk plan. Dat is voor alle behandelaren het vertrekpunt.” KIND EN JEUGD BIJ SWZ 21    


   19   20   21   22   23