Son, 22 december 2014

Mensen met een beperking in alle fasen van hun leven ondersteunen, en hen stimuleren zo veel mogelijk op eigen
kracht mee te doen in de maatschappij. Dat is het gedachtengoed achter SWZ. De organisatie richt zich op mensen met
een lichamelijke of meervoudige beperking en mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Vooral over deze laat
ste groep is nog weinig bekendheid. Want wat houdt NAH precies in, welke gevolgen heeft het en welke behandelingen
zijn er mogelijk?

In de Zorgmotief, editie winter 2014, geeft  SWZ  antwoord en toelichting op de verschillende succesvolle behandelmethodes die zij bieden.
Lees hier het volledige artikel dat in de Zorgmotief is verschenen: SWZ_DEF.