Page 3 - Hersenletsel.. en dan?
P. 3

Leven opnieuw vormgeven
Mensen die getroffen worden door hersenletsel raken veel kwijt. Wonen, werken, gezinsleven, vrijetijd: niets is meer van- zelfsprekend als je hersenletsel hebt. Hersenletsel gaat nooit over, maar je wilt wel graag verder met je leven. Het is niet eenvoudig om dat leven weer opnieuw vorm te geven.
In dit magazine leest u hoe onze medewer- kers samen met cliënten op zoek gaan naar manieren om weer mee te kunnen doen in de samenleving. Ieders verhaal en iedere situatie is uniek en heeft eigen vragen. Daar luisteren en kijken we naar, om er samen mee aan de slag te gaan. We leren mensen om te gaan met de gevolgen van het her- senletsel, we begeleiden ze in het dagelijks leven en bieden dagbesteding. Ook bieden we hulp aan gezinnen, waarvan het kind her- senletsel heeft of één van de ouders.
Mohamed kan bij zijn vrouw en kinderen in Zaltbommel blijven wonen, omdat hij een paar dagen per maand naar de logeervoorziening in Schijndel gaat. “Daar kan ik écht uitrus- ten, omdat ik helemaal alleen ben. Het is ook fijn voor mijn vrouw en kinderen dat ik er even niet ben.”
In ‘s-Hertogenbosch ziet dochter Olive haar moeder Maria weer, voordat ze ’s ochtends naar school fietst. Door het her- senletsel is ze een andere moeder geworden. Maria is vaak moe: “Mijn hoofd is dan een wattenhoofd, of ik heb enorme hoofdpijn.” Maria, Olive en haar broertje Amaru kregen een jaar lang intensieve gezinsbehandeling. Het gezin draait nu een stuk beter.
Ilona kan met haar twee honden zelfstandig blijven wonen in haar huis in Geldrop. Twee keer per week komt de ambulant begeleider langs en nemen ze samen alles door. Ilona mag haar begeleider ook altijd bellen voor praktische zaken of om even van zich af te praten. “Dat neemt meteen de spanning weg.”
Bent of kent u iemand die wil leren omgaan met hersenletsel? Neem dan contact op met SWZ. Samen kijken we wat nodig is.
Bart is blij met zijn buitenwerk bij het pre- historisch dorp in Eindhoven. Hij worstelde lang met alles wat hij door zijn ongeluk verloor: zijn werk, zijn ouderschap en zijn relatie. “Het heeft lang geduurd, maar nu heb ik weer balans in mijn leven.”Werken draagt daar in belangrijke mate aan bij. “Daarin vind ik een beetje zingeving.”
Alleenstaande moeder Ellen volgde het be- handelprogramma Hersenz en leerde beter omgaan met de gevolgen van haar hersen- letsel. “Ik kan langzaamaan makkelijker din-
gen loslaten. Ik kijk nu naar mijn mogelijkheden en zie deze als een tweede kans!” Haar drie zonen begrijpen hun moeder nu ook beter. “De thuisbehandelaar van Hersenz heeft veel goeds gedaan in de relatie met mijn kinderen. Zonder deze gesprekken waren we elkaar deels kwijt geweest.”
Ellen, Bart, Ilona, Maria en Mohamed hebben hun leven weer op de rit gekregen. Dat is niet altijd vanzelfsprekend als je getroffen bent door een beroerte, ongeluk, hersentumor of een andere hersenaandoening. Ik hoop dat de persoonlijke verhalen in dit magazine u inspireren en u ervan overtuigen dat er nog veel mogelijk is voor mensen met hersenletsel.
Met de juiste professionele ondersteuning, zorg en behande- ling kunnen ze weer verder met hun leven.
Met deze verhalen wil SWZ laten zien voor welke zorg we staan: van mens tot mens, met hart én hoofd.
Nita
Nita Scheepers, zorgdirecteur SWZ
|3
     


   1   2   3   4   5