Page 5 - Hersenletsel.. en dan?
P. 5

                             ersteuning thuis
or jezelf
or het gezin
ing
elings- activiteiten
Gedra
t
Wonen
(begeleid) Werk Hersenz.nl
Inhoud
Wonen in een beschermde woonomgeving
Wonen in een appartement met zorg op afstand Ambulante zorg
informatie
uis
Ambul
verhaal van Wilma en begeleider Juliƫnne 28
Behandeling
rg
Werk
Ondersteuning thuis
Wonen in een beschermde
Ambitie Vrijwilligerswerk Arbeidsmatige
woonomgeving
Wonen in een appartement
met zorg op afstand activiteiten
Het
Voor jezelf Voor het gezin
ante
zo
Hersenz.nl Fysio-ergotherapie
H
gsku
ge behandeling
Logopedie
erst
ie
e
verhaal van Bart en begeleider Maarten 30
Wonen 32
Het verhaal van Jolanda en persoonlijk begeleider Leanne 34
Behandeling
Het verhaal van Mohamed over de logeeropvang 36
ndi
|5
   Ambulante behandeling
PAGINA
Leven opnieuw vormgeven 3 Inhoud 5
Ambulante zorg 6
Het verhaal van Ilona en specialistisch begeleider Monique 8
Behandeling 10
Intensieve gezinsbehandeling (IGB) 11 Het verhaal van Maria en intensieve gezinsbehandelaar Marianne 12 Behandelprogramma Hersenz 14 Het verhaal van drie regie-behandelaren van Hersenz 16 Het verhaal van Ellen over de impact van Hersenz 18
Dagactiviteiten 20
Zes deelnemers vertellen over wat dagbesteding voor hen betekent 22
 id) Werk
tie ligerswerk
dsmatige eiten
Behandeling
Hersenz.nl Fysio-ergotherapie Gedragskundige behandeling Logopedie
Daginvulling
BSO
Ontwikkelings- gerichte activiteiten
(begeleid) Werk
Ambitie Vrijwilligerswerk Arbeidsmatige activiteiten
 Wonen
(begeleid) Werk
Behandeling
Hersenz.nl
Fysio-ergotherapie 26 Gedragskundige
behandeling
Logopedie
  eun
ing
Ond Ambitie
Voor jezelf Voor het gezin
Vrijwilligerswerk Arbeidsmatige activiteiten
th
Fysio-
Gedragskundige behandeling Logopedie
erg
othe
rap
 Kennis, informatie en samenwerking 38
Specialist in hersenletsel 38 Fasen na hersenletsel 39 Samenwerkingsverbanden 39 Focus op bewustwording 40
Contactgegevens SWZ 43 Colofon 43
    


   3   4   5   6   7