Page 38 - Hersenletsel.. en dan?
P. 38

38 | Hersenletsel... en dan?
Kennis, informatie en samenwerking
  en in e
ment
eg
Specialist in hersenletsel
Ondersteunin
en in een beschermde
nomgeving
Bij SWZ hebben we veel ervaring met de behandeling en begeleiding van mensen met niet-aangebo-
ren hersenletsel. Deze kennis en informatie delen we graag, bijvoorbeeld via een training aan me-
elf
dewerkers in wijkteams, aan mantelzorgers of aan vrijwilligers. Onze relatiebeheerders kunnen aan
de waarde is voor mensen met hersenletsel en hun naasten. Samen met partners in de regio willen wij
verwijzers en samenwerkingspartners precies vertellen wat SWZ in huis heeft e
on
e
Voor het gezi
e
s in
zorg op afstand
ulante zorg
n
a
zette
n vo
p
or d
p
eb
a
este
z
r
t
org
.
Jaarlijks lopen circa 140.000 mensen hersenletsel op. Dit wordt niet-aangeboren hersenletsel genoemd.
Het belangrijkste kenmerk is een ‘breuk in de levenslijn’.
Persoonlijke gevolgen van hersenletsel: Minder kwaliteit van leven, afname zelfredzaamheid, psychische
klachten, gedrags-, relatie- en opvoedingsproblemen, arbeidsongeschiktheid, financiële problemen en sociaal isolement.
In Nederland wonen naar schatting 650.000 mensen, die blijvend klachten en problemen ervaren als gevolg van hersenletsel. Dit is een groter aantal dan andere bekende chronische aandoeningen. Er wonen naar schatting 394.000 mensen met COPD; 260.000 mensen met dementie en 142.000 mensen met een verstandelijke beperking.
Een huisarts heeft gemiddeld 80 patiënten met hersenletsel in de praktijk. Door het beter signaleren van hersenletsel en een goede doorverwijzing kan veel leed worden voorkomen.
Hersenletsel wordt veroorzaakt door:
• Beroerte (CVA): herseninfarct of hersenbloeding
• Trauma: ongeval, val of klap op het hoofd
• Zuurstoftekort na hartstilstand
• Hersentumor
• Hersen(vlies)ontsteking
• Epilepsie
• Andere hersenziektes
V
nw
o
at d
o
e to
r
j
ege
vo
e
z
               en
n o
n t
b
g
n


   36   37   38   39   40