Son, 19 november 2018

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel krijgen vaak niet of te laat de juiste zorg. Verwijzers zoals huisartsen, bedrijfsartsen, psychologen, fysiotherapeuten, logopedisten of mensen in de wijkteams leggen vaak de link niet met hersenletsel. Ook zijn ze niet altijd op de hoogte van de mogelijkheden die er wél zijn om beter om te leren gaan met de gevolgen van het letsel.

Daarom is het initiatief genomen de campagne ‘Leg de link met hersenletsel’ te starten: www.legdelink.nl 
Samen met andere hersenletselorganisaties ondersteunen wij deze campagne ‘Leg de link met hersenletsel’.

De campagne bestaat uit filmpjes van mensen met hersenletsel en experts, die een oproep doen voor betere (h)erkenning en verwijzing en een website waar elke beroepsgroep een pagina-op-maat kan vinden.

We roepen iedereen die het doel ‘betere (h)erkenning van hersenletsel’ steunt op, om mee te doen door social media ambassadeur te worden. Dit kan via https://legdelink.nl/word-social-media-ambassadeur/ of door een persoonlijk bericht met link sturen naar de eigen huisarts/praktijkondersteuner/fysiotherapeut/enzovoort.

Want hersenletsel verdient het om (h)erkend te worden!