Page 31 - Hersenletsel.. en dan?
P. 31

                  WERKEN MET HERSENLETSEL HET VERHAAL VAN BART EN TRAJECTBEGELEIDER MAARTEN
Ontwikkelings- gerichte activiteiten
Wonen in een beschermde woonomgeving
Wonen in een appartement met zorg op afstand Ambulante zorg
Ondersteuning thuis
Voor jezelf Voor het gezin
| 31
 Daginvulling
BSO Wonen
(begeleid) Werk
Ambitie Vrijwilligerswerk Arbeidsmatige activiteiten
 Weer balans
in mijn leven
Drie dagen in de week gaat Bart Muskens op de fiets naar zijn werk. Hij houdt ervan. Lekker buiten bezig zijn, snoeien, takken opruimen, kleine dingen repareren. En, héél belangrijk, hij komt onder de mensen, heeft collega’s en hoort ergens bij.
In zijn appartement in Eindhoven laat Bart trots de foto’s van zijn zoons zien. Drie jonge, slimme gasten. Twintig jaar geleden was Barts toenmalige vrouw halverwege de zwangerschap van de tweeling. Tijdens een trainingsrondje op de fiets werd Bart overreden door een shovel. Hij overleefde het ongeval ternauwernood. Bart lag zes weken
in coma en hield er fors hersenletsel aan over. Zijn baan als projectleider
bij Philips was direct einde oefening. Zijn huwelijk hield langer stand, maar uiteindelijk besloot zijn vrouw toch van hem te scheiden. Nu woont hij alweer zes jaar bij SWZ.
Bart kan maar één ding tegelijk. Hij kan zijn energie niet doseren en moet iedere middag rusten. Hij heeft even- wichtsproblemen. Lang worstelde hij met alles wat hij door het ongeluk verloor: zijn werk, zijn ouderschap,
zijn relatie en het sporten op niveau. “Het heeft lang geduurd, maar nu heb ik weer balans in mijn leven.”Werken draagt daar in belangrijke mate aan bij. “Daarin vind ik een beetje zingeving.”
Bart werkt twee dagdelen als manusje van alles bij het historisch openlucht- museum preHistorisch Dorp in Eind-
hoven. Ook gaat hij een ochtend in de week naar het Heempark. Beide vrijwil- ligersbanen zijn geregeld door Ambitie, een onderdeel van SWZ dat mensen met hersenletsel ondersteunt bij het vinden van betaald of onbetaald werk.
“Ik kom onder de mensen en heb weer collega’s.”
“Bij Ambitie begeleiden we ongeveer zeventig mensen met een beperking en een grote afstand tot de arbeids- markt,” vertelt trajectbegeleider Maar- ten van Doremalen.
Een betaalde baan is voor veel mensen met hersenletsel niet meer haalbaar. Toch hebben velen nog steeds de ambitie om te werken, vervolgt hij. Samen met de cliënt kijkt Ambitie naar wat iemand wél kan. De één kan aan de slag als vrijwilliger, een ander staat achter de bar in een lunchroom of in een winkel. Ook kan Ambitie meekijken op de werkvloer als iemand na een hersenbloeding terugkeert naar zijn oude, vertrouwde werkplek. Met kleine aanpassingen en uitleg aan collega’s
kan veel bereikt worden. “We gaan echt voor maatwerk.”
Omdat Bart dichter bij zijn kinderen wilde wonen, is hij twee jaar geleden van Schijndel naar Eindhoven verhuisd. Hij moest toen op zoek naar ander vrij- willigerswerk. “Bij Bart was meteen dui- delijk dat buiten werken belangrijk is. We hebben een netwerk in de regio. Als de vraag van de cliënt helder is, gaan we op zoek naar een werkplek. Via-via zijn we voor Bart op deze werkplekken uitgekomen.”
Aanvankelijk was er twijfel bij het Heempark, omdat de mensen daar niet wisten welke begeleiding iemand met hersenletsel nodig heeft. “We zijn samen kennis gaan maken en heb- ben een proeftijd afgesproken.” In de beginfase heeft zijn trajectbegeleider een paar keer meegewerkt. Op die manier was hij aanspreekbaar voor de nieuwe collega’s van Bart. Die weten nu dat Bart soms wat onbesuisd is en afgeremd moet worden. Maarten ziet zichzelf dan als de smeerolie. “Bart heeft duidelijkheid nodig en duidelijke instructies. Wij snoeien en jij brengt de takken weg. Zo zijn ieders taken duide- lijk. Dat werkt.”
   B   29   30   31   32   33