Page 25 - Kind en Jeugd bij SWZ
P. 25

 Buitenschoolse opvang in Den Bosch  In Den Bosch werkt SWZ samen met de Mytylschool Gabriel. In het kindexper- tisecentrum Atlent aan de Kooikersweg bieden wij Buitenschoolse opvang aan kinderen met (E)MB of een langdurige ziekte. Ze zijn tussen 4 en 20 jaar oud en gaan al- lemaal naar de Mytylschool Gabriel. Binnen de groepsbegeleiding krijgen kinderen de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben. De kinderen spelen (samen) met speelgoed, knutselen, kijken film, gaan naar buiten of naar de gymzaal. We organiseren ook groepsactiviteiten als bingo en samen iets lekkers bakken. Naast ontspanning Destina en Luuk. worden kinderen ook gestimuleerd in het samenspelen en sociale ontwikkeling. Atlent is geopend van maandag tot en met donderdag na schooltijd. Per dag kunnen er gemiddeld 20 kinderen terecht. Naast de BSO is er ook vakantie-, zaterdag- en logeer- opvang. Eén keer per maand biedt Atlent op vrijdagavond een activiteit aan, speciaal voor jongeren die het Voortgezet Speciaal Onderwijs bezoeken. Ook in Eindhoven biedt SWZ Buitenschool- se opvang. De BSO is een samenwerking tussen Mytylschool Eindhoven en SWZ. KIND EN JEUGD BIJ SWZ 25 tensief met de school samen te werken. Zo hebben onze gedragskundigen heel korte lijntjes met de leerkrachten. Dat is ontzettend fijn. De leerkrachten kunnen hun voordeel doen met de kennis van gedragskundigen. En wat de leerkrach- ten zien van de kinderen is voor gedrags- kundigen weer waardevolle informatie voor de behandeling en begeleiding van de kinderen op de woning. Onderwijs en zorg, twee handen op één buik. Dat is al heel lang zo. Bovendien kunnen de kinderen bij SWZ logeren en vanuit ons Logeerhuis naar school. We bieden Buitenschoolse opvang die gespecialiseerd is in kinderen met (E)MB. En later, als de kinderen groot zijn, kunnen zij op Zonhove wonen en/ of naar dagbesteding. En dat is precies waarom veel ouders welbewust voor SWZ kiezen. Kortom: de Emiliusschool en SWZ zijn een supercombinatie!  Zorg in de Klas SWZ biedt Zorg in de Klas (ZIK) op de Emilliusschool in Son en de Mytyl- school Gabriel in Den Bosch. Die zorg bieden wij aan kinderen met een in- tensieve ondersteuningsvraag op het gebied van (individuele) begeleiding, persoonlijke verzorging en/of verple- ging. De Zorg in de Klas-medewerker werkt samen met de leerkracht en de onderwijsassistent om onderwijs en zorg voor de leerlingen zo goed mogelijk te kunnen realiseren. Het doel van onze ondersteuning is dat de leerling zo optimaal mogelijk kan deelnemen aan het onderwijspro- gramma. ZIK wordt via een PGB of ZIN gefinancierd, nadat er een indicatie (WLZ) of beschikking (Jeugdwet) voor is afgegeven.      


   23   24   25   26   27