Son, 20 juni 2022

Op donderdag 30 juni  van 09.30- 12.00 uur organiseren de VGN en het Kennisplatform EMG een online bijeenkomst waarin ze het gesprek aangaan over de visie 2030 ‘een betekenisvol leven, gewoon meedoen’. Eind 2020 is deze vastgesteld door de leden van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Hoe kan deze visie worden doorvertaald naar het leven van mensen met (Z)EVMB en hun naasten? U bent van harte welkom om aan te sluiten bij deze bijeenkomst.

De visie 2030 is ontwikkeld in een intensief proces met leden, cliënten, naasten en maatschappelijke partners. In de visie staat beschreven wat de sector belangrijk vindt richting de toekomst: een Nederland waarin mensen met een beperking vanzelfsprekend onderdeel zijn van onze maatschappij. Welke urgentie en uitdagingen de sector voor de toekomst ziet en hoe er vanuit de gehandicaptenzorg een bijdrage geleverd kan worden aan (een gezamenlijke zoektocht naar) oplossingen en nieuwe antwoorden.

Vanuit het Kennisplatform EMG wordt er gezocht naar wat deze visie betekent voor mensen met (Z)EVMB en alle mensen daaromheen. Inspiratie en goede voorbeelden zijn van harte welkom.

Het doel van de bijeenkomst is om op een creatieve en interactieve manier (verder) kennis te maken met het verhaal van Visie 2030. En om concreet aan de slag te gaan met het gedachtegoed uit de visie en de vertaling te maken naar mensen met (Z)EVMB en de context die daarvoor nodig is. Vragen waarover  het Kennisplatform en de VGN graag over in gesprek gaan zijn:

  • Hoe luister jij naar deze visie?
  • Wat betekent een betekenisvol leven en meedoen in deze context?
  • Welke vraagstukken spelen? Waar zitten knelpunten en waar liggen kansen?
  • Welke goede voorbeelden kennen jullie en mogen meer zichtbaar worden?

Het programma duurt 2,5 uur en is opgedeeld in drie blokken:

  1. Presentatie van Visie 2030
  2. De visie door ogen van ervaringsdeskundigen
  3. In gesprek over de visie in breakoutrooms

 Aanmelden voor de bijeenkomst kan bij het secretariaat van het Kennisplatform EMG secretariaat@platformemg.nl Na aanmelding ontvang je de link naar de bijeenkomst.

Vragen of suggesties vooraf? Neem contact op met Sjors de Ruiter van de VGN (sderuiter@vgn.nl) of met Corintha Wijnhorst (c.wijnhorst@platformEMG). Schroom niet om alvast na te denken over bovenstaande vragen en goede voorbeelden!