Page 15 - Hersenletsel.. en dan?
P. 15

          Daginvulling
BSO
Ontwikkelings- gerichte activiteiten
Wonen
Wonen in een beschermde woonomgeving
Wonen in een appartement met zorg op afstand Ambulante zorg
Ondersteuning thuis
Voor jezelf Voor het gezin
(begeleid) Werk
Ambitie Vrijwilligerswerk Arbeidsmatige activiteiten
Behandeling
Hersenz.nl Fysio-ergotherapie Gedragskundige behandeling Logopedie
diverse bouwstenen
BEHANDELING BEHANDELPROGRAMMA HERSENZ
| 15
  De bouwstenen
Emoties en Gedrag
Stilstaan bij de veranderingen in je leven. Omgaan met je verlies.
Energie
Leren omgaan met vermoeidheid. Inzicht in wat energie kost en wat energie geeft.
Denken en Doen
Leren omgaan met problemen met aandacht, geheugen, plannen en organiseren.
Beweging
Vertrouwen krijgen in je lichaam. Verbeteren van functioneren en conditie.
Communicatie
Voor mensen met afasie. Verbete- ren van je communicatieve (zelf-) redzaamheid.
Thuis
Thuis toepassen wat je in de groep hebt geleerd. Aandacht voor partner en gezin.
Voorbeelden van doelen
Emoties en Gedrag
• Ik schiet minder vaak uit mijn slof.
• Ik kan omgaan met onverwachte situaties. • Ik denk eerst na voordat ik iets doe.
Energie
• Ik herken mijn nieuwe grenzen.
• Ik trek me terug als het me teveel wordt. • Ik durf nee te zeggen.
Denken en Doen
• Ik vergeet minder.
• Ik gebruik mijn agenda.
• Ik weet hoe ik iets kan bereiken.
Beweging
• Ik kan me zelfstandig bewegen in huis. • Ik kan naar het winkelcentrum lopen.
• Ik ben minder bang om te vallen.
Communicatie
• Ik kan vertellen hoe mijn dag was met behulp van mijn iPad. • Ik durf een boodschap te doen in de winkel.
• Mijn man weet wat afasie inhoudt.
Thuis
• Mijn kinderen begrijpen wat er met mij aan de hand is. • We hebben een goede taakverdeling thuis.
• Als partner doe ik een keer per week iets voor mezelf.
             


   13   14   15   16   17