Op deze pagina vindt u extra informatie over ons Corona-beleid. Onderstaande tegel ‘Info voor cliënten regio 2’ bevat informatie voor cliënten met niet-aangeboren hersenletsel. Wanneer u klikt op deze groene tegel, verschijnt de informatie.

Wachtwoord
De informatie op deze pagina is besloten en alleen toegankelijk met een wachtwoord. Dit wachtwoord heeft u ontvangen via de mail. Bent u uw wachtwoord kwijt? Stuur dan een e-mail naar corona@swzzorg.nl