Page 21 - Hersenletsel.. en dan?
P. 21

| 21
 Dagactiviteiten
 Een breed scala aan activiteiten
Daginvullin
Gewoon bezig zijn. Voor mensen met hersenletsel vraagt dit om professionele ondersteuning met spe- cialistische kennis van de gevolgen van hersenletsel. Dit bieden wij op de locaties met dagbesteding. De dagactiviteiten van SWZ zijn gericht op persoonlijke ontplooiing en deelname aan de samenleving.
Structuur, beweging en afleiding
SWZ biedt ontwikkelingsgerichte en arbeidsmati- ge actviteiten voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel.
Ontwikkelingsgerichte activiteiten
• Creatief bezig zijn, zoals handvaardigheid, schilderen en bloemschikken.
• Expressief bezig zijn, zoals yoga, sport, beweging en muziek maken.
• Praktische vaardigheden, zoals computergebruik, taalontwikkeling en koken.
• Vaardigheden trainen, zoals communicatieve vaardigheden en geheugentraining.
Arbeidsmatige activiteiten
• Werken in een maatschappelijke onderneming van SWZ, zoals een restaurant of een cadeau- winkel.
• Het vervaardigen van producten die worden verkocht in de winkel, zoals schilderijen, kera- miek, textiel, kaarsen en houtproducten.
• Het klaarmaken van producten, die besteld worden in het restaurant, zoals soep, broodjes en salade.
• Andere activiteiten, zoals tuinverzorging of de verzending van nieuwsbrieven.
Vind je het prettig om in een groep iets te onder- nemen? Of ga je liever alleen aan de slag? Beide opties zijn mogelijk. De groepsgrootte wisselt per activiteit.
Ontwikkeli
Je kunt bij ons terecht bij een activiteitencentrum of maatschappelijke onderneming. Voor deelna-
me heb je een Wmo-beschikking of Wlz indicatie nodig. Hiervoor kun je terecht bij het Wmo-loket van de gemeente waar je woont of bij het Cen- trum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Daar bekijken ze of je in aanmerking komt voor de beschikking of indicatie.
Activiteitencentra
Het activiteitencentrum is voor de één een plek waar je vaardigheden leert om ‘gewoon’ aan het werk te kunnen zijn. De ander maakt prachtige kunstwerken, waar die trots op is. Het contact met lotgenoten wordt ook vaak genoemd. En het ‘even van huis weg zijn’.
SWZ heeft een activiteitencentrum in Eindhoven, ’s-Hertogenbosch, Sambeek, Helmond, Someren, Veghel en Son.
Maatschappelijke ondernemingen
SWZ heef vier maatschappelijke ondernemingen: • winkel en atelier van Kook Kunst Tinks in Veghel • winkel en atelier van Kado & Zo in Son
• lunchroom De Keyser in Helmond
• lunchroom De Komeet in Son.
Maatschappelijke ondernemingen staan middenin de samenleving. Niet voor niets vinden veel men- sen het leuk om hier te werken. Er vinden op deze locaties ook werktrainingen van Ambitie plaats. Dit onderdeel van SWZ begeleidt mensen met hersen- letsel naar werk.
BSO
gerichte ac
           g
n t


   19   20   21   22   23