Voor ouders, verwanten en wettelijk vertegenwoordigers hebben we een lijst opgesteld met veelgestelde vragen en antwoorden. Deze kunt u hieronder bekijken. Klik op het plusje dat voor de vraag staat en het antwoord verschijnt. Door nogmaals op het plusje te klikken, sluit het antwoord weer. Op deze wijze kunt u alle vragen en antwoorden bekijken. 

Laat je testen bij klachten. Voor meer informatie verwijzen wij je naar de website van het RIVM, https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden#Vragen over voorkomen besmetting voor informatie

BSO

 • Speciaal Onderwijs:
  De BSO is weer open.
 • Voortgezet Speciaal Onderwijs:
  De BSO is weer open.

Dagbesteding voor cliënten die bij SWZ wonen

 • Voor cliënten die bij SWZ wonen:
  Vanaf september zijn de dagactiviteitencentra weer open voor cliënten die bij SWZ wonen. Om het risico op kruisbesmetting te voorkomen, geldt wel dat deze cliënten maar één dagbestedingslocatie mogen bezoeken.
 • Voor cliënten die bij SWZ wonen en dagbesteding extern afnemen:
  Deze cliënten mogen weer naar de dagbesteding bij de externe aanbieder. Om het risico op kruisbesmetting te voorkomen, geldt wel dat deze cliënten maar één dagbestedingslocatie mogen bezoeken.
 • Voor cliënten die bij SWZ wonen, maar nu tijdelijk bij ouders/familie verblijven:
  Cliënten die tijdelijk bij ouders/familie verblijven hebben daar geen dagbesteding. Vanaf het moment dat de cliënt weer bij SWZ woont, krijgt hij/zij weer de dagbesteding zoals dit voorheen was. Om het risico op kruisbesmetting te voorkomen, geldt wel dat deze cliënten maar één dagbestedingslocatie mogen bezoeken.
 • Ambitie, voor cliënten die bij SWZ wonen:
  Ambitie is weer opgestart voor alle cliënten. Met deze cliënten worden afspraken gemaakt hoe vaak en wanneer zij kunnen komen. Vanwege de Corona maatregelen kan dit minder zijn dan conform indicatie.

Dagbesteding voor cliënten die niet bij SWZ wonen

 • Voor cliënten die niet bij SWZ wonen:
  Deze cliënten kunnen weer naar de dagbestedingslocatie. Met deze cliënten worden afspraken gemaakt hoe vaak en wanneer zij kunnen komen. Vanwege de Corona maatregelen kan dit minder zijn dan conform indicatie.
 • Carrousel:
  Carrousel is weer opgestart voor alle cliënten. Met deze cliënten worden afspraken gemaakt hoe vaak en wanneer zij kunnen komen. Vanwege de Corona maatregelen kan dit minder zijn dan conform indicatie.
 • Ambitie, voor cliënten die niet bij SWZ wonen:
  Ambitie is weer opgestart voor alle cliënten. Met deze cliënten worden afspraken gemaakt hoe vaak en wanneer zij kunnen komen. Vanwege de corona maatregelen kan dit minder zijn dan conform indicatie.
 • Lunchroom De Keyser: 
  De dagbesteding is weer opgestart. Vanaf 13 oktober is de lunchroom tijdelijk gesloten vanwege de aangescherpte maatregelen van het kabinet m.b.t. de horeca.
 • Personeelsrestaurant De Komeet:
  De Komeet is nog gesloten. Vanwege de aangescherpte maatregelen van het kabinet m.b.t. de horeca per 13 oktober blijft deze situatie voorlopig nog van kracht.

Emiliusschool
We volgen het beleid van de school en Libra.

Hersenz individueel
Behandeling is opgestart sinds 11 mei. Op basis van professioneel inzicht wordt maatwerk geleverd en gekeken welke mogelijkheden er zijn voor huisbezoek. Dit wordt voortgezet en waar mogelijk uitgebreid.

Hersenz groepen
Vanaf september zijn we voorzichtig gestart met fysieke groepsbehandelingen. Daarnaast vinden er ook nog steeds online groepsbehandelingen plaats.

IGB
Onze professionals maken een goede afweging tussen het fysiek bezoeken van cliënten en beeldbellen (online).

Voor cliënten die bij SWZ wonen
Cliënten die bij SWZ wonen ontvangen ook weer niet strikt noodzakelijke medische behandelingen.

Voor cliënten die niet bij SWZ wonen
De behandeling is weer opgestart en wordt waar mogelijk uitgebreid. De ontvangen zorg kan vanwege de Corona-maatregelen minder zijn dan conform indicatie.

Op bezoek gaan bij ouders/familie is weer onbeperkt mogelijk voor onze cliënten. Er zijn ook geen restricties meer aan logeren m.b.t. de frequentie en het aantal logeeradressen.

Wel is het zo, dat logeren of op bezoek gaan bij ouders/familie niet langer mogelijk is, wanneer iemand (cliënt, bezoeker of huisgenoot van de cliënt) verdacht wordt van besmetting c.q. besmet is met het Corona-virus. Deze restrictie geldt tevens wanneer er een uitbraak op de locatie is geconstateerd.

Bezoekregeling
Er is weer onbeperkt bezoek toegestaan voor alle cliënten, maar het bezoek komt wel op afspraak. Dit om te voorkomen dat er teveel bezoekers tegelijk op de locatie komen, waardoor de algemene richtlijnen niet meer gehandhaafd kunnen worden (1,5 m afstand houden). Het bezoek wordt geregistreerd in het ECD i.v.m. bron- en contactonderzoek.

Bezoek is niet langer mogelijk, wanneer iemand (cliënt, bezoeker of huisgenoot van de cliënt) verdacht wordt van besmetting c.q. besmet is met het Corona-virus. Deze restrictie geldt tevens wanneer er een uitbraak op de locatie is geconstateerd.

Het bezoek kan ook niet doorgaan, wanneer deze persoon in een oranje/rood gebied woont. Of wanneer deze persoon een oranje/rood gebied heeft bezocht en om die reden 10 dagen in zelf-quarantaine moet gaan. Ook wanneer hij/zij er niet voor kiest om in quarantaine te gaan, kan deze persoon niet bij ons op bezoek komen.

Wanneer een cliënt een vastgestelde besmetting met het Corona-virus heeft, wordt in overleg met de (huis)arts bepaald:

 • of de cliënt op de eigen kamer of appartement verpleegd kan worden;
 • of de cliënt wordt verplaatst naar de speciaal ingerichte Cohort-afdeling in het Logeerhuis in Son.

De ouders/verwanten/wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt worden hierover geïnformeerd.

Wanneer een cliënt positief is getest op Corona, neemt een medewerker van het team dat de cliënt verzorgt, direct contact op met de ouders/verwanten/wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt om hen over de situatie te informeren.

Natuurlijk wilt u op dit moment bij uw kind/verwant zijn. In afstemming met de zorgdirecteur bekijken we wat er mogelijk is en hoe we dit op een verantwoorde manier kunnen laten verlopen.

Wanneer er een besmetting is op een locatie van SWZ, begrijpen wij dat uw eerste gevoel mogelijk kan zijn dat u uw kind/verwant daar weg wilt halen. Dat recht heeft u ook, u kunt te allen tijde ervoor kiezen om uw kind/verwant mee naar huis te nemen. Echter zitten hier wel risico’s aan vast.

 • Stel dat u als ouder/verwant/wettelijk vertegenwoordiger ziek wordt door het Corona-virus en daardoor de zorg voor uw kind/verwant niet meer kan bieden. Dan kunnen wij deze cliënt niet zonder meer terugnemen. Dit om het risico voor onze andere cliënten en medewerkers zo klein mogelijk te houden.
 • Stel dat uw kind/verwant thuis besmet raakt met het Corona-virus. Dan is het mogelijk om hem of haar te verplegen bij de Cohort-afdeling, die wij hebben ingericht in het Logeerhuis in Son. Echter, het vervoer naar Son wordt zeer waarschijnlijk een probleem. Ambulances worden hiervoor namelijk niet ingezet.
 • Stel dat de zorg thuis voor uw kind/verwant te zwaar wordt. Dit kan gebeuren. In overleg kunnen we dan bespreken hoe en wanneer uw kind/verwant weer terug kan keren naar de locatie van SWZ.

 

Dit wordt in overleg met de ouders/verwanten/wettelijk vertegenwoordigers bepaald. Echter, dit zal ook afhankelijk zijn van waar er plaats is en het beleid van het ziekenhuis.

Wanneer een cliënt klachten heeft, die kunnen duiden op een besmetting met het Corona-virus, wordt er geschakeld met het Team Ondersteunend Verpleegkundige (TOV) van SWZ. Zij nemen contact op met de (huis)arts. Deze bepaalt op grond van symptomen of er getest wordt.

Ja, medewerkers van SWZ worden getest. Wij volgen hierin het beleid van de RIVM, zie https://lci.rivm.nl/inzet-en-testbeleid-medewerkers-gehandicaptenzorg

We volgende de richtlijnen vanuit de overheid en het RIVM m.b.t. social distancing. We hebben onze medewerkers gevraagd om ook buiten hun werktijd het sociale contact tot het uiterste te beperken.
Voor de zorg aan de cliënten maken we gebruik van extra hygiënische maatregelen. Er is bovendien een uitgebreid draaiboek over hoe te handelen bij een (verdenking van een) besmetting met het Corona-virus. In dat draaiboek staat ook beschreven wanneer er extra beschermende middelen zoals bijvoorbeeld mondkapjes, schorten en handschoenen gebruikt moeten worden.

Onze vrijwilligers zijn sinds 1 juli weer welkom op onze locaties. In overleg met de locatie hebben ze hun activiteiten weer opgepakt. Belangrijk is dat de hygiënemaatregelen en 1,5 m afstand worden nageleefd. En om kruisbesmetting te voorkomen mag de vrijwilliger op één locatie van SWZ werkzaam zijn.

 • Medewerkers en vrijwilligers: via het intranet en updates vanuit het crisisteam via de mail. Het intranet kunnen medewerkers ook thuis bekijken. Lukt dat niet? Dan kunnen ze bellen met hun collega’s op hun werklocatie.
 • Ouders/verwanten/wettelijk vertegenwoordigers: de actuele berichtgeving is te vinden op www.swzzorg.nl/corona. Daarnaast wordt andere belangrijke berichtgeving via een e-mail of brief verstuurd.

Heeft u een vraag over het corona-virus waarop u het antwoord niet kunt vinden via onze website of de website van het RIVM? Neemt u dan contact op met het Corona Hulpteam van SWZ en stuur een e-mail naar: corona@swzzorg.nl

 

Kapper, pedicure (regio 1)
Onze cliënten kunnen gebruikmaken van welzijnsdiensten, maar niet in de woning.

Kapper, pedicure (regio 2)
Onze cliënten kunnen weer gebruikmaken van welzijnsdiensten, maar bij voorkeur niet in de privéruimte van de cliënt. Het gebruik van de gemeenschappelijke ruimte is bovendien niet toegestaan.

 • Als een cliënt een ziekenhuis bezoekt, wordt hij/zij voor binnenkomst gecheckt op klachten. Zijn er geen klachten, dan is een mondmasker niet nodig. Zijn er wel klachten, dan moet de cliënt een chirurgisch mondmasker dragen. Deze worden door het ziekenhuis verstrekt; de cliënt hoeft zelf geen masker mee te nemen.
 • In het zorgvervoer moeten cliënten een niet-medisch mondkapje dragen.
 • Mogelijk zijn er derde partijen, die eisen dat de cliënt een chirurgisch mondmasker draagt. In dat geval verstrekt SWZ deze voor de cliënt.

Bij SWZ worden ventilatoren en (mobiele) airco’s gebruikt om te zorgen voor verkoeling.
Aangezien deze apparaten niet zorgen voor luchtverversing, adviseren wij het gebruik hiervan in een gemeenschappelijk ruimte zoveel mogelijk te vermijden. Wanneer het toch noodzakelijk is om een verkoelingsapparaat te gebruiken in een gemeenschappelijke ruimte, let er dan op dat er geen luchtstromen van persoon naar persoon gaan. Het is niet duidelijk of deze apparaten kunnen bijdragen aan het verspreiden van het Coronavirus, maar het is ook niet uitgesloten.

In woningen (thuis/gezinssituatie) of ruimtes waar 1 persoon werkt of verblijft kunnen (zwenk)ventilatoren en mobiele airco’s wel worden gebruikt.

Zorg ervoor dat je een binnenruimte goed ventileert om de kans op een besmetting met het coronavirus te verkleinen. Ventileren is het voortdurend verversen van lucht. Dit kan door de ramen meerdere keren per dag tien tot vijftien minuten tegen elkaar open te zetten.

Wij adviseren cliënten om niet naar het buitenland af te reizen, maar de vakantie in Nederland te laten plaatsvinden. Wanneer een cliënt toch wil afreizen naar een land met een negatief reisadvies (code oranje/rood), dan wijzen wij hem/haar op het feit dat sommige zorgverzekeraars de ziektekosten dan niet vergoeden.

Bovendien informeren we de cliënt over de zelf-quarantaine, die nodig is na thuiskomst van vakantie in een oranje of rood gebied. Het kabinet adviseert een zelf-quarantaine, SWZ stelt een quarantaine verplicht ter bescherming van de mede-cliënten en de medewerkers. Er wordt op maat bekeken waar deze quarantaine zal plaatsvinden.

Load More

Bekijk hier de veelgestelde vragen over het Corona-virus op de website van het RIVMhttps://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Heeft u als ouder, verwant of wettelijk vertegenwoordiger een vraag over de maatregelen en zorg voor uw kind/verwant? Neemt u dan contact op met de persoonlijk begeleider van de locatie waar uw kind/verwant aan verbonden is.

Bent u een relatie, leverancier of vrijwilliger? Neemt u dan contact op met uw vaste contactpersoon van SWZ.

Voor vragen in het kader van publiciteit en nieuws, kunt u contact opnemen met de adviseurs van de afdeling Marketing & Communicatie. Zij staan u graag te woord. Bel 0499 – 471  241 of stuur een e-mail naar communicatie@swzzorg.nl