Page 13 - Hersenletsel.. en dan?
P. 13

          INTENSIEVE GEZINSBEHANDELING
HET VERHAAL VAN MARIA EN INTENSIEVE GEZINSBEHANDELAAR MARIANNE Daginvulling
Behandeling
worden. We kunnen ons best redden. Maar het is fijner als mama erbij is als we opstaan en als ik tegen haar kan praten wanneer ik uit school kom.”
Maria vond dat zelf ook belangrijk. Maar het is een hele klus. “Ik ben vaak moe, mijn hoofd is dan een wattenhoofd, of ik heb enorme hoofdpijn.” Een goede dagstructuur met regelmatig een rustmoment helpt haar enorm. “Ik kan zo’n struc- tuur wel uitdenken, maar het gaat vaak mis in de uitvoering. Als ik me niet aan de dagstructuur houd, loop ik de hele dag achter de feiten aan. Dan doe ik uiteindelijk niets meer.
Ik raak dan de regie kwijt. Maar ja, het is ook niet altijd fijn, om geleefd te worden door de structuur. Het is ook wel eens fijn om gone with the wind te leven.”
Maria (l) met dochter Olive
Marianne: “Het gaat altijd een beetje op en neer. Je gaat vooruit, maar je kukelt ook weer naar beneden. Soms zijn die momenten nodig. Als het wat minder gaat, besef je dat je de dag-structuur weer moet terug- pakken.”
“Je gaat vooruit, maar je kukelt ook weer naar beneden.”
Marianne komt gemiddeld één keer per twee weken naar het gezin toe. “We hebben veel gesproken over de rol van Maria als ouder. Die is veel- omvattend. Zoon Amaru had tijdens de corona-crisis moeite met thuis- onderwijs. De structuur viel weg. Ook deed hij een groot beroep op zijn moeder. Dat hebben we samen
Rond dochter Olive speelde er ook een aantal dingen. Ze kwam een be- paalde periode voortdurend te laat thuis. Hiervoor kreeg ze uiteindelijk een maand huisarrest. Wat is een gezonde manier van grenzen stel- len? En wat is de taak van de ouder? Daarover gingen Maria en Marianne in gesprek. Marianne: “Maria kon het laten gaan, omdat ze dacht dat een confrontatie met Olive teveel gedoe zou opleveren. Maar ze vond ook dat ze als moeder iets moest doen. Toen kreeg Maria uitleg van mij hoe ze hier anders mee om kon gaan.” Leuk vond Olive het niet. “Maar ik snap het best. Ik ben daarna niet meer te laat thuis gekomen.”
Binnenkort rond Maria de intensieve gezinsbehandeling af. Maar ze wil verder onderzoeken of er nog voor- uitgang mogelijk is. Daarom gaat
ze starten met het behandelpro- gramma Hersenz. Dit programma is bestemd voor mensen met niet-aan- geboren hersenletsel, die willen leren omgaan met de gevolgen van hersenletsel en niet meer in aanmer- king komen voor revalidatie. Maria vindt het fijn dat SWZ zo’n breed behandel- en begeleidingsaanbod heeft. Marianne: “Maria wil vooruit. En dat kan via Hersenz. Ik blijf als thuisbehandelaar betrokken. Dat is fijn, want dan hoeft er niet iemand anders in dit gezin te komen.”
BSO
Ontwikkelings- gerichte activiteiten
Wonen
Wonen in een beschermde woonomgeving
Wonen in een appartement met zorg op afstand Ambulante zorg
Ondersteuning thuis
Voor jezelf Voor het gezin
(begeleid) Werk
Ambitie Vrijwilligerswerk Arbeidsmatige activiteiten
Hersenz.nl Fysio-ergotherapie Gedragskundige behandeling Logopedie
| 13
  opgepakt. We hebben contact met school opgenomen en naar oplos- singen gezocht.”
  

   11   12   13   14   15