Son, 4 november 2016

Hersenz is uitgeroepen als winnaar van de Herman Wijffels Innovatieprijs 2016. Hersenz, een behandelprogramma voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel, won de hoofdprijs in de categorie Vitale gemeenschappen en Zorg. Rabobank Nederland heeft dat donderdag 3 november bekendgemaakt.

‘’Hersenz is een voorbeeld van sociale innovatie. De reguliere zorg richt zich vooral op lichamelijk herstel van patiënten met niet-aangeboren hersenletsel. Om mensen in hun kracht te zetten is meer nodig. De multidisciplinaire aanpak van Hersenz blijkt unieken effectief. Een mooi voorbeeld van investeren in vitaliteit”, aldus de jury.

“We zijn blij met deze erkenning en we zijn ontzettend trots op deze prijs. Hersenz biedt mensen een nieuw perspectief in hunleven en dicht de kloof in de zorgketen tussen een ziekenhuisopname, revalidatie en de chronische fase waarin mensen leren omgaan met de breuk in hun leven ten gevolge van hersenletsel. Het samenwerkingsverband is innovatief, het behandelprogramma is innovatief en de gemeten resultaten zijn verrassend hoopgevend: er is meer mogelijk dankzij Hersenz!”, aldus Marianne van der Harten, bestuurder van De Noorderbrug en een van de initiatiefnemers van Hersenz.

“Voor Hersenz ontkende ik mijn hersenletsel. Dankzij Hersenz heb ik mijn hersenletsel leren herkennen en ermee leren leven. Hersenz heeft mijn leven veranderd”, aldus Jeannette Heijting, ervaringsdeskundige.

Hersenz: winst voor cliënt, mantelzorger en maatschappij
In Nederland hebben 650.000 mensen dagelijks last van de gevolgen van hersenletsel door ziekte of ongeval. Door de behandeling van Hersenz leren mensen beter omgaan met deze vaak ingrijpende gevolgen. Veel mensen vallen na hun ziekenhuisopname of revalidatie in een gat. Eenmaal thuis moeten zij hun leven weer oppakken en ondervinden zij in volle omvang de gevolgen van het hersenletsel. Juist in deze fase biedt Hersenz gerichte behandeling, zodat mensen met hersenletsel uiteindelijk beter functioneren en minder zorg nodig hebben.
Hersenz levert winst op voor de cliënt, diens naasten en de maatschappij: betere kwaliteit van leven voor direct betrokkenen en lagere kosten doordat duurdere zorg wordt voorkomen.

Innovatief
“Hersenz wordt uitgevoerd door een landelijk samenwerkend netwerk dat uniek is in de zorg. Twaalf zorgorganisaties die gespecialiseerd zijn in niet-aangeboren hersenletsel hebben de handen ineen geslagen en een nieuw behandelprogramma opgezet. Hersenz biedt mensen een nieuw perspectief in hun leven en dicht de kloof in de zorgketen tussen een ziekenhuisopname, revalidatie en de chronische fase waarin mensen leren omgaan met de breuk in hun leven ten gevolge van hersenletsel. Het samenwerkingsverband is innovatief, het behandelprogramma is innovatief en de gemeten resultaten zijn verrassend hoopgevend: er is meer mogelijk dankzij Hersenz!”, aldus Marianne van der Harten, bestuurder van De Noorderbrug en een van de initiatiefnemers van Hersenz.

Onderzoek positief resultaat
Cliënten zijn zeer tevreden over de behandeling, blijkt uit recent onderzoek van Maastricht University. Zij geven de behandeling een 8,7. Na Hersenz zijn cliënten tevredener met hun participatie in het dagelijks leven. Ze scoren beter op fysieke tests, hebben minder zorgvragen en laten een aanzienlijke verbetering zien op hun persoonlijke doelen. Mantelzorgers ervaren minder zorglast en zijn ook tevredener met hun leven.

Over Hersenz
Hersenz wordt gegeven door ervaren behandelaars op bijna vijftig locaties in Nederland. Mensen leren omgaan met de gevolgen van hun hersenletsel, zoals motorische beperkingen, vermoeidheid, geheugen- en concentratieproblemen en psychische problemen. Ze werken aan persoonlijke doelen. Er is ook aandacht voor verliesverwerking. De behandeling wordt overal in Nederland hetzelfde gegeven, volgens een landelijke standaard. In de regio Noord- en Zuidoost-Brabant biedt SWZ de handeling van Hersenz aan.

Meer informatie over het behandelprogramma Hersenz: www.hersenz.nl of neem contact op met SWZ.

Herman Wijffels Innovatieprijs
De Herman Wijffels Innovatieprijs stimuleert al vijftien jaar innovaties die bijdragen aan een duurzame toekomst. Met deze prijs geeft de Rabobank innovatieve ondernemers een duwtje in de rug om hun weg naar de markt te vinden. De prijzen zijn verdeeld over drie categorieën, Vitale gemeenschappen en Zorg, circulaire economie en Food & Agri.

Juryrapport

Juryrapport