Page 11 - Hersenletsel.. en dan?
P. 11

| 11
 Behandeling
 Ambitie
Intensieve gezinsbehandelaar Hermien van de
Bij behandeling staat de vraag van de cliënt centraal
Hersenletsel gaat helaas nooit over, maar je wilt
wel verder met je leven. Behandeling kan daar-
Intensieve gezinsbehandeling
egeleid) Werk
het kind ook een bepaalde beperking heeft, wordt de uitdaging aardig vergroot. Soms lukt het ouders niet om hierin zelf hun weg te
bij helpen. Bij SWZ hebben we een uitgebreid
Hersenz.nl
aanbod aan behandelingen voor mensen met
vinden. Ze zitten er middenin. Dan kan iemand
niet-aangeboren hersenletsel. Therapie helpt
van buitenaf net een andere kijk op zaken geven.
cliënten om beter te communiceren, te bewegen
Fysio-ergot
of te leren omgaan met de psychische klachten
Kolk: “Ik vind het altijd weer getuigen van veel
als gevolg van het hersenletsel.
kracht, wanneer ze ons inschakelen.”
De problemen van een gezin zijn van de bui-
Vrijwilligerswerk
Gedragskun
SWZ biedt:
tenkant niet altijd zichtbaar. Terwijl de impact
Arbeidsmatige
van het hersenletsel vaak groot is. De zorg en
Kortdurende individuele behandeling
behandeling van SWZ wordt afgestemd op de
• Logopedie bij spraak-, communicatie- en slik-
behoefte, wensen en mogelijkheden van het ge-
problemen.
• Fysiotherapie gericht op houding en bewe-
Logopedie
activiteiten
zin. Daarbij kijken we ook naar hoe we de kracht
ging en het gebruik van hulpmiddelen.
• Ergotherapie gericht op het verbeteren van het uitvoeren van dagelijkse handelingen.
• Psychologische behandeling: bij emotionele problemen en verwerkingsproblemen.
Intensievere behandeling
• Systeembehandeling: voor gezinnen met een ouder die hersenletsel heeft.
• Systeembehandeling: voor gezinnen met een kind die hersenletsel heeft.
• Systeembehandeling: voor mantelzorgers.
• Hersenz: een behandelprogramma voor men-
sen met hersenletsel die willen leren leven met de gevolgen van hun letsel.
Gezinnen hebben vaak al een lange weg afge- legd. De intensieve gezinsbehandelaar komt regelmatig binnen het gezin. De behandeling zorgt voor meer begrip voor elkaar. Het brengt rust binnen het gezin en komt de gezinssfeer ten goede.
in het gezin kunnen versterken.
Behandeling
Kinderen opvoeden is een uitdaging. Wanneer
behandelin
                              b
h d
g
   9   10   11   12   13