Home | Contact | Zonhove | SWZ Plein | Mijn SWZ | Youforce
nieuwsoverzicht >

Nieuwsoverzicht

Update 7 oktober 2021
Nog meer versoepelingen!
Het mondkapje is alleen nog maar nodig als begeleiders langer binnen de 1,5 meter in de buurt van een cliënt zijn.
Ook de bezoekregeling is versoepeld. De belangrijkste wijzigingen zijn:

– 1,5 meter afstand tot de cliënt wordt een dringend advies. De verplichting gaat eraf;
– Bezoek en vrijwilligers hoeven alleen een mondkapje te dragen als zij langdurig binnen 1,5
meter afstand van de cliënt verblijven;
– Onderling bezoek van cliënten was beperkt tot maximaal twee personen. Dit komt te
vervallen omdat de bubbels vervallen zijn;
– Het aantal logeeradressen is onbeperkt. Wij adviseren wel om ook dan waar mogelijk de
1,5meter afstand te houden;
– Omdat de huiskamers in regio 1 klein zijn geldt dat daar maximaal 2 bezoekers gelijktijdig
zijn toegestaan. Als u op bezoek wilt komen en in de huiskamer wilt verblijven meld dit dan
bij de begeleiding aan. Zij kunnen er met de planning rekening mee houden dat er maximaal
Contactpersonen van cliënten van SWZ
Datum: 7 oktober 2021
Kenmerk: 21177/CC/nb
Onderwerp: Versoepelingen per 7 oktober 2021
2 bezoekers in de huiskamer aanwezig zijn. Bezoek mag in de eigen kamer van de cliënt.
Ook kan bezoek gebruik maken van de Komeet of de Tref;
– Indien aanwezig adviseren wij het bezoek om zoveel mogelijk de rechtstreekse toegang tot
het appartement van de cliënt te gebruiken;
– Het registreren van bezoekers hoeft niet meer.

Update 23 september 2021

In navolging van de versoepelingen die vanaf 25 september in Nederland gelden gaan wij bij SWZ, na goed overleg, ook een aantal verruimingen doorvoeren. Deze verruimingen, waar wij met z’n allen erg naar uitkijken, gaan per 25 september in. Zo wordt de 1,5 meter niet meer verplicht en kan de dagbesteding weer starten. Cliënten en verwanten zijn hier in een brief over geïnformeerd. U kunt deze brief ook vinden op de besloten pagina voor ouders en cliënten.

Update 30 augustus 2021

Bezoek
Het is in overleg met de begeleiding mogelijk voor cliënten om met 2 vaste andere cliënten buiten hun eigen woonvorm af te spreken. Deze 2 personen wonen dus ook bij SWZ.

Ook is het voor ouders, verwanten en/of wettelijke vertegenwoordigers toegestaan om in de gemeenschappelijke ruimte te verblijven als dit voor de zorg of ondersteuning van de cliënt gewenst is. Dit echter enkel en alleen in overleg en met toestemming van de begeleiding en maximaal twee bezoekers tegelijk in de gemeenschappelijke ruimte.

Vrijwilligers
Wij hebben onze vrijwilligers gevraagd om de groepen weer te komen ondersteunen met activiteiten die zij graag willen doen voor onze cliënten.

**********************************

Update 26 juni 2021

Bezoek en logeren
Gelukkig hebben we ook goed nieuws. Sinds 26 juni zijn er namelijk nieuwe richtlijnen over het aantal bezoekers. Iedereen is weer welkom en daar zijn we heel blij mee. We weten dat het voor cliënten en voor u zo belangrijk is om bij elkaar te kunnen zijn. Voor ieders veiligheid blijven de regels die nu gelden hetzelfde:

 • 1,5 meter afstand houden van elkaar
 • Bezoekers dragen een mondkapje
 • Bezoekers melden zich aan bij aankomst zodat we iedereen kunnen registreren
 • Cliënten kunnen elkaar nog niet bezoeken als ze op verschillende locaties wonen, om kruisbesmetting te voorkomen.
 • Bezoekers hebben geen klachten (zoals bijvoorbeeld hoesten, koorts, keelpijn, etc.)
 • Gaat uw kind of verwant uit logeren, dan is het belangrijk dat hij of zij dit bij maximaal 2 vaste adressen doet

Mondkapjes voor bezoekers
We krijgen veel vragen over wel of niet dragen mondkapjes door bezoekers. Ook omdat in de maatschappij mondkapjes niet meer verplicht zijn. Bij SWZ wonen kwetsbare cliënten. Wij willen er alles aan doen om hun veiligheid te borgen. Om die reden vragen we bezoekers de mondkapjes wel te blijven dragen tijdens hun bezoek.

Er is nog wel een uitzondering hierop. Is uw kind of verwant volledig gevaccineerd, dan mag hij/zij één of enkele vaste bezoekers ontvangen in de eigen woonruimte, slaapkamer of het appartement zonder dat zij een mondkapje op hoeven. Dit kunnen bijvoorbeeld partner, ouders of kinderen zijn. Bij voorkeur is het vaste bezoek wel gevaccineerd of doet vooraf een zelftest.

Update 7 juni 2021 – verruiming bezoek, 4 bezoekers
Vanaf 5 juni mag u met vier personen op bezoek komen, onder dezelfde voorwaarden als vermeldt op 12 april (zie hieronder).

Update 21 april 2021 – verruiming bezoek, 2 bezoekers
Vanaf woensdag 29 april mag u met twee personen op bezoek komen, onder dezelfde voorwaarden als vermeldt op 12 april (zie hieronder).

Update 12 april 2021 – verruiming bezoek voor vaste bezoekers
Op 12 april informeerden wij u per brief over het volgende: als u tot de vaste bezoekers hoort van uw verwant, dus naaste familie, en uw verwant heeft tenminste twee weken geleden de tweede vaccinatie ontvangen, dan hoeft u vanaf nu tijdens uw bezoek geen mondneusmasker meer te dragen. Ook hoeft u geen 1,5 meter afstand meer te houden. Voorwaarde is wel dat uw verwant dus volledig gevaccineerd is, dat uw verwant u in de eigen woonruimte ontvangt, dat u geen corona heeft en klachtenvrij bent, dat u voor uw bezoek een sneltest van de drogist heeft gedaan, en dat u uw mondneusmasker buiten de woonruimte van uw verwant wel gewoon op doet. Overigens geldt deze verruiming ook voor kinderen die
wij ondersteuning bieden.

**********************************

Update 2 februari 2021

Persconferentie
Dinsdag 2 februari jl. belegde het demissionaire kabinet een nieuwe persconferentie. Het is nog onduidelijk of de avondklok wordt verlengd. Dat wordt rond komend weekend besloten. Verder zal de minister zijn vaccinatiestrategie aanpassen omdat het beloofde aantal vaccins achterblijft. De VGN (onze brancheorganisatie) oefent op dit moment ferme druk op hem uit om zijn beloften over het vaccineren van medewerkers in de gehandicaptenzorg na te komen. Vooralsnog gaan we ervan uit dat deze maand de vaccinatie van onze medewerkers start.

**********************************

Update 20 januari 2021

Strengere maatregelen
Gisteren belegde het demissionaire kabinet een nieuwe persconferentie. Daarin kondigde het aanvullende maatregelen aan die vooralsnog tot 1 februari gelden. De volgende zijn voor jullie en ons
van belang:

 • Het kabinet beperkt bezoek boven de 13 jaar tot 1 persoon per dag. Dat waren er 2. Deze maatregel nemen wij vanzelfsprekend over. Daarnaast mogen cliënten maximaal 2 vaste
  bezoekers ontvangen. Dat spraken we eerder al af. Daar houden we aan vast. Horen die twee vaste bezoekers bij één huishouden en is het voor hen lastig om gescheiden van elkaar op
  bezoek te gaan (bijvoorbeeld vanwege vervoer), dan mogen zij wel tegelijkertijd op bezoek komen. Maar onze voorkeur gaat om veiligheidsredenen uit naar gescheiden bezoek.
 • Er komt waarschijnlijk een avondklok van 20.30-04.30 uur. Die gaat dan zaterdag of zondag a.s. in. Wij vragen bezoekers daar rekening mee te houden wanneer zij op bezoek gaan bij hun
  verwant. Hetzelfde geldt natuurlijk voor wanneer cliënten worden opgehaald of weer teruggebracht worden.

Tot nu toe is het al die maanden ontzettend goed gelukt om samen de maatregelen van het kabinet na te leven. Het zou fijn zijn ook nu weer op uw medewerking te kunnen rekenen.

**********************************

Update 12  januari 2021

Persconferentie
Op dinsdag 12 januari belegde de regering een persconferentie. De maatregelen worden met drie weken verlengd. Dat geldt dus ook voor de afspraken die we binnen SWZ enkele weken geleden
maakten. Daar verandert niets aan. Veel aandacht gaat nu uit naar het vaccineren van cliënten en medewerkers. Dat bereiden we zorgvuldig voor.

 

**********************************

Update 14 december 2020 

Vanavond belegde het kabinet een nieuwe persconferentie. Daarin kondigde het strengere maatregelen aan. Die zijn nodig om verspreiding van het Corona-virus in te dammen. Dat lukt op dit moment onvoldoende, omdat veel mensen zich niet goed aan de maatregelen houden. Vanwege een soortgelijke lock down sloten we SWZ begin van dit jaar vrijwel af van de buitenwereld. Dat besluit leidde tot veel verdriet en eenzaamheid onder cliënten en hun familie. Daarom doen we dat nu niet. We beperken onze maatregelen tot een minimum. Wel zien we scherp toe op naleving van de maatregelen. Want we willen bij SWZ veilig kunnen wonen en werken. Onderstaande maatregelen gaan in de nacht van maandag op dinsdag om 00.00 uur in. Ze lopen door tot 19 januari as, tenzij het kabinet anders beslist.

Maatregelen

 • Bezoek. Bezoek blijft welkom. Iedere cliënt wijst twee vaste bezoekers aan. Die leggen wij ook vast in het ECD. Bij hen mogen zij ook logeren als dat veilig gebeurt. Maar het bezoek zal wel een beetje over de week moeten worden verspreid.
 • Vrijwilligers. Ook vrijwilligers blijven welkom. Let op: vrijwilligers die voor één cliënt komen, horen bij de twee vaste bezoekers. Vrijwilligers die voor een hele groep komen, niet. Voor hen verandert er nu niets.
 • Dagbesteding. Dagbesteding, ambulante ondersteuning, intensieve thuisbegeleiding, vroeg-begeleiding, Okido, en het logeerhuis werken allemaal gewoon door. Vervoer van cliënten dus ook.
 • Onze maatschappelijke ondernemingen Tinks en Kado&Zo gaan dicht.
 • Hygiëne. De maatregelen die we vele maanden geleden al troffen zijn nog steeds nadrukkelijk van kracht. Dus houd afstand, was je handen vaak en zorgvuldig, hoest en nies in papieren zakdoekjes, gooi die meteen weg, en de belangrijkste: blijf thuis als je klachten hebt.

We hopen dat we zo de gevolgen van de lock down die de overheid nu aankondigt zoveel mogelijk kunnen beperken.

**********************************

Update 18 november 2020

Bezoekersaantal uitgebreid

Dinsdagavond 17 november belegde het kabinet weer een persconferentie. Deze geeft eigenlijk nauwelijks aanleiding tot aanpassing van ons beleid. De enige relevante wijziging is dat cliënten weer 3 bezoekers mogen ontvangen. Dat waren er 3. Die 3 bezoekers mogen tegelijk komen als de woonruimte dat toestaat. Anders komen die bezoekers los van elkaar. Houd u dan wel rekening met de hygiëne- en contactmaatregelen die we eerder troffen en die we nu handhaven? Dat is erg belangrijk. Uit bron- en contactonderzoek blijkt namelijk dat cliënten een besmetting vooral oplopen via bezoek. Kondig daarom uw komst aan, zodat bezoekers in een woning niet allemaal tegelijkertijd komen. Draag een mondneus-masker. Houd dat het hele bezoek op. Houd tijdens uw bezoek 1,5 meter afstand. Was of desinfecteer uw handen voor binnenkomst zorgvuldig. Blijf ook bij milde klachten thuis en laat u zo snel mogelijk testen.

*********************************

Update 4 november 2020

Het kabinet heeft deze week weer een persconferentie gegeven, waarbij de maatregelen van oktober nog iets zijn aangescherpt. De komende twee weken krijgen we te maken met een verdere inperking van onze bewegingsvrijheid. Het lijkt een beetje op het voorjaar. Maar er is voor ons één groot verschil: wij doen onze organisatie niet meer op slot. Geliefden te kunnen blijven zien, juist als het leven spannend wordt, is ongelooflijk belangrijk. Voor iedereen. En dus ook voor onze cliënten en hun familie. Dat heeft het kabinet in april/mei onderschat. Iedereen heeft daarvan geleerd. Wij ook. Daarom doen we het nu anders.

Bezoek van cliënt op een SWZ locatie
Het bezoek blijft welkom, maar er gelden wel de maatregelen, die we eerder troffen. Uit bron- en contactonderzoek blijkt namelijk dat cliënten een besmetting vooral oplopen via bezoek of via het op bezoek gaan of logeren bij familie. Dat hebben we familie van cliënten ook laten weten.

 • Bezoekers kondigen hun komst aan, zodat wij hen kunnen registeren. Dat is belangrijk voor eventueel bron- en contactonderzoek.
 • Per cliënt zijn maximaal 2 bezoekers per dag welkom.
 • Bezoekers dragen een mondneus-masker.
 • Bezoekers houden steeds 1,5 meter afstand.
 • Bezoekers wassen bovendien voor binnenkomst hun handen zorgvuldig.
 • Bezoekers blijven thuis wanneer zij klachten hebben of positief getest zijn op Corona. Bij de voordeur van onze SWZ locaties wordt hier ook naar gevraagd m.b.v. een gezondheidscheck.

Bezoek van cliënt in quarantaine
Onlangs is wettelijk vastgelegd, dat familie altijd recht heeft om op bezoek te komen. Dit geldt ook wanneer een cliënt in quarantaine verblijft. Daar hebben wij onze bezoekregeling op aangepast. Wanneer een cliënt in quarantaine verblijft – en niet positief is getest of niet in afwachting is van een test(-uitslag) – mogen twee vaste bezoekers per cliënt op bezoek komen. Dit mag tegelijk, mits de kamer/het appartement het toestaat. Anders komen die bezoekers apart van elkaar. Zij gebruiken dan wel dezelfde persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) als onze begeleiders. Deze afspraak geldt trouwens niet voor onze cohort-afdeling. Die heeft haar eigen protocol.

Bezoek thuis of bij familie
Neemt familie een cliënt mee naar huis, dan houdt de familie ook daar een mondkapje op – indien zij langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter – bij hun familielid zijn. Ook bewaren zij zoveel mogelijk afstand. Ander bezoek aan huis wordt vermeden. Zo houden we wonen en werken samen veilig.

Dagbesteding
Onze dagbesteding houden wij open, zolang de overheid ons daartoe in staat stelt. Wat onze cliënten op de dagbesteding locatie doen, maakt velen van hen gelukkig. En onze begeleiders ook. We kunnen de dagbesteding openhouden, omdat we dit al geruime tijd veilig organiseren. De afspraken die we daarover hebben gemaakt, zetten we voort. Bovendien voeren we voor elke cliënt bij de ingang een gezondheidscheck uit.

*******************************

Update 15 oktober 2020

Mede naar aanleiding van de persconferentie van 13 oktober j.l. neemt SWZ de volgende maatregelen.

 1. Al onze medewerkers die met cliënten werken, dragen voorlopig een chirurgisch mondneusmasker type IIR. Ook dragen zij handschoenen bij persoonlijke verzorging en/of lichamelijk onderzoek.
 2. We vragen vrijwilligers en ouders/verwanten om een mondneusmasker te dragen. Dit mag hetzelfde zijn als iedereen in Nederland momenteel draagt.
 3. Verder vragen wij cliënten om heel voorzichtig te zijn met het ontvangen van bezoek. En de 1,5 meter afstand regel zorgvuldig na te leven. Om dezelfde reden vragen wij ouders en verwanten hetzelfde te doen, wanneer zij hun verwant mee naar huis nemen.
 4. Mensen die in oranje gebied zijn geweest, moeten in quarantaine. Die lijn trekken wij consequent door. De quarantaineplicht geldt dus ook voor cliënten, die op bezoek zijn geweest bij ouders in oranje gebieden in het buitenland. Diezelfde ouders kunnen op hun beurt vooralsnog niet bij ons op bezoek komen.
 5. Alle SWZ-woonlocaties waar medewerkers zorghandelingen uitvoeren, voorzien we zo snel mogelijk van vloeibare zeep-dispensers, papieren handdoek-automaten en een prullenbak, die je kunt gebruiken zonder je handen vuil te maken. In ruimtes waar geen water voorhanden is, zetten we een alcohol-dispenser neer. Dat helpt om de handen schoon te houden.
 6. Wij hebben er alle belang bij dat onze medewerkers en cliënten met Corona-gerelateerde klachten snel uitsluitsel krijgen over de vraag of ze Corona hebben of niet. Daarom hebben we besloten om ook zelf te gaan testen. De uitslag is dan veel sneller beschikbaar.

Tot slot. Onze dagbestedingslocaties houden we open, omdat we denken dat de risico’s op dit moment beperkt zijn. En wij weten hoe belangrijk de bezigheden zijn voor het mentale welzijn van cliënten. Onze branche-organisatie de VGN raadt sluiting van dagbesteding dan ook af.

*******************************

Update 6 augustus 2020

Het kabinet heeft weer een persconferentie gegeven n.a.v. de toename van het aantal besmettingen in Nederland en de afname van het aantal mensen dat zich laat testen. Op dit moment is het nog niet nodig om de landelijke maatregelen, op een enkele uitzondering na, verder aan te scherpen; er wordt vooral gekeken naar regionale en lokale maatregelen om het virus onder controle te krijgen en te houden.

Dat betekent dat er voor SWZ op dit moment niet veel verandert. Alleen voor de horeca-aangelegenheden (lunchroom De Keyser) zijn de maatregelen aangescherpt: reserveren van een plaats vooraf of aan de deur én het noteren van naam- en contactgegevens (voor het mogelijke
contact- en brononderzoek).

Belangrijk blijft dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en de algemene maatregelen naleeft. Niet alleen voor zichzelf maar ook voor anderen. Alleen SAMEN krijgen en houden we het coronavirus onder controle. En voorkomen we dat de maatregelen verder moeten worden
aangescherpt.

 • Leef de basisregels na.
 • Vermijd plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen.
 • Nodig niet teveel mensen thuis uit voor een samenkomst. Er is namelijk gebleken dat er steeds meer besmettingen voorkomen uit familiaire bijeenkomsten.

************************

Update 6 juli 2020

SWZ versoepelt de bezoek- en logeerregeling en de inzet van vrijwilligers

In navolging van de versoepeling van de maatregelen m.b.t. het Corona-virus door de regering per 1 juli en met inachtneming van het advies van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft SWZ een aangepaste bezoek- en logeerregeling opgesteld. Ook zijn vrijwilligers weer van harte welkom op de locaties van SWZ. Deze nieuwe regeling gaat in per 8 juli 2020 (of eerder indien mogelijk). Cliënten en ouders/verwanten worden per brief geïnformeerd over deze versoepeling.

SWZ is blij dat deze versoepeling doorgevoerd kan worden. In het belang van onze cliënten en hun familieleden/verwanten. Toch is het ook spannend. Het Corona-virus is nog niet weg. Vandaar dat het meer dan ooit belangrijk is om SAMEN de verantwoordelijkheid te nemen om het Corona-virus zoveel mogelijk buiten de deur te houden. Bestuurder Jody Cath roept daartoe op in onderstaande vlog.

**************************

Update 30 juni 2020

Corona maatregelen zijn erg zwaar geweest.
Ook voor de bewoners in de gehandicaptenzorg was de eenzaamheid groot door het Corona-virus. “Te groot”, zegt Jody Cath, bestuurder van SWZ. Sneller dan verwacht komt er verlichting. Hierover vertelt zij vandaag in het Eindhovens Dagblad.

Nu wordt, sneller dan verwacht de bezoekregeling opgeheven. Minister Hugo de Jonge kondigde vorige week aan dat alle zorginstellingen weer bezoek moeten toelaten als er geen Corona-besmettingen zijn. Dat is een grote stap. Bij SWZ mogen op dit moment twee vaste bezoekers één keer in de week twee uur op bezoek komen. Voorzichtigheid is geboden, zeggen zorginstellingen. De 1,5 meterregel werkt vaak niet in de gehandicaptenzorg.

De huidige maatregelen waaronder de strenge bezoekersregeling, hebben hun sporen nagelaten. Jody Cath heeft ook gezien hoe zwaar het is geweest voor de bewoners. “Ik werk veertig jaar in de zorg, het besluit om geen bezoek meer toe laten is het zwaarste dat ik ooit heb moeten doen. Maar we konden niet anders, de crisis was te groot. We stonden met onze rug tegen de muur.’’ Binnen SWZ overleed één bewoner van 80 jaar, met onderliggend lijden.

Zorginstellingen denken nu na over hoe het anders moet als het tot een tweede golf komt. ‘Maatwerk’ is in de sector het toverwoord. Als het kan, moet de ene cliënt meer vrijheid worden geboden dan de andere. Gedragsdeskundigen worden ingezet om te bepalen welke cliënt de 1,5 meter regel wel snapt en welke niet.

Jody Cath blijft beducht voor nieuwe uitbraken. “Als er ergens Corona uitbreekt, dan zullen we weer maatregelen moeten nemen. Het virus zit in kleine hoekjes. Het blijft onheilspellend.’’
Bron: Eindhovens Dagblad, 30 juni 2020. Zie hier het complete krantenartikel aan de linkerkant: SWZ in Eindhovens Dagblad

**************************

Update 25 juni 2020

Ruimte met regels – persconferentie kabinet d.d. 24 juni 2020
Gisteravond heeft de regering aangekondigd dat de maatregelen m.b.t. het Corona-virus verder versoepeld kunnen worden per 1 juli a.s.
Er is o.a. gemeld dat er geen beperkingen meer gelden voor bezoek in verpleeghuizen m.u.v. de 1,5 m regeling en in geval van een Coronabesmetting. De kans is groot dat dit ook betekent dat de gehandicaptenzorg de beperkingen op het gebied van bezoek en logeren deels kan loslaten. De VGN zoekt dat momenteel uit wat dat concreet betekent.
SWZ bereidt zich een nieuwe regeling voor die aansluit bij de persconferentie van gisteravond. Afhankelijk van het advies van de VGN is het de bedoeling dat we deze regeling in de eerste week van juli met cliënten/ouders/verwanten kunnen delen. De nieuwe regeling wordt  – zoals de eerdere regelingen – ook voorgelegd aan de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad.

**************************

Update 15 juni 2020

SWZ heeft een logeerregeling opgesteld. Dit is een volgende stap in de versoepeling van de maatregelen die we bij de uitbraak van het Corona-virus moesten afkondigen. De logeerregeling betekent dat cliënten uiterlijk 1 juli a.s., of eerder indien dit realiseerbaar is, bij hun vaste contactpersonen op bezoek mogen komen en kunnen blijven logeren. Ook zijn logés per die datum weer welkom bij SWZ.

Daar zijn wel enkele strikte spelregels aan verbonden. Die staan in de regeling. Ze zijn nadrukkelijk bedoeld om het risico op besmetting met het Corona-virus te minimaliseren.Dat vragen wij  niet zomaar. De afgelopen maanden hebben wij ons uiterste best gedaan om het Corona-virus buiten de deur te houden. Dat is ons samen goed gelukt. Maar het  gevaar is nog steeds niet geweken. Daarom blijven wij benadrukken hoe belangrijk het is om de maatregelen na te leven en om vol te houden.  Voor onze cliënten en onze medewerkers.

Bijgaand treft u een Routekaart SWZ versie 2 15 juni 2020 aan met daarin de stappen die wij de komende tijd gaan nemen en de bijbehorende tijdplanning. Wanneer er stappen wijzigen of bijkomen, werken we de routekaart bij en publiceren we een nieuwe versie.

**************************

Update 29 mei 2020

Vanaf vrijdag 29 mei gaan de locaties van SWZ weer voorzichtig en gecontroleerd open (mits er geen besmetting is op desbetreffende locatie en de locatie voldoende voorbereid is) voor bezoek aan kinderen en jongeren (t/m 18 jaar). Vanaf dinsdag 2 juni mogen ook overige cliënten van SWZ weer bezoek ontvangen. We hebben hiervoor een bezoekregeling vastgesteld met daarin een aantal spelregels waaraan iedereen zich moet houden. Deze bezoekregeling treft u hieronder aan:

Binnen SWZ zijn de verschillen in gezondheid tussen cliënten groot. We hebben te maken met een aantal locaties waar zeer kwetsbare mensen wonen. Op deze locaties willen we extra voorzichtig zijn. Daarom hebben de teams plannen gemaakt hoe het bezoek aan hun cliënten en locatie zo veilig mogelijk georganiseerd kan gaan worden. Met de ouders/familie/verwanten zijn vervolgens specifieke afspraken gemaakt.

De bezoekregeling is een eerste stap in de versoepeling van het contact met elkaar. Daarnaast wordt de dagbesteding voor specifieke cliënten weer opgestart in juni.  En vanaf 1 juli worden logeren en op bezoek gaan bij anderen mogelijk gemaakt. We verwachten daarover na half juni meer informatie te kunnen geven.

We begrijpen dat het best lastig is om het overzicht te kunnen houden in de enorme stroom van informatie. Daarom hebben we een Routekaart  ontwikkeld met daarin de stappen die we de komende tijd gaan nemen en de bijbehorende tijdlijn. Dit is de situatie per 1 juni 2020. Wanneer er stappen wijzigen of bijkomen, werken we de routekaart bij.

*************************

Update 21 mei 2020

SWZ bereidt bezoekregeling voor

SWZ bereidt een bezoekregeling voor. Die maakt duidelijk onder welke voorwaarden cliënten vanaf 15 juni a.s. weer bezoek kunnen ontvangen.  Die voorwaarden zijn belangrijk. Het Corona-virus is niet weg. Gevaar op besmetting is nog steeds reëel. Voorzichtigheid blijft dus geboden.

De voorgenomen hervatting van bezoek volgt op de aankondiging van de regering eerder die week, dat bezoek in de verstandelijk gehandicaptenzorg weer mogelijk wordt. De datum van 15 juni was al bekend. Daarnaast meldde de minister dat kinderen en jongeren al vanaf uiterlijk maandag 25 mei bezoek konden gaan ontvangen. Die aankondiging overviel SWZ, evenals de brancheorganisatie VGN trouwens, zo wees navraag uit. Hoe graag we ook willen, die datum van 25 mei komt te snel. In de afgelopen twee maanden heeft SWZ steeds zorgvuldigheid en veiligheid als kompas gekozen. Dat vinden wij belangrijk, voor zowel cliënten als medewerkers. Veel ouders stellen dat erg op prijs. Het geeft hen een veilig gevoel, ondanks het feit dat het voor hen erg zwaar is om hun verwant zo lang niet te kunnen zien.    Daarom houden wij ook nu aan ons vertrouwde kompas vast. Bovendien toetsen wij de bezoekregeling die we opstellen bij de medezeggenschap. Ook daar is tijd voor nodig.

Op woensdag 20 mei ontvingen alle ouders/verwanten/wettelijk vertegenwoordigers een brief. Daarin leggen we hen uit dat de deadline van 15 juni a.s. nog steeds geldt, dat we onze uiterste best doen om bezoek aan alle cliënten bij voorkeur eerder al mogelijk te maken omdat we – net als ouders/verwanten/wettelijk vertegenwoordigers en cliënten – die 15 juni wel erg ver weg vinden, maar dat we zorgvuldigheid en veiligheid verkiezen boven haast.

Om dat bezoek mogelijk te maken, stellen we zo spoedig mogelijk een algemene bezoekregeling op. Die bevat een aantal spelregels. Daar moet iedereen zich aan houden. We baseren die bezoekregeling op richtlijnen van de overheid, het RIVM, RON(A)Z en de VGN. Teams kunnen de regeling aanvullen met eigen regels, bijvoorbeeld omdat die belangrijk zijn voor de veiligheid van cliënten of omdat de algemene bezoekregeling onvoldoende rekening houdt met de bijzondere situatie op sommige locaties. In een aantal gevallen zal het zelfs nodig zijn om afspraken op maat voor cliënten te maken. Denk bijvoorbeeld aan cliënten met een hoog-risicoprofiel. Dat zal dan moeten gebeuren in samenspraak met ouders/verwanten/wettelijk vertegenwoordigers, de arts, en de gedragskundige.

Rond woensdag 27 mei ontvangen ouders wederom bericht. Dan zal duidelijk worden wanneer zij weer op bezoek kunnen komen en onder welke voorwaarden.

************************

Update 18 mei 2020

Morgenavond geeft het kabinet weer een persconferentie. Vanuit de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) hebben wij op voorhand informatie ontvangen over de voorgestelde routekaart voor de gehandicaptenzorg die is opgesteld om perspectief te bieden aan mensen die verblijven in een zorginstelling of die gebruik maken van dagbesteding. De routekaart voor de gehandicaptenzorg komt in het kort op het volgende neer:

 1. Per 1 juni 2020 krijgt iedere cliënt, zowel cliënten die thuis wonen, als in een woonvorm van een zorgaanbieder, een vorm van dagbesteding. Ook start dagbesteding op specifieke locaties weer op. De algemene maatregelen en het organiseren van veilig vervoer zijn cruciale randvoorwaarden. Net als een invulling op maat.
 2. Per 15 juni 2020 is voor iedere cliënt in een instelling of kleinschalige woonvoorziening op een goede manier invulling gegeven aan het ontvangen van bezoek.
 3. Per 1 juli 2020 is met iedere cliënt een afspraak gemaakt over logeren buiten de instelling.

De uitwerking van deze routekaart zal nog plaatsvinden door de VGN, maar in grote lijnen zal dit er als volgt uit zien voor onze cliënten.

Ad 1: dagbesteding
SWZ biedt al dagbesteding op de woningen aan cliënten die bij SWZ wonen. Dit continueren we vooralsnog tot 1 september. Daarnaast zijn we voorzichtig gestart met de dagbesteding aan cliënten die niet bij ons wonen maar waarvan ouders/partners een vitaal beroep hebben en aan cliënten die zich in een schrijnende* situatie bevinden. Nu gaan we ook voorzichtig opstarten met de dagbesteding voor cliënten die niet bij ons wonen. Dit opstarten gaat per 2 juni in.

*Wij verstaan onder schrijnend, wanneer het welbevinden van een cliënt in het gedrang komt en er kans is op langdurige schade.

Ad 2: bezoekregeling

Vanaf 15 juni a.s. is er weer een vorm van bezoek mogelijk is op de locaties. We zijn in afwachting van de handreiking van de VGN over de voorwaarden waarin bezoek kan plaatsvinden.

Wanneer cliënten die bij SWZ wonen, gebruikmaken van de dagbesteding van een andere organisatie (zoals een zorgboerderij of externe dagbestedingslocatie), dan kunnen zij daar vanaf 15 juni weer naar toe, op voorwaarde dat de richtlijnen van het RIVM worden opgevolgd op deze externe dagbestedingslocaties of werkplekken.

Ad 3: Logeren buiten de instelling
Ook voor het logeren bij familie of anderen zijn wij in afwachting van aanvullende informatie van de VGN om verder vorm te kunnen geven hoe het logeren eruit zal zien in de 1,5 m maatschappij. Zodra hierover meer bekend is, informeren wij u hierover.

Wij zijn blij dat we onze cliënten en hun ouders/verwanten wat meer leefruimte kunnen bieden. Naleving van de belangrijkste basisregels, zoals de hygiënische maatregelen en 1,5 m afstand, blijven wel belangrijker dan ooit. Dat moeten we samen blijven volhouden, voor onze cliënten én onze medewerkers.

************************

Update 7 mei 2020

Lichte versoepeling Corona-maatregelen

Gisteravond gaf het kabinet weer een persconferentie. We kunnen elkaar vanaf maandag 11 mei iets meer ruimte geven. Maar naleving van de belangrijkste basisregels, zoals de hygiënische maatregelen en 1,5 m afstand, is dan wel belangrijker dan ooit. Want nog steeds geldt: alleen samen krijgen we Corona onder controle.

Hieronder leest u wat de versoepeling van de richtlijnen vanuit de Rijksoverheid voor onze dienstverlening inhoudt (per 11 mei).

 • Wij gaan weer beginnen met behandelen. Daarvoor wordt een plan gemaakt hoe we dit gaan vormgeven in de 1,5 m samenleving.
 • Contactberoepen zoals de kapper, pedicure en fysiotherapeut mogen weer aan het werk per 11 mei. Helaas mogen cliënten die bij SWZ wonen daar nog geen gebruik van maken. Onze woonlocaties zijn immers nog steeds preventief gesloten. Alleen wanneer het medisch noodzakelijk is, maken we een uitzondering. Ons uitgangspunt hierbij is de bezoekregeling. Wanneer daar een verruiming mogelijk wordt, dan kunnen wij bekijken in hoeverre bezoek van of aan een van deze contactberoepen weer kan worden toegestaan.
  Cliënten die niet bij SWZ wonen, kunnen de richtlijn volgen van de overheid. Daarvoor kan – in overleg met de ouders/verwanten – de behandeling (bijv. fysiotherapie) weer worden opgestart. Daarbij is het van belang dat de cliënt klachtenvrij is.
 • We handhaven voorlopig de bezoekregeling zoals deze nu is. De VGN en RO(N)AZ zijn in overleg met het RIVM om te bekijken wanneer en op welke wijze er een versoepeling kan plaatsvinden. We informeren daarover zodra er meer duidelijkheid is.
 • We weten nog niet wanneer we onze dagbesteding kunnen hervatten. Dit geldt ook voor onze maatschappelijke ondernemingen zoals o.a. Lunchroom De Keyser, Kook Kunst Tinks, Kado & Zo en voor Logeren.
 • De Ambulante Zorg zetten we voort op de ingeslagen weg: zoveel mogelijk via beeldbellen en fysiek contact alleen wanneer daar een strikte noodzaak voor is. De cliënt (en eventueel de rest van zijn gezin) moet dan wel klachtenvrij zijn.
 • We organiseren vooralsnog geen fysieke Hersenz (informatie)bijeenkomsten. Wij vinden het niet passend om kwetsbare mensen met NAH in een groep bij elkaar te brengen voor een bijeenkomst.

We hopen dat dit een eerste begin mag zijn van een geleidelijke versoepeling en dat we binnenkort nog meer nieuws kunnen delen. Laten we ondertussen samen nog even volhouden.

**************************

Update 22 april 2020

Verlenging Corona-maatregelen tot 20 mei 2020

Dinsdagavond 21 april maakte het kabinet in een persconferentie bekend dat de maatregelen die golden tot en met 28 april worden verlengd tot 20 mei. Wel komt er voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren. Een week voor 20 mei neemt het kabinet een besluit over eventuele verdere verlenging of versoepeling van de maatregelen.

Een thema, dat begrijpelijk heel erg leeft onder onze cliënten en de ouders/verwanten, is de bezoekregeling. We nemen u graag mee in de afweging van belangen waarin we onze besluiten hebben gemaakt en hoe we omgaan met de ‘Nee, tenzij regeling’. Als zorgorganisatie hebben wij een maatschappelijke verantwoordelijkheid om ons te houden aan de voorgeschreven richtlijnen, een verantwoordelijkheid naar onze medewerkers om hen een veilige werkplek te bieden én een verantwoordelijkheid naar de gezondheid van onze cliënten. Daarbij speelt enerzijds de fysieke kwetsbaarheid een rol, maar is anderzijds ook contact een voorwaarde voor hun welzijn en ontwikkeling.
Net als voor minister-president Rutte, geldt ook voor ons, dat we nu beter voorzichtig kunnen zijn, dan spijt achteraf. En dat de vrijheid van de een niet ten koste mag gaan van de gezondheid van de ander.

Alles afwegend hebben wij de volgende besluiten genomen:

Alle woonlocaties van SWZ blijven preventief gesloten tot 20 mei. Dit betekent dat bezoek niet is toegestaan. Alleen bij hoge uitzondering is bezoek toegestaan, bijvoorbeeld bij ernstige ziekte (terminaal) en ernstige gedragsproblemen. Dit gaat altijd in overleg met de zorgdirecteur.
De activiteitencentra, maatschappelijke ondernemingen (Kado&Zo, Media&Zo, lunchroom Komeet, lunchroom De Keyser en Kook Kunst Tinks) en de logeeropvang blijven preventief gesloten tot 20 mei. Dit geldt ook voor de arbeidsmatige dagbesteding (Carrousel en Ambitie).

In navolging van het besluit van het kabinet om de scholen en kinderopvang voor kinderen t/m 12 jaar te openen vanaf 11 mei, hebben wij de volgende besluiten genomen:

 • We gaan weer starten met Zorg in de klas voor de kinderen t/m 12 jaar. Behandelingen worden nog niet gegeven.
 • Ook gaat vanaf 11 mei de BSO weer open voor kinderen t/m 12 jaar. Het beleid van de overheid is: op de dagen dat de kinderen naar school gaan, kunnen zij ook gebruikmaken van de BSO, op de andere dagen niet.
 • Vroegbehandeling (Okido) gaat nog niet open. We wachten op een advies van de VGN hierover.

Andere vormen van dienstverlening (behandeling, ambulante dienstverlening) blijven tot 20 mei op afstand. Waar toch fysiek contact noodzakelijk is, blijven wij de nadruk leggen op de hygiënemaatregelen.

Bij schrijnende gevallen wordt de gedragskundige ingeschakeld om de situatie te beoordelen en te bepalen of er een mogelijke oplossing is. Wij verstaan onder schrijnend, wanneer het welbevinden van een cliënt in het gedrang komt en er kans is op langdurige schade.

We realiseren ons dat de verlenging van deze maatregelen veel vraagt van onze cliënten en hun ouders/verwanten en wensen hen sterkte in deze moeilijke tijd.

**************************

Update 8 april 2020

Eerste cliënt met Corona

Op onze locatie Zonhove is begin april bij een eerste cliënt het Corona-virus vastgesteld. We hebben direct maatregelen genomen en gezorgd voor isolatieverpleging en extra zorg. We helpen familie en bewoners om deze moeilijke tijd door te komen. We krijgen ook veel steun, aanbod voor hulp en willen hen hiervoor hartelijk danken.
Omdat het virus in Nederland om zich heen grijpt, berichten wij hier vanaf nu niet meer als er meer besmettingen bijkomen. Vanzelfsprekend informeren wij wel de direct betrokkenen.
Samen moeten we deze moeilijke tijd doorkomen.

*************************

Update 7 april 2020

In onderstaande videoboodschap spreekt Jody Cath, Raad van Bestuur SWZ, cliënten, ouders, verwanten, wettelijk vertegenwoordigers en medewerkers toe over hoe SWZ zich heeft aanpast aan de situatie sinds de maatregelen van kracht zijn. Samen krijgt een nieuwe betekenis. We doen het samen met elkaar, zoals de collega’s van wonen en dagbesteding.  Er is veel saamhorigheid met de buurt en de familie, die mini-concertjes geven, taarten bakken en kaarten komen brengen. Hoe zorgen we goed voor onze cliënten en voor elkaar? Daarvoor worden creatieve ideeën bedacht en bundelen we samen de krachten. Ook met collega-instellingen. Samen staan we sterk.
Bekijk hieronder de vlog van Jody Cath:

Vlog Jody Cath april 2020

************************

Update 1 april 2020

Verlenging Corona-maatregelen t/m 28 april 2020

Gisteravond maakte het kabinet in een persconferentie bekend dat de maatregelen die golden tot en met 6 april worden verlengd tot en met 28 april. Een week voor 28 april neemt het kabinet een besluit over verdere verlenging.
Premier Rutte zei “Alleen samen krijgen we Corona onder controle” en sprak zijn grote bewondering uit voor het aanpassingsvermogen van iedereen, en met name in de zorg, waar heel veel gevraagd wordt.

De verlenging van de maatregelen betekent dat alle woonlocaties van SWZ preventief gesloten blijven en dat activiteitencentra, BSO, en maatschappelijke ondernemingen ook dicht blijven tot en met deze datum. Andere vormen van dienstverlening (behandeling, ambulante dienstverlening) blijven op afstand ook tot en met 28 april; waar toch fysiek contact noodzakelijk is, blijven wij de nadruk leggen op de hygiënemaatregelen.

Onze medewerkers zetten zich onder deze bijzondere omstandigheden op allerlei manieren in om contact tussen cliënten en ouders/verwanten/wettelijk vertegenwoordigers voort te zetten door bijvoorbeeld (beeld)bellen en we geven zo goed mogelijk vorm aan dagactiviteiten in de woningen. Ook volgen we hoe het gaat met cliënten die nu niet naar de activiteitencentra, BSO of maatschappelijke ondernemingen kunnen komen.

Wij begrijpen de grote impact van deze verlenging voor cliënten, ouders/verwanten/wettelijk vertegenwoordigers en voor medewerkers. Laten we elkaar steunen en samen volhouden; alleen samen krijgen we Corona onder controle!

****************************

Update 27 maart 2020

Aangepaste dienstverlening voor dagbesteding en ambulante begeleiding

Met ingang van 16 maart 2020 heeft SWZ haar activiteitencentra, maatschappelijke ondernemingen en behandelcentrum tijdelijk gesloten. Hierdoor kunnen (Wmo) cliënten, die niet bij SWZ wonen, tijdelijk geen gebruik maken van deze dienstverlening van SWZ. Dit betekent niet, dat we deze cliënten nu loslaten.

We houden regelmatig contact met de cliënt én de mantelzorger of het netwerk. We bespreken dan de huidige situatie van de cliënt, waar de cliënt tegenaan loopt nu het dagritme en de structuur zijn weggevallen en bekijken waarin wij kunnen ondersteunen.

Voor het regelen van praktische hulp, bijvoorbeeld het boodschappen doen, verwijzen we naar lokale initiatieven en corona hulpdiensten. Indien nodig helpen we bij het leggen van het eerste contact met de hulpdienst namens de cliënt.

Bovendien geven we praktische tips voor dagactiviteiten en voor het gebruik van digitale middelen, zoals de iPad of de computer. Voor cliënten die bij ons aan de dagbesteding deelnemen, zorgen we ervoor dat de arbeidsmatige en/of andere activiteiten nu thuis door de cliënt kunnen worden gedaan.

Wanneer door het wegvallen van het dagritme en de structuur er onwenselijke situaties dreigen te ontstaan, bespreken we dit met de klantmanager of de consulent van de desbetreffende gemeente. Gezamenlijk wordt er dan gekeken naar een maatwerkoplossing voor de cliënt.

****************************

Update 25 maart 2020

Verspreiding van het Corona-virus via post, boodschappen etc.

Nu we geen fysiek contact hebben, wordt er veel contact gezocht via de post. We ontvangen veel kaartjes, er worden lekkernijen zoals taarten voor de voordeur neergelegd en er worden leuke spullen (zoals bijv. puzzels en knutselmateriaal) aan de voordeur gehangen.
We zijn heel dankbaar voor deze aandacht.

Wel gaan we voorzichtig om met alles wat we aangeraakt krijgen. Er is namelijk ook bekend dat het Corona-virus op oppervlakten van plastic, RVS en papier nog 24 uur kan overleven, weliswaar in zeer afgezwakte vorm. Voor gezonde mensen is dit niet zo risicovol. Maar voor onze kwetsbare cliënten lopen we liever geen risico. Daarom hebben we op onze locatie Zonhove uit voorzorg ingeregeld dat de post 24 uur in quarantaine wordt gehouden. En we hebben de medewerkers van de locaties buiten Son gevraagd om dit ook te doen met de post of andere zaken die rechtstreeks bij de teams belanden. Houd het even 24 uur vast voordat je de post uitdeelt.

****************************

Update 24 maart 2020

Aanscherpen richtlijnen n.a.v. persconferentie regering 23 maart 2020

Gisteren heeft de regering aangescherpte maatregelen aangekondigd in de aanpak van het Corona-virus. N.a.v. deze maatregelen annuleert SWZ alle bijeenkomsten en evenementen die gepland staan tot 1 juni 2020.

Daarnaast heeft de VGN een aangepaste bezoekregeling uitgevaardigd voor de gehandicaptenzorg. Wij begrijpen dat dit mogelijk vragen oproept over de preventieve sluiting van de locaties van SWZ.|
In de aangepaste bezoekregeling van de VGN staan allereerst gezondheid en het voorkomen van de verspreiding van het virus voorop. Daarnaast worden er ook een paar openingen geboden voor bezoek. Deze uitzonderingen gelden echter niet voor SWZ, omdat de situatie in Noord-Brabant vraagt om strengere eisen. SWZ blijft hierin het advies van het ROAZ (en ook van de VGN) volgen. Dat houdt in dat SWZ alle locaties preventief heeft gesloten en er GEEN bezoek is toegestaan. Deze maatregel geldt vooralsnog tot en met 6 april.

Wij begrijpen dat dit een moeilijke maatregel is voor onze cliënten, evenals voor hun ouders/verwanten/wettelijk vertegenwoordigers. Maar om onze cliënten, die een kwetsbare groep zijn, én onze medewerkers zo goed mogelijk te kunnen beschermen, hebben we dit besluit met pijn in ons hart moeten nemen.

Nadere uitleg over wat de preventieve sluiting inhoudt, vindt u hieronder in de update van 20 maart.

****************************

Update 20 maart 2020

Zoals we al eerder hebben gecommuniceerd op 16 maart hebben we al onze locaties preventief gesloten. Wij begrijpen dat dit een moeilijke maatregel is voor onze cliënten, evenals voor hun ouders/verwanten/wettelijk vertegenwoordigers. Maar om onze cliënten, die een kwetsbare groep zijn,  én onze medewerkers zo goed mogelijk te kunnen beschermen, hebben we dit besluit met pijn in ons hart moeten nemen. Hieronder leggen we nog een keer uit wat dit inhoudt.

Alle woonlocaties van SWZ (regio 1 én 2) zijn preventief gesloten. Dit houdt in dat er GEEN bezoekers meer op locatie mogen komen. Dat geldt niet alleen voor ouders/verwanten/wettelijk vertegenwoordigers, maar ook voor externe hulpverleners (behalve thuiszorg en nachtzorg) of leveranciers. Ouders/verwanten/wettelijk vertegenwoordigers die normaliter een paar keer per week hun kind/verwant komen verzorgen, mogen dat nu dus ook niet meer doen. Bij hoge uitzondering zijn bezoeken toegestaan bijvoorbeeld bij ernstige ziekte (terminaal) en ernstige gedragsproblemen. Dit gaat altijd in overleg met de zorgdirecteur.

Wij realiseren ons dat dit ook het nodige vraagt van onze cliënten, met name in regio 2. Zij mogen GEEN bezoek meer ontvangen, zelf niet meer op visite gaan, niet meer naar het werk of naar de dagbesteding van SWZ of een andere zorgaanbieder gaan (was al bekend). En alleen boodschappen doen wanneer het noodzakelijk is. Daarbij geen gebruik maken van het Openbaar Vervoer en minimaal 1,5 m afstand bewaren.

Aangezien het contact tussen cliënten en hun ouders/verwanten/wettelijk vertegenwoordigers belangrijk is, zijn we aan het bekijken hoe we digitale middelen (zoals beeldbellen) kunnen inzetten om de naasten toch te kunnen betrekken bij de zorg.

Geen bezoek

***************************

Update 17 maart 2020

In onderstaande videoboodschap spreekt Jody Cath, Raad van Bestuur SWZ, over hoe onze organisatie omgaat met het Corona-virus. De maatregelen die we moeten treffen zijn niet altijd makkelijk. Niet voor ons en niet voor onze cliënten, ouders, verwanten, wettelijk vertegenwoordigers en vrijwilligers. We doen ons uiterste best. Met daarbij heel veel waardering voor de inzet van de medewerkers van SWZ.

****************************

Update 16 maart 2020

N.a.v. de aanvullende maatregelen die de Rijksoverheid op 15 maart heeft getroffen, heeft SWZ haar maatregelen aangepast.

 Cliënten woonvoorzieningen SWZ

 • Aan alle cliënten, ongeacht of ze klachten hebben, vragen wij dringend om ALLE sociale contacten tot het uiterste te beperken. Dit betekent: geen bezoek meer ontvangen, zelf niet meer op visite, naar het werk of naar de dagbesteding van SWZ of een andere zorgaanbieder gaan (dit laatste was al het geval). Alleen boodschappen doen wanneer het heel noodzakelijk is. Geen gebruik maken van het openbaar vervoer.

 Bezoekers woonlocaties
SWZ sluit preventief alle locaties. Dat betekent:

 • Bezoek van ouders, verwanten, wettelijk vertegenwoordigers, vrijwilligers, vrienden en bekenden van de cliënten op de woonlocaties is NIET meer toegestaan.
 • Externe hulpverleners komen alleen als het strikt noodzakelijk is.
 • Reparateurs van onze leveranciers mogen alleen de locatie bezoeken voor noodzakelijke reparaties en het verhelpen van storingen.

Overige cliënten

 • Cliënten gaan niet meer naar de locaties van Activiteitencentra of Behandeling.
 • Medewerkers van Behandeling en Ambulante Dienstverlening maken gebruik van telefonie en beeldbellen (zoals Facetime, WhatsApp, Skype) om fysiek contact met cliënten te vermijden. Hierdoor hebben medewerkers minder kans besmet te worden of besmetting over te dragen. De begeleiding en behandeling wordt zo wel voortgezet. De begeleider / behandelaar draagt er zorg voor dat dat wordt gedaan wat haalbaar en noodzakelijk is voor de specifieke cliëntsituatie. Waar toch fysiek contact noodzakelijk is, leggen wij de nadruk  op de hygiënemaatregelen. Wanneer er sprake is van OF hoesten OF verkoudheid OF koorts, bij jezelf of bij de cliënt, dan kan de afspraak NIET doorgaan. Bij ziekte van een gezinslid zal de medewerker vragen of deze naar een andere ruimte gaat.

Dagbesteding

 • Afgelopen week hebben we u geïnformeerd dat we de activiteitencentra per maandag 16 maart sluiten. Hierbij volgen we natuurlijk ook de regels van de overheid. Wanneer uw ouder(s) of uw partner een vitaal beroep heeft en u niet zonder begeleiding thuis kunt blijven, meld dit s.v.p. bij ons. Dan gaan we op zoek naar een passende oplossing. U kunt hiervoor contact opnemen met ons via de telefoonnummers 088 799-80 80 of 088 799 – 88 01. Deze telefoonnummers zijn specifiek voor vragen omtrent opvang.

Contact

Heeft u een dringende vraag over het Corona-virus waarop u het antwoord niet kunt vinden via onze website of de website van het RIVM, neem dan contact op met het volgende telefoonnummer van SWZ: 088 799 – 8074 (vanaf 17 maart bereikbaar van 09.00 – 17.00 uur) of per e-mail corona@swzzorg.nl.

****************************

Update 13 maart 2020 

SWZ sluit alle activiteitencentra

Met ingang van maandag 16 maart sluit SWZ in verband met de uitbraak van het Corona-virus alle activiteitencentra, maatschappelijke ondernemingen (lunchroom Komeet in Son, lunchroom De Keyser in Helmond, Kado & Zo en Media & Zo in Son, Kook Kunst Tinks in Veghel) en de logeeropvang in Son.
Dat betekent dat cliënten daar dan geen beroep meer op kunnen doen. Dit ingrijpende besluit doet ons verdriet. We weten immers hoe graag cliënten er zijn. Maar we zien op dit moment geen andere weg.

De overheid doet een dringend beroep op ons om te helpen verdere verspreiding van het Corona-virus te voorkomen. Dat kan onder andere door sociale contacten waar mogelijk te vermijden, en dan met name in Brabant. Die oproep volgen wij. Wij denken dat dit in het belang van cliënten is. Zij horen immers tot de kwetsbaarste groepen. En hun bezoek aan dagbestedingslocaties vergroot hun kans om besmet te raken aanzienlijk. Tijdens hun dagbesteding ontmoeten zij veel andere mensen. Bovendien is ook het vervoer naar de activiteitencentra risicovol.

Cliënten zullen dus de komende tijd veel thuis zijn. We beseffen dat het een grote impact kan hebben voor cliënten die niet bij SWZ wonen. Ook voor hun naasten.

Voor cliënten die bij SWZ wonen doen we ons best om voor een zinvolle dagbesteding te zorgen in de woningen.

Wij hopen dat we deze vervelende maatregel snel weer kunnen opheffen. Intussen doen we alles wat in onze macht ligt om het welzijn van cliënten en medewerkers te waarborgen.

****************************

Update 12 maart 2020

In navolging van het advies van de regering annuleert SWZ alle bijeenkomsten en evenementen tot 1 april 2020.

 ******************

Update 11 maart 2020

Het Corona-virus leidt tot veel vragen. SWZ volgt hierin de adviezen van het RIVM en de GGD.

Hieronder informeren we u over de aanvullende maatregelen die wij hebben genomen n.a.v. de persconferentie over de situatie en aanpak voor Brabant die gisteren plaats heeft gevonden.

 • We volgen het advies voor zorgmedewerkers zoals uitgevaardigd door de VGN in samenspraak met VWS, het RIVM en andere zorgbranches
 • Sociale onthouding
  • Wij vragen ouders, verwanten, wettelijk vertegenwoordigers en vrijwilligers om onze locaties zo min mogelijk te bezoeken, alleen indien noodzakelijk.
  • Wij vragen leveranciers om nu niet te komen, tenzij de continuïteit van de zorg en de bedrijfsvoering in het gedrang komt.
 • Sluiting lunchroom Komeet (locatie Zonhove) op zondag 15 en 22 maart.
 • SWZ ziet dagbesteding als een vorm van zorgverlening. De zorg moet doorgaan, vandaar dat wij de activiteitencentra en dagbestedingslocaties vooralsnog NIET sluiten.

We maken bij alle beslissingen de afweging wat noodzakelijk is voor het bieden van verantwoorde zorg.

 *****************************

UPDATE 10 maart 2020

Naar aanleiding van het advies van het RIVM en de Rijksoverheid van maandagavond 9 maart jl. heeft SWZ de volgende beslissingen genomen:

 • Annulering bijeenkomsten en evenementen t/m zondag 22 maart
  SWZ heeft besloten om alle bijeenkomsten en evenementen t/m 22 maart 2020 te annuleren.
  De richtlijn van de RIVM hierin is t/m 16 maart, maar wij wijken op dit punt af uit voorzorg en om mensen tijdig te kunnen informeren. Daarbij willen we als zorgorganisatie onze verantwoordelijkheid nemen en zeker niet bijdragen aan het verder verspreiden van het virus.
 • Hygiënische maatregelen
  Wij stoppen met het schudden van handen.
  De overige hygiënemaatregelen (goed je handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog, en papieren zakdoekjes gebruiken) blijven van kracht.
 • Ambulante zorg
  Voor cliënten die thuis zorg (ambulante zorg) ontvangen van SWZ geldt het volgende: de dienstverlening gaat door, daar waar mogelijk. Wanneer er sprake is van klachten van verkoudheid, hoesten en/of koorts, bij de cliënt of de medewerker van SWZ, dan nemen we voorzorgsmaatregelen zoals op afstand zorg verlenen bijv. via de telefoon of tablet.
 • Cliënten die niet bij SWZ wonen, vragen wij om NIET naar een locatie van SWZ te komen wanneer ze klachten hebben van verkoudheid, hoesten en/of koorts.
 • Ouders, verwanten, wettelijk vertegenwoordigers, vrijwilligers, bezoekers, leveranciers met klachten van verkoudheid, hoesten en/of koorts vragen wij onze locaties NIET te bezoeken.

 *****************************

Son, 6 maart 2020

Niemand zal het zijn ontgaan: het Corona-virus dat begin van dit jaar in China opdook, is inmiddels ook in Nederland aangetroffen. U vraagt zich waarschijnlijk af hoe wij daar als zorgaanbieder mee omgaan. Misschien maakt u zich ook zorgen. Graag informeren wij u over welke maatregelen SWZ heeft getroffen m.b.t. het Corona-virus.

Onze medewerkers en vrijwilligers houden zich dagelijks bezig met de zorg, behandeling en ondersteuning van kwetsbare mensen met een (ernstig) meervoudige beperking, een lichamelijke beperking en/of niet-aangeboren hersenletsel. Wij doen er alles aan om de geboden zorg aan cliënten en de begeleiding door medewerkers zo gezond en veilig mogelijk te houden.

SWZ volgt de berichtgeving over het Corona-virus op de voet. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de GGD hebben de regie in Nederland over de aanpak van de bestrijding van het virus en wij volgen de richtlijnen die het RIVM uitvaardigt. Vanuit SWZ is er een hygiëne- en infectiepreventiecommissie actief die nauw contact onderhoudt met de GGD.
Mocht er sprake zijn van een verdenking van een besmetting dan handelen de zorgteams van SWZ volgens een protocol en is er intern afstemming met de hygiëne – en infectiepreventiecommissie en een crisisteam, en extern samenwerking met de GGD.

Actuele informatie
Voor actuele informatie over het Corona-virus verwijzen we u graag naar de website van het RIVM. Op deze site staan de richtlijnen die SWZ volgt én veel gestelde vragen en antwoorden.
Er staat bijvoorbeeld wanneer u contact moet opnemen met uw huisarts of de lokale GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). De huisarts overlegt met de GGD of onderzoek naar het Corona-virus nodig is.
U kunt ook bellen met het nationale informatienummer, tel. 0800-1351.

Preventieve maatregelen
Daarnaast hebben we een aantal preventieve maatregelen genomen. Door een goede hygiëne kan de kans op verspreiding van virussen en bacteriën beperkt worden.

 • Raak zo min mogelijk de ogen, neus en mond aan.
 • Was regelmatig de handen met water en zeep en droog af met papieren zakdoekjes.
 • Desinfecteer regelmatig de handen met handalcohol en laat drogen aan de lucht.
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes, gooi deze na gebruik direct weg.

Mocht u griepverschijnselen hebben, dan vragen wij u vriendelijk af te zien van een bezoek aan één van onze zorglocaties. 

Contact met SWZ

Heeft u een dringende vraag
over het corona-virus waarop
u het antwoord niet kunt
vinden via onze website of de
website van het RIVM, neem dan contact op met het Corona Hulpteam van SWZ per mail: corona@swzzorg.nl.