Page 17 - Hersenletsel.. en dan?
P. 17

          Daginvulling
BSO
Ontwikkelings- gerichte activiteiten
Wonen
Wonen in een beschermde woonomgeving
Wonen in een appartement met zorg op afstand Ambulante zorg
Ondersteuning thuis
Voor jezelf Voor het gezin
(begeleid) Werk
Ambitie Vrijwilligerswerk Arbeidsmatige activiteiten
Behandeling
Hersenz.nl Fysio-ergotherapie Gedragskundige behandeling Logopedie
BEHANDELING BEHANDELPROGRAMMA HERSENZ
| 17
 “Bij Hersenz is de filosofie: hersenletsel heb je niet alleen.”
Aanmelding
“Om te kunnen deelnemen aan Her- senz moet er sprake zijn van de medi- sche diagnose niet-aangeboren hersen- letsel op basis van een scan of een NPO (neuropsychologisch onderzoek) met cognitieve beperkingen gerelateerd aan hersenletsel. Dit is soms lastig. Bij een CVA is het vaak duidelijk. Bij een TIA of hersenschudding, bijvoorbeeld na een verkeersongeluk, is er geen sprake van hersenletsel, hoewel men- sen wel degelijk vergelijkbare klachten kunnen hebben. Het is dus belangrijk om goed na te gaan, wat er precies aan
de hand is. Verder moet de revalidatie zijn afgerond. “
 Wanneer mensen forse psychiatrische problemen hebben, biedt Hersenz geen behandeling. Wij verwijzen dan graag door naar de GGZ, waar mensen met neuropsychiatrische problema- tiek terechtkunnen. Lichte psychische problemen vormen geen belemmering voor de behandeling van Hersenz.
Dit past vaak ook voor een deel bij hersenletsel en de gevolgen daarvan. Aan de hand van dossierinformatie en een intakegesprek beoordelen we of iemand in aanmerking komt voor het behandeltraject van Hersenz.
Op basis daarvan schrijven we, in over- leg, een behandelplan en vragen we de indicatie aan.”
Meerwaarde van Hersenz
• Combinatie groepsbehandeling en individuele behandeling
• Interdisciplinaire aanpak samen- werking met GZ-psycholoog, cognitief trainer, psychomoto- risch therapeut en individueel behandelaar
• Combinatie cognitieve training en beweging (o.a. PMT)
• Lotgenotencontact
• Maatwerk mogelijk
• Aangepast leertempo
• Partnermodule voor naasten
 V.l.n.r. Nonja, Iris en Marije
  
   15   16   17   18   19