Page 24 - Kind en Jeugd bij SWZ
P. 24

SCHOOL EN OPVANG  Een mens is nooit uitgeleerd. Maar vooral voor kinderen is leren van groot belang. Ook als je ernstig meervoudig beperkt bent. Daarom werkt SWZ nauw samen met de Emiliusschool en bieden wij Buitenschoolse opvang en gespecialiseerde Zorg in de Klas. Onderwijs en zorg: twee handen op één buik Pal naast ons terrein in Son staat de Emiliusschool. De school biedt onder- wijs aan zo’n 135 kinderen met ernstige meervoudige beperkingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. En dat in fijne kleine klasjes van zo’n 7 of 8 kinderen. Adjunct-directeur Edwin Grotentraast is trots. “In samenwerking met verschillende deskundigen van onder anderen de Rijks- universiteit Groningen hebben we een speciaal curriculum ontwikkeld voor (E)MB-leerlingen. Ons lesaanbod is gericht op de ontwikkeling van contact en communicatie, de sensomotorische ontwikkeling, de sociale emotionele ontwikkeling en zelfredzaamheid.” En – ook belangrijk - alle faciliteiten op school zijn toegespitst op wat de leerlingen kunnen en nodig hebben. Zo zijn er twee vaklokalen: de Multisensore ruimtes en de soft play- gymzaal, waarin vakleerkrachten een speciaal ontwikkeld bewegingsprogramma verzorgen. Daarnaast beschikt de school net als SWZ zelf over geavanceerde compu- termogelijkheden, zelfs oogbesturing, met speciaal ontwikkelde softwareprogramma’s. Verder heeft de Emiliusschool een eigen zwembad. Dat de school zo dichtbij staat, biedt onze eigen medewerkers de mogelijkheid om in-   24 KIND EN JEUGD BIJ SWZ     


   22   23   24   25   26