Voor ouders, verwanten en wettelijk vertegenwoordigers hebben we een lijst opgesteld met veelgestelde vragen en antwoorden. Deze kunt u hieronder bekijken. 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) adviseert bij milde klachten zoals verkoudheid, hoesten of koorts sociale contacten te beperken en niet te gaan werken. Volg de richtlijnen van het RIVM op. Zie https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden#Vragen over voorkomen besmetting voor informatie

Vanaf 11 mei 2020 versoepelen een aantal maatregelen voor kinderen. De BSO gaat per 11 mei weer open. Er is nog geen duidelijkheid over wanneer we de dagbesteding kunnen hervatten. Onze maatschappelijke ondernemingen zoals Lunchroom De Keyser, Kook Kunst Tinks, Kado & Zo, etc. zien wij als dagbestedingslocaties en niet als horeca of winkel. Daarom blijven deze locaties voorlopig nog gesloten. 

Behandeling mag weer opstarten. Onze Behandelteams hebben de opdracht gekregen om een plan te maken hoe zij willen opstarten in een 1,5 meter samenleving. Tot die tijd maken onze medewerkers van Behandeling nog gebruik van telefonie en beeldbellen (zoals Facetime, Whatsapp, Skype) om contact met cliënten te onderhouden. De begeleiding en behandeling wordt op die manier voortgezet. De begeleider/behandelaar draagt er zorg voor, dat datgene wordt gedaan wat haalbaar en noodzakelijk is voor de specifieke cliëntsituatie. 

De woonlocaties van SWZ zijn preventief gesloten tot uiterlijk 15 juni, maar we streven ernaar om al eerder bezoek toe te staan. Dit betekent dat wij nu nog GEEN bezoek kunnen toestaan. Alleen bij hoge uitzondering zijn bezoeken toegestaan, bijvoorbeeld bij ernstige ziekte (terminaal) en bij ernstige gedragsproblemen. Dit gaat altijd in overleg met de zorgdirecteur. We volgen hierin het advies van de GGD, het RIVM en de VGN. Wij begrijpen dat dit een moeilijke maatregel is voor onze cliënten, evenals voor hun ouders/verwanten/wettelijk vertegenwoordigers. Maar om onze cliënten, die een kwetsbare groep zijn, én onze medewerkers zo goed mogelijk te kunnen beschermen, hebben we dit besluit met pijn in ons hart moeten nemen.

De woonlocaties van SWZ zijn preventief gesloten tot uiterlijk 15 juni, maar we streven ernaar om al eerder bezoek toe te staan. Dit houdt in dat u uw kind/verwant nu nog niet bij u op bezoek kan komen en dat u uw kind/verwant nu nog niet kunt ophalen om mee naar huis te nemen.

We helpen cliënten om zo goed mogelijk door deze periode heen te komen. Contact met ouders, verwanten en wettelijk vertegenwoordigers blijft heel belangrijk. We zetten actief digitale middelen in, zoals beeldbellen, om contact op afstand met hen te kunnen onderhouden.

Wanneer een cliënt een vastgestelde besmetting heeft met het Corona-virus, dan wordt in overleg met de (huis)arts bepaald of de cliënt op de eigen kamer of appartement verpleegd kan worden of dat deze wordt verplaatst naar de speciaal ingerichte afdeling (Cohortafdeling) in het Logeerhuis in Son. De ouders/verwanten/wettelijk vertegenwoordigers van de cliënt worden hierover geïnformeerd.

Wanneer een cliënt positief getest is op Corona, neemt een medewerker van het team dat de cliënt verzorgt, contact op met de ouders/verwanten/wettelijk vertegenwoordigers om hen over de situatie te informeren.

Natuurlijk wilt u op dit moment bij uw kind/verwant zijn. In afstemming met de zorgdirecteur bekijken we wat er mogelijk is en hoe we dit op een verantwoorde manier kunnen laten verlopen.

Wij begrijpen dat wanneer er een besmetting is op een locatie van SWZ, uw eerste gevoel mogelijk is om uw kind/verwant daar weg te halen. Dat recht heeft u ook, u kunt te allen tijde ervoor kiezen om uw kind/verwant naar huis te halen. Echter, wij adviseren ouders/verwanten/wettelijk vertegenwoordigers dringend om dit NIET te doen aangezien er veel risico’s aan zitten.

  • Wanneer het kind/de verwant door de ouders, verwanten of wettelijk vertegenwoordigers wordt opgehaald, betekent dit dat er mensen op een locatie van SWZ gaan komen. Dat brengt risico op besmetting met zich mee. Het is niet voor niets dat wij de locaties preventief hebben gesloten.
  • Stel dat de ouder/verwant/wettelijk vertegenwoordiger ziek wordt (door Corona of anders) en daardoor de zorg voor hun kind/verwant niet meer kan bieden. Dan kunnen wij de cliënt niet zonder meer terugnemen. Dit om het risico voor onze andere cliënten en medewerkers zo klein mogelijk te houden.
  • Stel het kind/de verwant raakt thuis besmet met Corona. Dan is het mogelijk om hem of haar te verplegen bij de Cohortafdeling die wij hebben ingericht in Son. Echter, het vervoer naar Son wordt zeer waarschijnlijk een probleem. Ambulances worden hiervoor namelijk niet ingezet.
  • Stel dat de zorg thuis voor het kind/de verwant te zwaar wordt. Dan kunnen we in overleg bespreken hoe en wanneer cliënt terug kan keren in de woning. Echter, aangezien wij alle risico’s willen vermijden, houdt dit in dat de cliënt eerst 14 dagen in quarantaine moet.

Bekijk hier de veelgestelde vragen over het Corona-virus op de website van het RIVMhttps://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Dit wordt in overleg met de ouders/verwanten/wettelijk vertegenwoordigers bepaald. Echter, dit zal ook afhankelijk zijn van waar er plaats is en het beleid van het ziekenhuis.

Wanneer een cliënt klachten heeft, die kunnen duiden op een besmetting met het Corona-virus, wordt er geschakeld met het Team Ondersteunend Verpleegkundige (TOV) van SWZ. Zij nemen contact op met de (huis)arts. Deze bepaalt op grond van symptomen of er getest wordt.

Ja, medewerkers van SWZ worden getest. Wij volgen hierin het beleid van de RIVM, zie https://lci.rivm.nl/inzet-en-testbeleid-medewerkers-gehandicaptenzorg

SWZ heeft in navolging van de richtlijnen van de overheid een aantal maatregelen genomen om de verspreiding van het Corona-virus te voorkomen. Op deze pagina leest u welke maatregelen SWZ heeft genomen: https://www.swzzorg.nl/corona/ontwikkelingen-corona-en-onze-maatregelen/

We volgende de richtlijnen vanuit de overheid en het RIVM m.b.t. social distancing. We hebben onze medewerkers gevraagd om ook buiten hun werktijd het sociale contact tot het uiterste te beperken.
Voor de zorg aan de cliënten maken we gebruik van extra hygiënische maatregelen. Er is bovendien een uitgebreid draaiboek over hoe te handelen bij een (verdenking van een) besmetting met het Corona-virus. In dat draaiboek staat ook beschreven wanneer er extra beschermende middelen zoals bijvoorbeeld mondkapjes, schorten en handschoenen gebruikt moeten worden.

We hebben het werk van de vrijwilligers met cliënten tijdelijk gestaakt. We willen contact tussen mensen vermijden om eventuele besmetting van het Corona-virus zoveel mogelijk tegen te gaan. Werkzaamheden waarbij geen contact is tussen de vrijwilliger en de cliënten kunnen – in overleg met de coördinator vrijwilligers – wel doorgaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het halen van boodschappen voor een locatie.

Dat kan zeker. Medewerkers en cliënten zijn heel blij met post, pakketjes, cadeautjes etc. Deze aandacht is hartverwarmend.
Voor het aannemen van deze zaken hanteren wij de richtlijn van het RIVM: De kans is klein dat je ziek wordt als je spullen of oppervlakken aanraakt of vastpakt, zoals post, pakketjes of een bos bloemen. De kans wordt nog kleiner als je regelmatig de handen wast en voorkomt dat je na het aanraken met de handen in het gezicht komt. Als je weet dat de eigenaar van de spullen ziek is, was dan je handen zodra daar gelegenheid voor is.

Wij hanteren dus extra hygiënemaatregelen en daarnaast maken we zelf een inschatting of we post/pakketjes etc. meteen door kunnen geven. Ondanks dat de kans klein is dat het virus via post/pakketjes verspreid wordt, kunnen we er in sommige gevallen voor kiezen om deze uit voorzorg 24 uur in quarantaine te houden. Aangezien we kwetsbare cliënten hebben, nemen we liever geen risico.

  • Medewerkers en vrijwilligers: via het intranet en updates vanuit het crisisteam via de mail. Het intranet kunnen medewerkers ook thuis bekijken. Lukt dat niet? Dan kunnen ze bellen met hun collega’s op hun werklocatie.
  • Ouders/verwanten/wettelijk vertegenwoordigers: de actuele berichtgeving is te vinden op www.swzzorg.nl/corona. Daarnaast wordt andere belangrijke berichtgeving via een e-mail of brief verstuurd.
  • Heeft u een vraag over het Corona-virus waarop u het antwoord niet kunt vinden via de website van SWZ of de website van het RIVM? Neem dan contact op met het volgende telefoonnummer: 088 799-8074 (bereikbaar 7 dagen per week van 09.00 – 17.00 uur) of per e-mail: corona@swzzorg.nl

Tandartsen mogen sinds 28 april weer aan het werk. De tandarts die werkt in het behandelcentrum van Zonhove, behandelt weer cliënten van Zonhove, maar alleen als dat strikt noodzakelijk is. Ook externe patiënten kunnen er terecht, mits de tandarts zich houdt aan de richtlijnen die daarvoor zijn uitgegeven, zoals het respecteren van 1,5 meter afstand in de wachtkamer. Het is aan de tandarts zelf om dat te regelen. Voor de cliënten van regio 2 die wonen bij SWZ, geldt dat een bezoek aan de tandarts nog niet is toegestaan.

Het kabinet heeft aangegeven dat contactberoepen zoals de kapper, pedicure en fysiotherapeut weer open gaan per 11 mei. Echter, dit betekent niet dat de cliënten die bij SWZ wonen, weer gebruik kunnen maken van deze faciliteiten. Onze woonlocaties zijn nog steeds preventief gesloten. Alleen in het geval van een strikt medische noodzaak kan van de fysiotherapeut gebruik gemaakt worden.

Wij hanteren hierbij als uitgangspunt dat er eerst een versoepeling moet zijn in de bezoekregeling, voordat wij bezoek van of aan een van deze contactberoepen weer kunnen toestaan. Het zou ook heel bijzonder zijn dat cliënten bijv. wel naar de kapper kunnen, terwijl hun familie nog steeds niet op bezoek kan komen.

Cliënten die niet bij SWZ wonen, kunnen de richtlijn van de overheid volgen. Daarvoor kan – in overleg met de ouders/verwanten/wettelijk vertegenwoordigers – de behandeling (bijv. fysiotherapie) weer worden opgestart. Daarbij is het van belang dat er altijd van tevoren wordt gevraagd of de cliënt klachtenvrij is. 

 

Load More

Bekijk hier de veelgestelde vragen over het Corona-virus op de website van het RIVMhttps://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Heeft u als ouder, verwant of wettelijk vertegenwoordiger een vraag over de maatregelen en zorg voor uw kind/verwant? Neemt u dan contact op met de persoonlijk begeleider van de locatie waar uw kind/verwant aan verbonden is.

Bent u een relatie, leverancier of vrijwilliger? Neemt u dan contact op met uw vaste contactpersoon van SWZ.

Voor vragen in het kader van publiciteit en nieuws, kunt u contact opnemen met de adviseurs van de afdeling Marketing & Communicatie. Zij staan u graag te woord. Bel 0499 – 471  241 of stuur een e-mail naar communicatie@swzzorg.nl