Voor ouders, verwanten en wettelijk vertegenwoordigers hebben we een lijst opgesteld met veelgestelde vragen en antwoorden. Deze kunt u hieronder bekijken. Klik op het plusje dat voor de vraag staat en het antwoord verschijnt. Door nogmaals op het plusje te klikken, sluit het antwoord weer. Op deze wijze kunt u alle vragen en antwoorden bekijken. 

Laat je testen bij klachten. Voor meer informatie verwijzen wij je naar de website van het RIVM, https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden#Vragen over voorkomen besmetting voor informatie

BSO

 • Speciaal Onderwijs:
  Op de dagen dat de kinderen naar school gaan, kunnen ze ook naar de BSO, op de andere dagen niet. Vanaf 8 juni is de BSO volledig open. Vanwege de Corona maatregelen kan dit minder zijn dan conform indicatie.
 • Voortgezet Speciaal Onderwijs:
  Vanaf 2 juni is de BSO volledig open. Vanwege de Corona maatregelen kan dit minder zijn dan conform indicatie.
 • Voor noodopvang (schrijnend /vitale beroepen):
  De noodopvang is per 8 juni gestopt, aangezien het onderwijs weer volledig is gestart.

Dagbesteding voor cliënten die bij SWZ wonen

 • Voor cliënten die bij SWZ wonen:
  De cliënten ontvangen dagbesteding in de woonvorm. Vanaf 1 september bekijken we de mogelijkheden om de dagbesteding op de dagbestedingslocaties te organiseren.
 • Voor cliënten die bij SWZ wonen vanwege een schrijnende situatie:
  De cliënten in schrijnende situaties (wanneer het welbevinden van een cliënt in het gedrang komt en er kans is op
  langdurige schade) ontvangen tenminste tot 1 september dagbesteding op een dagbestedingslocatie.
 • Voor cliënten die bij SWZ wonen en dagbesteding extern afnemen
  De cliënten ontvangen dagbesteding van SWZ in de woonvorm. Vanaf 15 juni mogen de cliënten weer naar de dagbesteding bij de externe aanbieder.
 • Voor cliënten die bij SWZ wonen, maar nu tijdelijk bij ouders/familie verblijven:
  De cliënten die tijdelijk bij ouders/familie verblijven hebben daar geen dagbesteding. Bij schrijnende situaties ontvangen ze tot 15 juni eventueel ondersteuning thuis. Vanaf het moment dat de cliënt weer bij SWZ woont, krijgt deze dagbesteding in de woonvorm.
 • Ambitie, voor cliënten die bij SWZ wonen:
  Dagbesteding is mogelijk al opgestart voor schrijnende situaties (wanneer het welbevinden van een cliënt in het gedrang komt en er kans is op langdurige schade). Vanaf 15 juni start Ambitie voorzichtig op voor alle cliënten. Met de cliënten worden afspraken gemaakt hoe vaak en wanneer zij kunnen komen. Vanwege de Corona maatregelen kan dit minder zijn dan conform indicatie.

Dagbesteding voor cliënten die niet bij SWZ wonen

 • Voor cliënten die niet bij SWZ wonen:
  Vanaf 1 juni kunnen deze cliënten weer naar de dagbestedingslocatie. Met de cliënten worden afspraken gemaakt hoe vaak en wanneer zij kunnen komen. Vanwege de Corona maatregelen kan dit minder zijn dan conform indicatie.
 • Voor cliënten die niet bij SWZ wonen – in een schrijnende situatie – én met ouders/partner met een vitaal beroep:
  Vanaf 1 juni ontvangen deze cliënten dagbesteding op de dagen dat ouders/partner hun vitaal beroep uitoefenen. Voor de schrijnende situaties (wanneer het welbevinden van een cliënt in het gedrang komt en er kans is op langdurige schade) krijgen cliënten de dagbesteding dat noodzakelijk is en wordt dit wellicht verder uitgebreid.
 • Carrousel:
  Vanaf 1 juni start Carrousel voorzichtig op voor alle cliënten. Met de cliënten worden afspraken gemaakt hoe vaak en wanneer zij kunnen komen. Vanwege de Corona maatregelen kan dit minder zijn dan conform indicatie.
 • Ambitie, voor cliënten die niet bij SWZ wonen:
  Vanaf 1 juni start Ambitie voorzichtig op voor alle cliënten. Met de cliënten worden afspraken gemaakt hoe vaak en wanneer zij kunnen komen. Vanwege de corona maatregelen kan dit minder zijn dan conform indicatie.
 • Lunchroom De Keyser: 
  Dagbesteding start voorzichtig op vanaf 1 juni.
 • Personeelsrestaurant De Komeet:
  We onderzoeken de mogelijkheden om na september De Komeet weer open te stellen.

Emiliusschool
We volgen het beleid van school en Libra.

Hersenz individueel
Behandeling is opgestart sinds 11 mei, op basis van professioneel inzicht wordt maatwerk geleverd en gekeken welke mogelijkheden er zijn voor huisbezoek. Dit wordt voortgezet en waar mogelijk uitgebreid.

Hersenz groepen
Er vinden geen fysieke groepsbehandelingen plaats, wel online. Vanaf september bekijken we de mogelijkheden om de groepsbehandeling voorzichtig op te starten.

IGB
Sinds 01 juli maken de professionals een goede afweging in een mix van het fysiek bezoeken van cliënten en beeldbellen.

Voor cliënten die bij SWZ wonen
Sinds 15 juni ontvangen cliënten die bij SWZ wonen ook weer niet strikt noodzakelijke medische behandelingen.

Voor cliënten die niet bij SWZ wonen
(Een deel van de) behandeling is opgestart. Dit wordt voortgezet en waarmogelijk uitgebreid. Ontvangen zorg kan vanwege de Coronamaatregelen minder zijn dan conform indicatie.

Vanaf 8 juli is weer onbeperkt bezoek toegestaan voor alle cliënten. Bezoek komt wel op afspraak. Dit om te voorkomen dat er teveel bezoekers tegelijk op een locatie komen waardoor de algemene richtlijnen niet meer gehandhaafd kunnen worden (1,5 m). Het bezoek wordt ook geregistreerd in het ECD (i.v.m. bron- en contactonderzoek).
Bezoek is niet langer mogelijk, wanneer iemand (cliënt, bezoeker of huisgenoot van de cliënt) verdacht wordt van besmetting c.q. besmet is met het Corona-virus. Deze restrictie geldt tevens wanneer er een uitbraak op de locatie is geconstateerd.

Vanaf 08 juli is op bezoek gaan bij ouders/familie weer onbeperkt mogelijk voor onze cliënten. Vanaf die tijd zijn er ook geen restricties meer aan logeren m.b.t. frequentie en het aantal logeeradressen.

Wel is het zo, dat logeren of op bezoek gaan bij ouders/familie niet langer mogelijk is, wanneer iemand (cliënt, bezoeker of huisgenoot van de cliënt) verdacht wordt van besmetting c.q. besmet is met het Corona-virus. Deze restrictie geldt tevens wanneer er een uitbraak op de locatie is geconstateerd.

Vanaf 8 juli is weer onbeperkt bezoek toegestaan voor alle cliënten. Bezoek komt wel op afspraak. Dit om te voorkomen dat er teveel bezoekers tegelijk op een locatie komen waardoor de algemene richtlijnen niet meer gehandhaafd kunnen worden (1,5 m). Het bezoek wordt ook geregistreerd in het ECD (i.v.m. bron- en contactonderzoek).

Wanneer een cliënt een vastgestelde besmetting heeft met het Corona-virus, dan wordt in overleg met de (huis)arts bepaald of de cliënt op de eigen kamer of appartement verpleegd kan worden of dat deze wordt verplaatst naar de speciaal ingerichte afdeling (Cohortafdeling) in het Logeerhuis in Son. De ouders/verwanten/wettelijk vertegenwoordigers van de cliënt worden hierover geïnformeerd.

Wanneer een cliënt positief getest is op Corona, neemt een medewerker van het team dat de cliënt verzorgt, contact op met de ouders/verwanten/wettelijk vertegenwoordigers om hen over de situatie te informeren.

Natuurlijk wilt u op dit moment bij uw kind/verwant zijn. In afstemming met de zorgdirecteur bekijken we wat er mogelijk is en hoe we dit op een verantwoorde manier kunnen laten verlopen.

Wij begrijpen dat wanneer er een besmetting is op een locatie van SWZ, uw eerste gevoel mogelijk is om uw kind/verwant daar weg te halen. Dat recht heeft u ook, u kunt te allen tijde ervoor kiezen om uw kind/verwant naar huis te halen. Echter, wij adviseren ouders/verwanten/wettelijk vertegenwoordigers dringend om dit NIET te doen aangezien er veel risico’s aan zitten.

 • Wanneer het kind/de verwant door de ouders, verwanten of wettelijk vertegenwoordigers wordt opgehaald, betekent dit dat er mensen op een locatie van SWZ gaan komen. Dat brengt risico op besmetting met zich mee. Het is niet voor niets dat wij de locaties preventief hebben gesloten.
 • Stel dat de ouder/verwant/wettelijk vertegenwoordiger ziek wordt (door Corona of anders) en daardoor de zorg voor hun kind/verwant niet meer kan bieden. Dan kunnen wij de cliënt niet zonder meer terugnemen. Dit om het risico voor onze andere cliënten en medewerkers zo klein mogelijk te houden.
 • Stel het kind/de verwant raakt thuis besmet met Corona. Dan is het mogelijk om hem of haar te verplegen bij de Cohortafdeling die wij hebben ingericht in Son. Echter, het vervoer naar Son wordt zeer waarschijnlijk een probleem. Ambulances worden hiervoor namelijk niet ingezet.
 • Stel dat de zorg thuis voor het kind/de verwant te zwaar wordt. Dan kunnen we in overleg bespreken hoe en wanneer cliënt terug kan keren in de woning. Echter, aangezien wij alle risico’s willen vermijden, houdt dit in dat de cliënt eerst 14 dagen in quarantaine moet.

Bekijk hier de veelgestelde vragen over het Corona-virus op de website van het RIVMhttps://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Dit wordt in overleg met de ouders/verwanten/wettelijk vertegenwoordigers bepaald. Echter, dit zal ook afhankelijk zijn van waar er plaats is en het beleid van het ziekenhuis.

Wanneer een cliënt klachten heeft, die kunnen duiden op een besmetting met het Corona-virus, wordt er geschakeld met het Team Ondersteunend Verpleegkundige (TOV) van SWZ. Zij nemen contact op met de (huis)arts. Deze bepaalt op grond van symptomen of er getest wordt.

Ja, medewerkers van SWZ worden getest. Wij volgen hierin het beleid van de RIVM, zie https://lci.rivm.nl/inzet-en-testbeleid-medewerkers-gehandicaptenzorg

We volgende de richtlijnen vanuit de overheid en het RIVM m.b.t. social distancing. We hebben onze medewerkers gevraagd om ook buiten hun werktijd het sociale contact tot het uiterste te beperken.
Voor de zorg aan de cliënten maken we gebruik van extra hygiënische maatregelen. Er is bovendien een uitgebreid draaiboek over hoe te handelen bij een (verdenking van een) besmetting met het Corona-virus. In dat draaiboek staat ook beschreven wanneer er extra beschermende middelen zoals bijvoorbeeld mondkapjes, schorten en handschoenen gebruikt moeten worden.

Vanaf begin juli zijn vrijwilligers weer welkom op de locaties. Belangrijk is dat de hygiënemaatregelen en 1,5 m afstand worden nageleefd

 • Medewerkers en vrijwilligers: via het intranet en updates vanuit het crisisteam via de mail. Het intranet kunnen medewerkers ook thuis bekijken. Lukt dat niet? Dan kunnen ze bellen met hun collega’s op hun werklocatie.
 • Ouders/verwanten/wettelijk vertegenwoordigers: de actuele berichtgeving is te vinden op www.swzzorg.nl/corona. Daarnaast wordt andere belangrijke berichtgeving via een e-mail of brief verstuurd.

Bel met SWZ, tel. 0499-471 241 of stuur een mail naar corona@swzzorg.nl

Kapper, pedicure (regio 1)
Sinds 27 mei kunnen cliënten weer gebruikmaken van welzijnsdiensten, maar niet in de woning.

Kapper, pedicure (regio 2)
Sinds 27 mei kunnen cliënten weer gebruikmaken van welzijnsdiensten, bij voorkeur niet in de privéruimte van de cliënt. Het gebruik van de gemeenschappelijke ruimte is niet toegestaan.

 • Als een cliënt een ziekenhuis bezoekt, wordt hij/zij voor binnenkomst gecheckt op klachten. Zijn er geen klachten, dan is een mondmasker niet nodig. Zijn er wel klachten, dan moet de cliënt een chirurgisch mondmasker dragen. Deze worden door het ziekenhuis verstrekt; de cliënt hoeft zelf geen masker mee te nemen.
 • In het zorgvervoer moeten cliënten een niet-medisch mondkapje dragen.
 • Mogelijk zijn er derde partijen, die eisen dat de cliënt een chirurgisch mondmasker draagt. In dat geval verstrekt SWZ deze voor de cliënt.

Bij SWZ worden ventilatoren en (mobiele) airco’s gebruikt om te zorgen voor verkoeling.
Aangezien deze apparaten niet zorgen voor luchtverversing, adviseren wij het gebruik hiervan in een gemeenschappelijk ruimte zoveel mogelijk te vermijden. Wanneer het toch noodzakelijk is om een verkoelingsapparaat te gebruiken in een gemeenschappelijke ruimte, let er dan op dat er geen luchtstromen van persoon naar persoon gaan. Het is niet duidelijk of deze apparaten kunnen bijdragen aan het verspreiden van het Coronavirus, maar het is ook niet uitgesloten.

In woningen (thuis/gezinssituatie) of ruimtes waar 1 persoon werkt of verblijft kunnen (zwenk)ventilatoren en mobiele airco’s wel worden gebruikt.

Zorg ervoor dat je een binnenruimte goed ventileert om de kans op een besmetting met het coronavirus te verkleinen. Ventileren is het voortdurend verversen van lucht. Dit kan door de ramen meerdere keren per dag tien tot vijftien minuten tegen elkaar open te zetten.

Load More

Bekijk hier de veelgestelde vragen over het Corona-virus op de website van het RIVMhttps://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Heeft u als ouder, verwant of wettelijk vertegenwoordiger een vraag over de maatregelen en zorg voor uw kind/verwant? Neemt u dan contact op met de persoonlijk begeleider van de locatie waar uw kind/verwant aan verbonden is.

Bent u een relatie, leverancier of vrijwilliger? Neemt u dan contact op met uw vaste contactpersoon van SWZ.

Voor vragen in het kader van publiciteit en nieuws, kunt u contact opnemen met de adviseurs van de afdeling Marketing & Communicatie. Zij staan u graag te woord. Bel 0499 – 471  241 of stuur een e-mail naar communicatie@swzzorg.nl