Hier vindt u een samenvatting van de corona updates die wij verspreiden onder onze medewerkers, cliënten, familie en verwanten en vrijwilligers.

Update 20 januari 2022 – bezoek en corona-informatie op de website

Aantal bezoekers van 2 naar 4
Er is per 18 januari 2022 een wijziging in het aantal bezoekers dat een cliënt mag ontvangen. Per dag mogen vier bezoekers op bezoek komen, dit waren er eerst twee.  Het is niet nodig om vaste bezoekers aan te wijzen. Elke dag mogen er andere bezoekers langskomen.

Corona informatie voor cliënten en familie/verwanten staat op onze website
De afgelopen twee jaar is er veel per brief gecommuniceerd met cliënten en familie/verwanten. Ook stond er informatie op onze website (www.swzzorg.nl), maar hier was een toegangscode voor nodig. De toegangscode is inmiddels niet meer nodig om bij de informatie te komen. De cliënten en familie/verwanten zijn eind 2021 geïnformeerd dat ze op onze website recente informatie vinden over de coronamaatregelen op SWZ. Wij gaan dan ook alleen nog maar in uitzonderlijke gevallen informatie over de coronamaatregelen per brief versturen.

*************************************************************************************************

Update 11 november 2021 – extra maatregelen
In verband met de oplopende besmettingen in Nederland neemt SWZ extra maatregelen. Zo is het mondkapje weer nodig op al onze locaties. Uitzondering op deze regel is als je zit op tenminste 1,5 meter afstand van elkaar. Ook zullen onze medewerkers een gezondheidscheck doen voordat u op onze locaties komt. Graag wijzen we nogmaals op de basisregels:

Onze basisafspraken zijn:
-Bij klachten blijf thuis en laat u testen bij de GGD via een PCR test
-Draag een chirurgisch mondneuskapje
-Was regelmatig uw handen
-Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
-Zorg voor een goede ventilatie

********************************************

Update 7 oktober 2021
Nog meer versoepelingen!
Het mondkapje is alleen nog maar nodig als begeleiders langer binnen de 1,5 meter in de buurt van een cliënt zijn.
Ook de bezoekregeling is versoepeld. De belangrijkste wijzigingen zijn:

– 1,5 meter afstand tot de cliënt wordt een dringend advies. De verplichting gaat eraf;
– Bezoek en vrijwilligers hoeven alleen een mondkapje te dragen als zij langdurig binnen 1,5
meter afstand van de cliënt verblijven;
– Onderling bezoek van cliënten was beperkt tot maximaal twee personen. Dit komt te
vervallen omdat de bubbels vervallen zijn;
– Het aantal logeeradressen is onbeperkt. Wij adviseren wel om ook dan waar mogelijk de
1,5meter afstand te houden;
– Omdat de huiskamers in regio 1 klein zijn geldt dat daar maximaal 2 bezoekers gelijktijdig
zijn toegestaan. Als u op bezoek wilt komen en in de huiskamer wilt verblijven meld dit dan
bij de begeleiding aan. Zij kunnen er met de planning rekening mee houden dat er maximaal
Contactpersonen van cliënten van SWZ
Datum: 7 oktober 2021
Kenmerk: 21177/CC/nb
Onderwerp: Versoepelingen per 7 oktober 2021
2 bezoekers in de huiskamer aanwezig zijn. Bezoek mag in de eigen kamer van de cliënt.
Ook kan bezoek gebruik maken van de Komeet of de Tref;
– Indien aanwezig adviseren wij het bezoek om zoveel mogelijk de rechtstreekse toegang tot
het appartement van de cliënt te gebruiken;
– Het registreren van bezoekers hoeft niet meer.

*******************************************************

Update 23 september 2021

In navolging van de versoepelingen die vanaf 25 september in Nederland gelden gaan wij bij SWZ, na goed overleg, ook een aantal verruimingen doorvoeren. Deze verruimingen, waar wij met z’n allen erg naar uitkijken, gaan per 25 september in. Zo wordt de 1,5 meter niet meer verplicht en kan de dagbesteding weer starten. Cliënten en verwanten zijn hier in een brief over geïnformeerd. U kunt deze brief ook vinden op de besloten pagina voor ouders en cliënten.

************************************************************

Update 30 augustus 2021

Bezoek
Het is in overleg met de begeleiding mogelijk voor cliënten om met 2 vaste andere cliënten buiten hun eigen woonvorm af te spreken. Deze 2 personen wonen dus ook bij SWZ.

Ook is het voor ouders, verwanten en/of wettelijke vertegenwoordigers toegestaan om in de gemeenschappelijke ruimte te verblijven als dit voor de zorg of ondersteuning van de cliënt gewenst is. Dit echter enkel en alleen in overleg en met toestemming van de begeleiding en maximaal twee bezoekers tegelijk in de gemeenschappelijke ruimte.

Vrijwilligers
Wij hebben onze vrijwilligers gevraagd om de groepen weer te komen ondersteunen met activiteiten die zij graag willen doen voor onze cliënten.

**********************************

Update 26 juni 2021

Bezoek en logeren
Gelukkig hebben we ook goed nieuws. Sinds 26 juni zijn er namelijk nieuwe richtlijnen over het aantal bezoekers. Iedereen is weer welkom en daar zijn we heel blij mee. We weten dat het voor cliënten en voor u zo belangrijk is om bij elkaar te kunnen zijn. Voor ieders veiligheid blijven de regels die nu gelden hetzelfde:

 • 1,5 meter afstand houden van elkaar
 • Bezoekers dragen een mondkapje
 • Bezoekers melden zich aan bij aankomst zodat we iedereen kunnen registreren
 • Cliënten kunnen elkaar nog niet bezoeken als ze op verschillende locaties wonen, om kruisbesmetting te voorkomen.
 • Bezoekers hebben geen klachten (zoals bijvoorbeeld hoesten, koorts, keelpijn, etc.)
 • Gaat uw kind of verwant uit logeren, dan is het belangrijk dat hij of zij dit bij maximaal 2 vaste adressen doet

Mondkapjes voor bezoekers
We krijgen veel vragen over wel of niet dragen mondkapjes door bezoekers. Ook omdat in de maatschappij mondkapjes niet meer verplicht zijn. Bij SWZ wonen kwetsbare cliënten. Wij willen er alles aan doen om hun veiligheid te borgen. Om die reden vragen we bezoekers de mondkapjes wel te blijven dragen tijdens hun bezoek.

Er is nog wel een uitzondering hierop. Is uw kind of verwant volledig gevaccineerd, dan mag hij/zij één of enkele vaste bezoekers ontvangen in de eigen woonruimte, slaapkamer of het appartement zonder dat zij een mondkapje op hoeven. Dit kunnen bijvoorbeeld partner, ouders of kinderen zijn. Bij voorkeur is het vaste bezoek wel gevaccineerd of doet vooraf een zelftest.

******************************************

Update 7 juni 2021 – verruiming bezoek, 4 bezoekers
Vanaf 5 juni mag u met vier personen op bezoek komen, onder dezelfde voorwaarden als vermeldt op 12 april (zie hieronder).

***********************************************

Update 21 april 2021 – verruiming bezoek, 2 bezoekers
Vanaf woensdag 29 april mag u met twee personen op bezoek komen, onder dezelfde voorwaarden als vermeldt op 12 april (zie hieronder).

************************************************

Update 12 april 2021 – verruiming bezoek voor vaste bezoekers
Op 12 april informeerden wij u per brief over het volgende: als u tot de vaste bezoekers hoort van uw verwant, dus naaste familie, en uw verwant heeft tenminste twee weken geleden de tweede vaccinatie ontvangen, dan hoeft u vanaf nu tijdens uw bezoek geen mondneusmasker meer te dragen. Ook hoeft u geen 1,5 meter afstand meer te houden. Voorwaarde is wel dat uw verwant dus volledig gevaccineerd is, dat uw verwant u in de eigen woonruimte ontvangt, dat u geen corona heeft en klachtenvrij bent, dat u voor uw bezoek een sneltest van de drogist heeft gedaan, en dat u uw mondneusmasker buiten de woonruimte van uw verwant wel gewoon op doet. Overigens geldt deze verruiming ook voor kinderen die
wij ondersteuning bieden.

**********************************

Update 2 februari 2021

Persconferentie
Dinsdag 2 februari jl. belegde het demissionaire kabinet een nieuwe persconferentie. Het is nog onduidelijk of de avondklok wordt verlengd. Dat wordt rond komend weekend besloten. Verder zal de minister zijn vaccinatiestrategie aanpassen omdat het beloofde aantal vaccins achterblijft. De VGN (onze brancheorganisatie) oefent op dit moment ferme druk op hem uit om zijn beloften over het vaccineren van medewerkers in de gehandicaptenzorg na te komen. Vooralsnog gaan we ervan uit dat deze maand de vaccinatie van onze medewerkers start.

**********************************

Update 20 januari 2021

Strengere maatregelen
Gisteren belegde het demissionaire kabinet een nieuwe persconferentie. Daarin kondigde het aanvullende maatregelen aan die vooralsnog tot 1 februari gelden. De volgende zijn voor jullie en ons
van belang:

 • Het kabinet beperkt bezoek boven de 13 jaar tot 1 persoon per dag. Dat waren er 2. Deze maatregel nemen wij vanzelfsprekend over. Daarnaast mogen cliënten maximaal 2 vaste
  bezoekers ontvangen. Dat spraken we eerder al af. Daar houden we aan vast. Horen die twee vaste bezoekers bij één huishouden en is het voor hen lastig om gescheiden van elkaar op
  bezoek te gaan (bijvoorbeeld vanwege vervoer), dan mogen zij wel tegelijkertijd op bezoek komen. Maar onze voorkeur gaat om veiligheidsredenen uit naar gescheiden bezoek.
 • Er komt waarschijnlijk een avondklok van 20.30-04.30 uur. Die gaat dan zaterdag of zondag a.s. in. Wij vragen bezoekers daar rekening mee te houden wanneer zij op bezoek gaan bij hun
  verwant. Hetzelfde geldt natuurlijk voor wanneer cliënten worden opgehaald of weer teruggebracht worden.

Tot nu toe is het al die maanden ontzettend goed gelukt om samen de maatregelen van het kabinet na te leven. Het zou fijn zijn ook nu weer op uw medewerking te kunnen rekenen.

**********************************

Update 12  januari 2021

Persconferentie
Op dinsdag 12 januari belegde de regering een persconferentie. De maatregelen worden met drie weken verlengd. Dat geldt dus ook voor de afspraken die we binnen SWZ enkele weken geleden
maakten. Daar verandert niets aan. Veel aandacht gaat nu uit naar het vaccineren van cliënten en medewerkers. Dat bereiden we zorgvuldig voor.