bso1

SWZ is actief in de regio’s Zuidoost- en Noordoost Brabant. Daar geven we professionele zorg en ondersteuning aan lichamelijk (meervoudig) gehandicapte kinderen, jeugdigen en volwassenen. Wij richten ons op de BSO op de doelgroep kinderen en jeugdigen in Noordoost Brabant.

Binnen het gebouw ATLENT in Den Bosch is de mytylschool, kinderrevalidatie Tolbrug en Buitenschoolse opvang SWZ gevestigd.

Hier wordt buitenschoolse opvang, vakantieopvang en twee zaterdagen per maand opvang geboden.
De buitenschoolse opvang is van maandag tot donderdag en de vakantieopvang is tijdens schoolvakanties.

Ook kunnen kinderen gebruik maken van weekend logeeropvang op de locatie AC in Vught. Dit vindt ca. 2 keer per maand plaats.
Ook is er wij 3 a 4 keer per jaar een logeerarrangement in het logeerhuis in Son, gevestigd op Zonhove.

Tijdens de opvangmomenten worden activiteiten aangeboden die aansluiten op de interesses en mogelijkheden van de kinderen. Ook krijgt uw kind de persoonlijke zorg, evt. verpleegkundige zorg, die nodig is.

Ten behoeve van de jongeren van het VSO worden regelmatig jongerenactiviteiten georganiseerd.

We hebben een splitsing gemaakt tussen paars en groen. Met deze groep worden passende activiteiten bedacht en uitgevoerd, zoals bowlen, naar de film, samen koken, dansen. Leuke ideeën vanuit de jongeren zelf zijn het uitgangspunt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Instroomcoördinator van SWZ.

Kooikerweg303_061Kooikerweg303_009Kooikerweg303_181Kooikerweg303_006