Op 5 juni jl. heeft SWZ in Eindhoven een relatiemiddag georganiseerd met als thema ‘Hersenletsel…en dan?’. Gedurende twee uur werden de deelnemers meegenomen in de wereld van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Wat betekent hersenletsel voor iemand, die voorheen nog midden in het leven stond? Wat zijn de gevolgen op de langere termijn? Hoe kan iemand met hersenletsel weer of betere regie over zijn eigen leven krijgen? En wat kan SWZ daarin betekenen?

De bijeenkomst begon met een plenair gedeelte waarin de deelnemers zijn geconfronteerd met een scene waarin hersenletsel en de gevolgen zijn uitgebeeld door twee acteurs, beide ook medewerker bij SWZ. Daarmee werd kort en krachtig neergezet wat de gevolgen van  hersenletsel kunnen zijn. De scene riep veel herkenning op bij de bezoekers.

Na het welkomstwoord van Jody Cath, bestuurder, gaf Agnes Willemse, gedragskundige, een uitgebreide presentatie over wat SWZ kan betekenen voor mensen met hersenletsel (Presentatie SWZ relatiemiddag).  Tijdens deze presentatie is ook de nieuwe explanimation vertoond die SWZ heeft laten ontwikkelen om op een heldere en overzichtelijke manier te laten zien wat hersenletsel is en welke ondersteuning SWZ kan bieden.In het tweede deel van haar presentatie ging Agnes in op het nieuwe behandelproduct Hersenz.

Daarna werden alle deelnemers uitgenodigd om te gaan speeddaten. De thema’s voor de speeddate waren: Hersenz, Volwassenen met NAH en hun naasten, Kinderen met NAH, Wmo: wat betekent dit voor ondersteuning aan mensen met hersenletsel. Doel van de speeddates was om in een korte tijd met elkaar informatie en ervaringen uit te wisselen, het stellen van vragen, en contacten te leggen.

Na de speeddates gaf ervaringsdeskundige Jan Sanders door middel van een filmpje een boeiende en positieve kijk op het leven met hersenletsel. Bij hersenletsel staan we vaak stil bij waar mensen tegenaan lopen en wat ze niet meer kunnen. En hoe we deze mensen daarin kunnen begeleiden en ondersteunen. Jan Sanders wil niet meer stilstaan bij wat hij niet meer kan, maar legt juist de nadruk op de voordelen van hersenletsel. Hij nodigt iedereen uit om te ontdekken wat er nog wel allemaal mogelijk is met hersenletsel.

Daarna sloot Jody Cath de bijeenkomst af en hadden de deelnemers de gelegenheid om ‘De Slimste Woning van Nederland’ te bezoeken.

SWZ kijkt terug op een succesvolle middag die veel boeiende gesprekken en discussies heeft opgeleverd en waarin hersenletsel een gezicht heeft gekregen.
De explanimation en de film van Jan Sanders zijn te vinden op de website van SWZ bij video’s.

SWZ Open Dag_047