Page 8 - Kind en Jeugd bij SWZ
P. 8

VROEGBEHANDELING  De juiste prikkels en aandacht bij vroegbehandeling Okido “Thuis zou Deveny zich nooit zo kunnen ontwikkelen” Deveny (4) woont thuis en gaat drie dagen in de week voor vroegbehande- ling naar Okido. Eigenlijk is het dagbe- steding voor jonge kinderen, maar dan met meer zorg en begeleiding, diagnos- tiek en/of behandeling. En als kinderen naar school gaan, biedt Okido in sommige gevallen Buitenschoolse opvang. Deveny was twee en een half jaar toen ze voor het eerst ging. Als haar moeder Cindy eerder had geweten hoe goed het Deveny zou doen, dan had ze haar misschien wel eerder gebracht. “Okido biedt Deveny heel andere dingen dan ik thuis.” Er alles uithalen Toen Deveny werd geboren was het binnen 24 uur duidelijk dat er iets aan de hand was. Ze werd blauw, reageerde nergens op en ze had vanaf het begin veel epileptische aanvallen. Het bleek een zeldzame geneti- sche afwijking. Cindy kan thuis goed voor haar zorgen. “Ik heb ondersteuning van Okido gezocht om er alles uit te halen. Ze zou zich anders nooit zo kunnen ontwikke- len. Ook al zouden we haar 24 uur per dag aandacht geven, het is toch anders dan dat professionals dat doen. Zij weten welke prikkels Deveny nodig heeft. En ze hebben “Ze weten hier welke prikkels de kinderen nodig hebben. En ze hebben allerlei facilitei- ten, zoals snoezelruimten en tovertafels” hier allerlei faciliteiten, zoals snoezelruim- ten en tovertafels. Natuurlijk vond ik het moeilijk om Deveny weg te brengen. Maar we konden het rustig opbouwen en ik had zo’n klik met de begeleiders, dat het eigenlijk al snel goed voelde.” Hoe ziet de week eruit? Hoe ziet de week eruit bij Okido? Cindy: ”Deveny krijgt therapie: fysiotherapie, ergotherapie en logopedie. Ook zijn er groepslessen, bijvoorbeeld computerles waar ze leert een filmpje aan te zetten. Verder is er een tovertafel waar dingen worden geprojecteerd om zintuigen te prikkelen. De kinderen gaan naar gym in één van de twee grote gymzalen met genoeg ruimte voor rolstoelen. Ook kunnen ze gebruik maken van het zwembad de Emiliussschool. En als het even kan, gaan ze naar buiten voor een wandeling.” Ook al maakt Deveny ministapjes in haar ontwikkeling, Cindy merkt wel dat ze nu alerter is. Door een combinatie van een blended dieet en medicatie heeft ze veel minder epileptische aanvallen. En Cindy weet zeker dat Deveny het fijn vindt bij Okido. “Ook al is ze niet erg uitbundig, ze oogt wel heel tevreden. En als ze iets niet leuk vindt dan laat ze dat wel heel goed merken!“ Toekomst Hoe ziet er toekomst eruit? Cindy: “Zolang het goed gaat, wil ik haar zo lang mogelijk thuis houden. Binnenkort bezoeken we de Emiliusschool om te kijken of dat een goede stap voor Deveny is. Veel verder wil ik nog niet kijken; we leven bij de dag. Maar het is goed om te weten dat er binnen Zonhove allerlei mogelijkheden zijn. Deveny blijft dan in elk geval in een vertrouwde omgeving.” Foto rechts: Begeleider Lonneke met Deveny.   8 KIND EN JEUGD BIJ SWZ    


   6   7   8   9   10