Son, 10 januari 2018

Jaarlijks lopen in Nederland zo’n 140.000 mensen hersenletsel op, van wie een 40.000 personen daar ook forse blijvende beperkingen aan overhouden. Beperking die niet altijd zichtbaar zijn aan de buitenkant, maar die grote impact kunnen hebben op het functioneren van de persoon.
Meer hierover kun je lezen in de bijlage Het Brein die in december is verschenen als bijlage bij De Volkskrant. SWZ en Hersenz hebben ook een bijdrage geleverd aan deze special. Deze verhalen vindt u op pagina 16, 17 en 19.

Het brein dec2017