Page 27 - Kind en Jeugd bij SWZ
P. 27

   “Het is erg fijn dat het allemaal zo kan” Gerard: “We hebben het hele traject meegemaakt. De eerste 10 jaar woonde Liedeke thuis. Wij coördineerden zelf alle zorg. Ze ging toen wel naar een kinder- dagverblijf in Veghel voor dagopvang en later naar de Emiliusschool. Op een gegeven moment werd de dagelijkse zorg te zwaar voor ons. Na lang zoeken kwamen we terecht bij Zonhove. Onze keuze werd vooral bepaald door enthou- siaste medewerkers en de warme sfeer.” “Het is prettig dat alle ondersteuning op het terrein beschikbaar is: van arts, fysio- therapeut, gedragskundige, ergotherapeut tot dagbesteding. Er werken deskundige medewerkers die werken vanuit hun hart. Elk jaar is er een bespreking over het zorg- plan, waarbij we samen doelen stellen en wensen aangeven. Voor Liedeke is er geen ontwikkeling meer. Maar er zijn wel altijd wensen en behoeften die we bij haar signa- leren en waarop we nog kunnen inspelen.” “Natuurlijk zijn er wel ontwikkelingen in de zorg die ons zorgen baren. Door bezuini- gingen in de loop van jaren en uitstroom zijn er minder medewerkers en meer wis- selingen op de groep dan in het verleden. Dat betekent minder aandacht voor de bewoners. Wisselingen maken cliënten vaak onrustig. Maar dat zie je helaas bijna overal.” Gerard ziet dat Zonhove investeert in nieu- we technologie die de zorg ondersteunt en bijdraagt aan het welzijn van cliënten. Bijvoorbeeld technologie voor bewoners met visuele beperkingen, maar ook de snoezelruimtes, belevingsruimtes, de tover- tafel en projecties die je op de groep kunt gebruiken met geluid en zelfs geur, worden door cliënten erg gewaardeerd. “We zien Liedeke genieten als ze bijvoorbeeld in de strandkamer komt, de muziek hoort, de zee ziet en hoort ruisen en de warmte voelt van de lampen.” Blij zijn Gerard en Mieke met de nieuwbouw die eraan komt. “Er staat straks echt een modern gebouw met ruime kamers voor de cliënten. Medewerkers, cliënten, ouders en omwonenden worden hierbij betrokken. Dit maakt wonen en werken nog prettiger. We komen nu twee keer per week Liedeke ophalen. Dan eten we samen thuis en bren- gen haar weer terug om haar te douchen en lekker in bed te stoppen. Op haar gezicht komt een brede glimlach als ze ons ziet. Het is fijn om haar te kunnen verzorgen. Fijn dat het allemaal kan zo.” Dit is Liedeke Liedeke (44) woont al bijna 35 jaar op Zonhove. Door zuurstofgebrek liep ze bij de geboorte een ernstige hersenbeschadiging op, waardoor ze het IQ heeft van een kind van 6 maanden tot anderhalf jaar. Ze zit in een rolstoel en is voor haar dagelijkse verzorging volledig afhankelijk van anderen. Liedeke woont in een groep met mensen van verschil- lende leeftijden met een ernstige meervoudige beperking. Overdag krijgt ze dagbesteding in de woning. Dat geeft minder prikkels dan op de dagbestedingslocatie. Haar ouders Gerard en Mieke ervaren ook na 35 jaar nog steeds dezelfde warmte die zij aantroffen toen zij voor het eerst kennismaakten met Zonhove. KIND EN JEUGD BIJ SWZ 27    


   25   26   27   28   29