Hersenz is genomineerd voor de Herman Wijffels Innovatieprijs. Hersenz, een behandelprogramma voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel, dingt met twee andere finalisten mee naar de hoofdprijs in de categorie Vitale gemeenschappen en Zorg. Op 3 november maakt Rabobank Nederland de winnaar bekend.

Hersenz: winst voor cliënt, mantelzorger en maatschappij

In Nederland hebben 650.000 mensen dagelijks last van de gevolgen van hersenletsel door ziekte of ongeval. Door de behandeling van Hersenz leren mensen beter omgaan met de vaak ingrijpende gevolgen van hun hersenletsel. Veel mensen vallen na hun ziekenhuisopname of revalidatie in een gat. Eenmaal thuis moeten zij hun leven weer oppakken en ondervinden zij in volle omvang de gevolgen van het hersenletsel. Juist in deze fase biedt Hersenz gerichte behandeling, zodat mensen met hersenletsel uiteindelijk beter functioneren en minder zorg nodig hebben.

Hersenz levert winst op voor de cliënt, diens naasten en de maatschappij: betere kwaliteit van leven voor directbetrokkenen en lagere kosten doordat duurdere zorg wordt voorkomen.

Onderzoek positief resultaat

Cliënten zijn zeer tevreden over de behandeling, blijkt uit recent onderzoek van Maastricht University. Zij geven de behandeling een 8,7. Na Hersenz zijn cliënten tevredener met hun participatie in het dagelijks leven, scoren ze beter op fysieke tests, hebben ze minder zorgvragen en laten ze een aanzienlijke verbetering zien op hun persoonlijke doelen. Mantelzorgers ervaren minder zorglast.

Innovatief

Hersenz wordt uitgevoerd door een landelijk netwerk. Twaalf zorgorganisaties die zich specialiseren in niet-aangeboren hersenletsel – waaronder SWZ – hebben de handen ineen geslagen en een nieuw behandelprogramma opgezet. “Hersenz biedt mensen een nieuw perspectief in hun leven en dicht de kloof in de zorgketen tussen een ziekenhuisopname, revalidatie en de chronische fase waarin mensen leren omgaan met de breuk in hun leven ten gevolge van hersenletsel. Het samenwerkingsverband is innovatief, het behandelprogramma is innovatief en de gemeten resultaten zijn verrassend hoopgevend: er is meer mogelijk dankzij Hersenz!”, aldus Marianne van der Harten, bestuurder van De Noorderbrug en een van de initiatiefnemers van Hersenz.

Over Hersenz

Hersenz wordt gegeven door ervaren behandelaars op meer dan veertig locaties in Nederland. Mensen werken aan persoonlijke doelen en ze leren omgaan met de gevolgen van hun hersenletsel, zoals motorische beperkingen, vermoeidheid, geheugen- en concentratieproblemen en psychische problemen. Er is ook aandacht voor verliesverwerking. De twaalf zorgorganisaties die Hersenz hebben ontwikkeld en aanbieden zijn gespecialiseerd in het begeleiden en behandelen van mensen met niet-aangeboren hersenletsel. De opzet van de behandeling is overal in Nederland hetzelfde.

Meer informatie over het behandelprogramma Hersenz: www.hersenz.nl

Herman Wijffels Innovatieprijs

De Herman Wijffels Innovatieprijs stimuleert al vijftien jaar innovaties die bijdragen aan een duurzame toekomst. Met deze prijs geeft de Rabobank innovatieve ondernemers een duwtje in de rug om hun weg naar de markt te vinden. De prijzen zijn verdeeld over drie categorieën, Vitale gemeenschappen en Zorg, circulaire economie en Food & Agri.

—————————————————————————————————————————————————– 

Noot voor de pers:

Voor meer informatie kunt u bellen met Judith Zadoks, programmamanager van Hersenz 06-48782619 of met Tilly van Uffelen, communicatieadviseur Hersenz 06-48782619

Hersenz-Logo-JPG140620