Voor ouders, verwanten en wettelijk vertegenwoordigers hebben we een lijst opgesteld met veelgestelde vragen en antwoorden. Deze kunt u hieronder bekijken. Klik eerst op het plusje dat voor de vraag staat. Dan verschijnt daarna het antwoord op de vraag. Door nogmaals op het plusje te klikken, sluit u het antwoord weer. Op deze wijze kunt u alle vragen en antwoorden bekijken. 

Laat je testen bij klachten. Voor meer informatie verwijzen wij je naar de website van het RIVM, https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden#Vragen over voorkomen besmetting voor informatie

BSO

Onze buitenschoolse opvang is vanaf 15 december alleen open voor schrijnende gevallen en voor kinderen van ouders met vitale beroepen, zoals we ook in de eerste golf hebben georganiseerd.

Dagbesteding voor cliënten die bij SWZ wonen

 • Voor cliënten die bij SWZ wonen:
  Vanaf september zijn de dagactiviteitencentra weer open voor cliënten die bij SWZ wonen. Om het risico op kruisbesmetting te voorkomen, geldt wel dat deze cliënten maar één dagbestedingslocatie mogen bezoeken. Dit blijft ook zo vanaf 15 december.
 • Voor cliënten die bij SWZ wonen en dagbesteding extern afnemen:
  Deze cliënten mogen weer naar de dagbesteding bij de externe aanbieder. Om het risico op kruisbesmetting te voorkomen, geldt wel dat deze cliënten maar één dagbestedingslocatie mogen bezoeken. Dit blijft ook zo vanaf 15 december.
 • Voor cliënten die bij SWZ wonen, maar nu tijdelijk bij ouders/familie verblijven:
  Cliënten die tijdelijk bij ouders/familie verblijven hebben daar geen dagbesteding. Vanaf het moment dat de cliënt weer bij SWZ woont, krijgt hij/zij weer de dagbesteding zoals dit voorheen was. Om het risico op kruisbesmetting te voorkomen, geldt wel dat deze cliënten maar één dagbestedingslocatie mogen bezoeken. Dit blijft ook zo vanaf 15 december.
 • Ambitie, voor cliënten die bij SWZ wonen:
  Ambitie is weer opgestart voor alle cliënten. Met deze cliënten worden afspraken gemaakt hoe vaak en wanneer zij kunnen komen. Vanwege de Corona maatregelen kan dit minder zijn dan conform indicatie. Dit blijft ook zo vanaf 15 december.

Dagbesteding voor cliënten die niet bij SWZ wonen

 • Voor cliënten die niet bij SWZ wonen:
  Deze cliënten kunnen weer naar de dagbestedingslocatie. Met deze cliënten worden afspraken gemaakt hoe vaak en wanneer zij kunnen komen. Vanwege de Corona maatregelen kan dit minder zijn dan conform indicatie. Dit blijft ook zo vanaf 15 december.
 • Carrousel:
  Carrousel is weer opgestart voor alle cliënten. Met deze cliënten worden afspraken gemaakt hoe vaak en wanneer zij kunnen komen. Vanwege de Corona maatregelen kan dit minder zijn dan conform indicatie. Dit blijft ook zo vanaf 15 december.
 • Ambitie, voor cliënten die niet bij SWZ wonen:
  Ambitie is weer opgestart voor alle cliënten. Met deze cliënten worden afspraken gemaakt hoe vaak en wanneer zij kunnen komen. Vanwege de corona maatregelen kan dit minder zijn dan conform indicatie. Dit blijft ook zo vanaf 15 december.
 • Lunchroom De Keyser: 
  Vanaf 13 oktober is de lunchroom tijdelijk gesloten vanwege de aangescherpte maatregelen van het kabinet m.b.t. de horeca.
 • Personeelsrestaurant De Komeet:
  De Komeet is nog steeds gesloten. Vanwege de aangescherpte maatregelen van het kabinet m.b.t. de horeca per 13 oktober blijft deze situatie voorlopig nog van kracht.

Dagbesteding, ambulante ondersteuning, intensieve thuisbegeleiding, vroeg-begeleiding, Okido, Behandeling, Hersenz en Het logeerhuis werken allemaal gewoon door. Dit geldt tevens voor het vervoer van cliënten. Ook na de persconferentie van 14 december 2020. We zien er wel op toe, dat dit veilig gebeurt.

 

Vanaf 15 december wijst iedere cliënt twee vaste bezoekers aan. Die worden vastgelegd in het ECD. De cliënt kan ook bij de twee vaste bezoekers logeren. Uw kind/verwant mag dus vanaf 15 december bij twee vaste bezoekers gaan logeren. U mag uw kind/verwant dus mee naar huis nemen, indien u tot die twee vaste bezoekers behoort.

Wanneer familie een cliënt mee naar huis neemt, gelden nu wel aangescherpte maatregelen. De familie houdt een mondkapje op – indien langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter – aanwezig bij hun familielid. Ook wordt zoveel mogelijk afstand bewaard. Ander bezoek aan huis wordt vermeden. Zo houden we wonen en werken samen veilig.

Logeren of op bezoek gaan bij ouders/familie is voor onze cliënten echter niet langer mogelijk, wanneer iemand (cliënt, bezoeker of huisgenoot van de cliënt) verdacht wordt van besmetting c.q. besmet is met het Corona-virus. Deze restrictie geldt tevens wanneer er een uitbraak op de locatie is geconstateerd.

Bezoek van kind/verwant
Bezoek blijft welkom, ook na de persconferentie van 14 december. Bezoek komt wel op afspraak. En iedere cliënt wijst twee vaste bezoekers aan. Deze personen worden vastgelegd in het ECD.

Onderstaande regels gelden voor het bezoeken van uw kind/verwant op een locatie van SWZ.

 • Bezoekers kondigen hun komst aan, zodat wij hen kunnen registeren. Dat is belangrijk voor eventueel bron- en contactonderzoek.
 • Per cliënt zijn maximaal 2 vaste bezoekers welkom. De cliënt kan ook bij deze twee vaste bezoekers gaan logeren. Maar dan liefst geen ander bezoek.
 • Bezoekers dragen een mondneus-masker.
 • Bezoekers houden steeds 1,5 meter afstand.
 • Bezoekers wassen bovendien voor binnenkomst hun handen zorgvuldig.
 • Bezoekers blijven thuis wanneer zij klachten hebben óf positief zijn getest op Corona.
  Bij de voordeur van onze SWZ locaties wordt hier ook naar gevraagd m.b.v. een gezondheidscheck.

Bezoek is niet langer mogelijk, wanneer iemand (cliënt, bezoeker of huisgenoot van de cliënt) verdacht wordt van besmetting c.q. besmet is met het Corona-virus. Deze restrictie geldt tevens wanneer er een uitbraak op de locatie is geconstateerd.

Het bezoek kan ook niet doorgaan, wanneer deze persoon in zelf-quarantaine moet gaan. Ook wanneer hij/zij er niet voor kiest om in quarantaine te gaan, kan deze persoon niet bij ons op bezoek komen.

Bezoek van kind/verwant in quarantaine
Onlangs is wettelijk vastgelegd, dat familie altijd recht heeft om op bezoek te komen. Dit geldt ook wanneer een cliënt in quarantaine verblijft. Daar hebben wij onze bezoekregeling op aangepast. Wanneer een cliënt in quarantaine verblijft – en niet positief is getest of niet in afwachting is van een test(uitslag) – mogen twee vaste bezoekers per cliënt op bezoek komen. Dit mag tegelijk, mits de kamer/het appartement het toestaat. Anders komen die bezoekers apart van elkaar. Zij gebruiken dan wel dezelfde persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) als onze begeleiders. Deze afspraak geldt trouwens niet voor onze cohort-afdeling. Die heeft haar eigen protocol.

Wanneer een cliënt een vastgestelde besmetting met het Corona-virus heeft, wordt in overleg met de (huis)arts bepaald:

 • of de cliënt op de eigen kamer of appartement verpleegd kan worden;
 • of de cliënt wordt verplaatst naar de speciaal ingerichte Cohort-afdeling in het Logeerhuis in Son.

De ouders/verwanten/wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt worden hierover geïnformeerd.

Wanneer een cliënt positief is getest op Corona, neemt een medewerker van het team dat de cliënt verzorgt, direct contact op met de ouders/verwanten/wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt om hen over de situatie te informeren.

Natuurlijk wilt u op dit moment bij uw kind/verwant zijn. In afstemming met de zorgdirecteur bekijken we wat er mogelijk is en hoe we dit op een verantwoorde manier kunnen laten verlopen.

Wanneer er een besmetting is op een locatie van SWZ, begrijpen wij dat uw eerste gevoel mogelijk kan zijn dat u uw kind/verwant daar weg wilt halen. Dat recht heeft u ook, u kunt te allen tijde ervoor kiezen om uw kind/verwant mee naar huis te nemen. Echter zitten hier wel risico’s aan vast.

 • Stel dat u als ouder/verwant/wettelijk vertegenwoordiger ziek wordt door het Corona-virus en daardoor de zorg voor uw kind/verwant niet meer kan bieden. Dan kunnen wij deze cliënt niet zonder meer terugnemen. Dit om het risico voor onze andere cliënten en medewerkers zo klein mogelijk te houden.
 • Stel dat uw kind/verwant thuis besmet raakt met het Corona-virus. Dan is het mogelijk om hem of haar te verplegen bij de Cohort-afdeling, die wij hebben ingericht in het Logeerhuis in Son. Echter, het vervoer naar Son wordt zeer waarschijnlijk een probleem. Ambulances worden hiervoor namelijk niet ingezet.
 • Stel dat de zorg thuis voor uw kind/verwant te zwaar wordt. Dit kan gebeuren. In overleg kunnen we dan bespreken hoe en wanneer uw kind/verwant weer terug kan keren naar de locatie van SWZ.

 

Bij SWZ hebben we een eigen cohort-afdeling. Daar verzorgen en begeleiden we cliënten, die besmet zijn met het Corona-virus. Dit zijn cliënten uit regio 1 en regio 2. Cliënten die zijn besmet, blijven op de cohort-afdeling totdat ze weer beter zijn. Zo helpen we besmetting van anderen te voorkomen. Bovendien ontlasten we onze medewerkers. Zij moeten immers volledig beschermende middelen gebruiken in het contact met besmette cliënten. 

Wanneer een cliënt klachten heeft, die kunnen duiden op een besmetting met het Corona-virus, wordt dit doorgegeven aan het Team Ondersteunend Verpleegkundige (TOV) van SWZ. Een medewerker van TOV neemt vervolgens contact op met de (huis)arts. De arts bepaalt op grond van de symptomen of er getest wordt. Sinds eind oktober heeft het TOV sneltesten beschikbaar. Deze worden gebruikt voor het testen van onze medewerkers naast de gewone test. De sneltest ziet er ongeveer hetzelfde uit als de reguliere. Alleen is de uitslag al binnen 15 minuten beschikbaar. Ook voor cliënten stellen we de sneltest beschikbaar. Is een cliënt positief getest, dan kan hij/zij eerder naar onze cohort-afdeling. De kans wordt dan kleiner op besmetting van andere cliënten op de groep. Maar sneltesten hoeft niet, bijvoorbeeld wanneer dit voor een cliënt te belastend zal zijn. Een sneltest wordt immers – hoe dan ook – nog gevolgd door een gewone test.

Ja, medewerkers van SWZ worden getest. Vanaf eind oktober maakt SWZ ook gebruik van een sneltest. Deze ziet er ongeveer hetzelfde uit als de reguliere PCR-test. Alleen is de uitslag van de sneltest al binnen 15 minuten beschikbaar! We testen alleen als iemand klachten heeft. Dan gebruiken we eerst de sneltest. Bij een positief resultaat doen we geen PCR-test meer. Is de uitslag van de sneltest negatief, dan volgt alsnog een PCR-test. Dit doen we, omdat de sneltest nog niet 100% betrouwbaar is op negatieve uitslagen.

Er kunnen situaties ontstaan, waarbij we het belangrijk vinden om ook mensen zonder klachten te testen. Denk bijvoorbeeld aan een clusteruitbraak. Dan worden uitsluitend PCR-testen gebruikt, want deze testen geven ook een resultaat als je geen klachten hebt. De GGD spreekt van een clusteruitbraak, wanneer op 1 locatie 3 of meer mensen besmet zijn, zonder dat zij tot één huishouden behoren. Voor een clusteruitbraak kan het zijn, dat in overleg met de GGD extra maatregelen nodig zijn om verdere verspreiding te voorkomen. Wij volgen verder het beleid van de RIVM, zie https://lci.rivm.nl/inzet-en-testbeleid-medewerkers-gehandicaptenzorg

We volgende de richtlijnen vanuit de overheid en het RIVM m.b.t. social distancing. We hebben onze medewerkers gevraagd om ook buiten hun werktijd het sociale contact tot het uiterste te beperken.
Voor de zorg aan de cliënten maken we gebruik van extra hygiënische maatregelen. Er is bovendien een uitgebreid draaiboek over hoe te handelen bij een (verdenking van een) besmetting met het Corona-virus. In dat draaiboek staat ook beschreven wanneer er extra beschermende middelen zoals bijvoorbeeld mondkapjes, schorten en handschoenen gebruikt moeten worden.

Vanaf 15 december geldt voor vrijwilligers het volgende: onze vrijwilligers blijven welkom bij SWZ.

 • Vrijwilligers die voor één cliënt komen, horen bij de twee vaste bezoekers.
 • Vrijwilligers die voor een hele groep komen, horen niet bij de twee vaste bezoekers. Voor hen verandert er niets.
 • Medewerkers en vrijwilligers: via het intranet en updates vanuit het crisisteam via de mail. Het intranet kunnen medewerkers ook thuis bekijken. Lukt dat niet? Dan kunnen ze bellen met hun collega’s op hun werklocatie.
 • Ouders/verwanten/wettelijk vertegenwoordigers: de actuele berichtgeving is te vinden op www.swzzorg.nl/corona. Daarnaast wordt andere belangrijke berichtgeving via een e-mail of brief verstuurd.

Heeft u een vraag over het corona-virus waarop u het antwoord niet kunt vinden via onze website of de website van het RIVM? Neemt u dan contact op met het Corona Hulpteam van SWZ en stuur een e-mail naar: corona@swzzorg.nl

 

Vanaf 15 december 2020 mogen alleen medische contactberoepen aan het werk blijven, zoals de tandarts en de fysiotherapeut. Niet-medische contactberoepen zoals kappers zijn gesloten. Uitgezonderd zijn contactberoepen waar zorg wordt verleend op basis van enkele zorgwetten of in het kader van bloedafname en bloedvoorziening. Ook de opticiens en audiciens zijn uitgezonderd van het verbod. Voor een pedicure geldt de uitzondering dat hij/zij wel een medisch noodzakelijke behandeling mag uitvoeren.

 

 • Als een cliënt een ziekenhuis bezoekt, wordt hij/zij voor binnenkomst gecheckt op klachten. Zijn er geen klachten, dan is een mondmasker niet nodig. Zijn er wel klachten, dan moet de cliënt een chirurgisch mondmasker dragen. Deze worden door het ziekenhuis verstrekt; de cliënt hoeft zelf geen masker mee te nemen.
 • In het zorgvervoer moeten cliënten een niet-medisch mondkapje dragen.
 • Mogelijk zijn er derde partijen, die eisen dat de cliënt een chirurgisch mondmasker draagt. In dat geval verstrekt SWZ deze voor de cliënt.

Bij SWZ worden ventilatoren en (mobiele) airco’s gebruikt om te zorgen voor verkoeling.
Aangezien deze apparaten niet zorgen voor luchtverversing, adviseren wij het gebruik hiervan in een gemeenschappelijk ruimte zoveel mogelijk te vermijden. Wanneer het toch noodzakelijk is om een verkoelingsapparaat te gebruiken in een gemeenschappelijke ruimte, let er dan op dat er geen luchtstromen van persoon naar persoon gaan. Het is niet duidelijk of deze apparaten kunnen bijdragen aan het verspreiden van het Coronavirus, maar het is ook niet uitgesloten.

In woningen (thuis/gezinssituatie) of ruimtes waar 1 persoon werkt of verblijft kunnen (zwenk)ventilatoren en mobiele airco’s wel worden gebruikt.

Zorg ervoor dat je een binnenruimte goed ventileert om de kans op een besmetting met het coronavirus te verkleinen. Ventileren is het voortdurend verversen van lucht. Dit kan door de ramen meerdere keren per dag tien tot vijftien minuten tegen elkaar open te zetten.

Wij adviseren cliënten om niet naar het buitenland af te reizen, maar de vakantie in Nederland te laten plaatsvinden. Wanneer een cliënt toch wil afreizen naar een land met een negatief reisadvies (code oranje/rood), dan wijzen wij hem/haar op het feit dat sommige zorgverzekeraars de ziektekosten dan niet vergoeden.

Bovendien informeren we de cliënt over de zelf-quarantaine, die nodig is na thuiskomst van vakantie in een oranje of rood gebied. Het kabinet adviseert een zelf-quarantaine, SWZ stelt een quarantaine verplicht ter bescherming van de mede-cliënten en de medewerkers. Er wordt op maat bekeken waar deze quarantaine zal plaatsvinden.

Load More

Bekijk hier de veelgestelde vragen over het Corona-virus op de website van het RIVMhttps://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Heeft u als ouder, verwant of wettelijk vertegenwoordiger een vraag over de maatregelen en zorg voor uw kind/verwant? Neemt u dan contact op met de persoonlijk begeleider van de locatie waar uw kind/verwant aan verbonden is.

Bent u een relatie, leverancier of vrijwilliger? Neemt u dan contact op met uw vaste contactpersoon van SWZ.

Voor vragen in het kader van publiciteit en nieuws, kunt u contact opnemen met de adviseurs van de afdeling Marketing & Communicatie. Zij staan u graag te woord. Bel 0499 – 471  241 of stuur een e-mail naar communicatie@swzzorg.nl