Home | Contact | Zonhove | Youforce| Caren
nieuwsoverzicht >

Info voor locatie Zonhove en Heriklaan

Op deze pagina vindt u aanvullende, relevante informatie over ons Corona-beleid.

Update 17 maart 2022 – preventief mondkapjes, gevolgen sluiting cohort

Onze zorgmedewerkers blijven preventief mondkapjes dragen
Het aantal besmettingen blijft ongekend hoog. Bij medewerkers en cliënten. Bij SWZ en buiten SWZ. We hopen dat we de piek snel achter ons kunnen laten. Dat betekent dat we helaas nog niet af kunnen schalen in het preventief gebruik van PBM (o.a. de mondkapjes) voor onze zorgmedewerkers. We verwachten dat het RIVM op enig moment op basis van deze nieuwe versoepelingen gaat bekijken of deze lijn nog passend is, maar onduidelijk is nog wanneer we hier meer over horen. Dit hangt namelijk af van het risiconiveau op besmettingen op landelijk niveau, want dat bepaalt of we in de gehandicaptenzorg wel of geen mondkapje moeten dragen. Tot die tijd dragen onze medewerkers nog steeds preventief mondkapjes.

Gevolgen sluiting cohort
Op basis van vele signalen uit de organisatie hebben we vorige week besloten de Cohortafdeling te sluiten. De combinatie van het hoge aantal besmettingen bij cliënten en medewerkers, de risico’s van steeds wisselende medewerkers die werken met onbekende cliënten en het welzijn van cliënten dat daardoor onder druk kwam te staan, was aanleiding om dit besluit te nemen. Met veel zorg en zorgvuldigheid zijn alle cliënten die op de cohort lagen weer teruggegaan naar hun woning. Met dank aan alle betrokkenen die dit hebben gerealiseerd en zich afgelopen 2 jaar ingezet hebben om de cliënten op de cohort te ondersteunen. Het was niet altijd makkelijk, maar echt geweldig hoe onze medewerkers zich hiervoor hebben ingezet.

We zijn ons ervan bewust dat ook deze situatie waarin cliënten op hun (vaak kleine) kamer moeten verblijven niet de gewenste situatie is en ook niet bijdraagt aan het welzijn. Dit roept morele dilemma’s op. Aan de ene kant willen we veilige zorg bieden en ervoor waken dat een besmette cliënt geen andere cliënten besmet en tegelijkertijd willen we cliënten niet op hun kamer opsluiten. Dit is een complex vraagstuk en gaan we daarom met een moreel beraad verder bekijken. Het moreel beraad staat gepland voor eind maart. Tot die tijd bekijken we bij iedere besmette cliënt wat de mogelijkheden zijn om de kans op verspreiding te beperken. Hierbij hebben we natuurlijk ook aandacht voor het welzijn van de besmette cliënt.

Update 14 maart 2022 – cohort / kunt u helpen?

Cohort wordt gesloten

Momenteel hebben we bij SWZ te maken met een enorme piek in het (kortdurend) ziekteverzuim. Sinds de start van de coronacrisis is het aantal ziekmeldingen bij SWZ niet zo hoog geweest als nu. Dat zorgt ervoor dat de continuïteit van zorg in gevaar dreigt te komen. Ook hebben we momenteel te maken met een ongekend aantal besmette cliënten. Dit probleem blijft helaas niet beperkt tot SWZ en zien we ook terug bij tal van andere (zorg)organisaties in Nederland. 

 

Om onze cliënten de beste zorg te kunnen blijven bieden, hebben wij besloten om de cohort te sluiten. De cohort is een aparte afdeling waar cliënten met corona worden verzorgd. Hiervoor hadden we het logeerhuis op Zonhove ingericht. Dit betekent dat besmette cliënten in hun eigen appartement / kamer worden geïsoleerd en in hun vertrouwde omgeving verzorgd door zorgmedewerkers die zij kennen.   

 

Kunt u helpen?

De druk op onze medewerkers is sinds de start van de Coronacrisis al groot en momenteel heel groot. Waar mogelijk nemen onze collega’s uit de ondersteuning eenvoudige zorgtaken over en hebben we zorgmedewerkers gevraagd voor de komende periode de kantoortijd te laten vervallen. De komende periode vragen wij u om enkel in hoge nood de begeleiders van uw kind of verwant te contacten. Zo kunnen zij zich volledig richten op de zorg van onze cliënten. 

 

Wellicht heeft u al geholpen en is u de vraag al gesteld, maar als u in de gelegenheid bent om een helpende hand toe te steken, zoals bijvoorbeeld het helpen bij de maaltijden of een bijdrage te leveren aan de verzorging en ondersteuning van uw verwant en, dan is die hulp zeer welkom. U kunt u hiervoor per e-mail aanmelden bij de begeleiders van uw kind/verwant. Geef in die e-mail zo duidelijk mogelijk aan wanneer en wat u zou willen en kunnen doen. Zij stemmen vervolgens met u af. Alvast onze hartelijke dank hiervoor.  

 

Wij hopen dat de piek waarmee we nu te maken hebben over enkele weken weer voorbij is en het aantal besmettingen snel afneemt.  

************************************************************************************************

Update 16 februari 2022 – Dagbesteding op Zonhove weer open!

Minister Ernst Kuijpers deelde gisterenavond tijdens de persconferentie mee dat Nederland weer opengaat. Veel cliënten en ook medewerkers kijken erg uit naar het moment waarop ook de dagbesteding op Zonhove opengaat. Voor het welzijn van onze cliënten is het belangrijk! Voor de personele bezetting is er op dit moment geen noodzaak dit niet te doen. Ook is het aantal cliënten op de cohort gedaald net als het aantal woningen waarbinnen besmettingen zijn. Vanaf maandag 21 februari gaat daarom de dagbesteding weer open.

*************************************************************************************************

Extra informatie 4 februari 2022: dagbesteding

We weten dat veel cliënten van Zonhove en de Heriklaan met smart wachten om weer naar de dagbesteding te gaan. Helaas hebben we om verschillende redenen moeten besluiten om de dagbesteding de komende twee weken nog gesloten te houden. Wij begrijpen dat we door dit besluit erg veel van onze cliënten vragen. Dat onderschatten wij zeer zeker niet.

Waarom sluiten wij de dagbesteding de komende twee weken (7 t/m 18 februari)?

De combinatie van de twee onderstaande redenen maakt dat we tot dit besluit zijn gekomen;

  • We hebben te maken met enerzijds veel besmettingen van cliënten, verspreid over tenminste 6 woningen. Om verdere verspreiding te voorkomen, is het hanteren van bubbels belangrijk;
  • Daarnaast zijn er ook veel medewerkers besmet en zij zitten in isolatie. Ook zitten er medewerkers in quarantaine en zijn ook zij niet inzetbaar.

Noodscenario van kracht

Om er zorg voor te dragen dat de continuïteit van zorg niet in gedrang komt, gaat een noodscenario in. De zorg gaat de komende twee weken weekenddiensten draaien. Op deze manier creëren wij rust en duidelijk voor de cliënten. Zij hebben als het ware ‘vakantie’ waarin er meer ruimte is om zorg op maat te leveren.

************************************************************************************************

Update 31 januari 2022

Op dit moment hebben we op Zonhove nog een groot aantal cliënten met corona. De cliënten met corona verblijven verspreid over een 7-tal woningen. Dit maakt dat we het nog niet verantwoord vinden om deze week dagbesteding, voor de cliënten die bij ons wonen, op de dagbestedingslocaties aan te bieden.

*************************************************************************************************

Update 24 januari 2022

Op Zonhove zijn op dit moment helaas meerdere cliënten besmet met COVID-19, verdeeld over meerdere woningen. Op de cohortafdeling verblijven nu 6 cliënten. Om verder verspreiding van het virus onder de cliënten te voorkomen hebben we in overleg met de GGD moeten besluiten dat de cliënten deze week niet naar de dagbesteding kunnen en een weekje vakantie hebben. Op vrijdag 28 januari a.s. zullen alle betrokkenen getest worden en dan zal er besloten worden of de cliënten per maandag 31 januari a.s. weer naar de dagbesteding kunnen.

Er wordt nog steeds gewacht op quarantaine richtlijnen voor de langdurige zorg. Zolang die er niet zijn worden de huidige regels gevolgd. Dat wil zeggen ook zeggen dat de medewerkers die op de juiste wijze met beschermende kleding hebben gewerkt (mondneusmasker, handschoenen) niet in quarantaine hoeven.

    • Regelmatig – wanneer er nieuws te melden is – maken wij een Corona nieuwsbrief. Ga hier naar het overzicht van de nieuwsbrieven.
    • U vindt hier tevens alle correspondentie over Corona voor regio 1. Ga naar correspondentie.

 

 

Contact met SWZ

Heeft u een dringende vraag
over het corona-virus waarop
u het antwoord niet kunt
vinden via onze website of de
website van het RIVM, neem dan contact op met de persoonlijk begeleider van uw locatie.