Vrijdag 21 november heeft Hersenz tijdens het congres van het kennisnetwerk CVA de George Beusmans CVA Innovatieprijs 2014 gewonnen. De jury noemt Hersenz vernieuwend omdat het behandeltraject voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) zich richt op de chronische fase, waar nog nauwelijks integrale behandelingen voor ontwikkeld zijn. De jury was ook positief over de samenwerking tussen de verschillende organisaties en disciplines binnen Hersenz.

George Beusmans reikte het bij de prijs behorende prachtige beeldje, gemaakt door kunstenares Dorine Beusmans, uit aan Judith Zadoks, projectleider van Hersenz. Namens de jury lichtte specialist Ouderengeneeskunde Tineke Krikke de keuze toe. Hersenz is vernieuwend omdat het zich richt op de chronische fase, en daar is nog heel weinig voor ontwikkeld. Zoals jurylid en ervaringsdeskundige Simonne van Gennip en haar man Peter eerder op de dag zeiden: “Ook na twee jaar is er nog zoveel potentie, maar daar gebeurt vanuit de zorg weinig mee.” De jury was ook positief over de samenwerking tussen de verschillende organisaties en disciplines binnen Hersenz. Verder deden ze de suggestie om meer bekendheid te geven aan Hersenz in den lande. Veel van de aanwezigen uit ziekenhuis, revalidatie en eerstelijnszorg waren nog niet op de hoogte van het bestaan terwijl het wel een interessante verwijsmogelijkheid kan zijn.

Projectleider Zadoks over de prijs: “Hersenz is een samenwerking van organisaties uit de gehandicaptenzorg. Daarom is het extra bijzonder deze prijs te krijgen, want het CVA-netwerk bestaat vooral uit organisaties en professionals vanuit ziekenhuizen, revalidatiecentra en eerstelijns praktijken. Daaruit blijkt wel dat er nog een kloof te overbruggen valt tussen acute fase en revalidatie aan de ene kant, en de chronische fase aan de andere kant. Hersenz wil hier graag aan bijdragen. We zijn blij dat het Kennisnetwerk CVA ook steeds meer aandacht heeft voor de chronische fase. Komend jaar willen we graag investeren in verdere samenwerking met regionale CVA-ketens zodat mensen na een beroerte de zorg krijgen waaraan ze behoefte hebben.”

George Beusmans, de naamgever van de prijs, is hoofddocent huisartsgeneeskunde aan Maastricht University. Hij doet onderzoek naar kwaliteit van leven bij CVA-patiënten en hun naasten. Recent verscheen hierover een artikel in het Journal of Rehabiliation Medicine (Effect of a stroke-specific follow-up care model on the quality of life of stroke patients and caregivers: a controlled trial, 2014, Journal of Rehabilitation Medicine, Vol. 46, No. 1, p.7-15. ISSN 1650-1977).

CVA innovatieprijs

————————————————————————————————–

Over Hersenz

Hersenz is een initiatief van zes samenwerkende zorgorganisaties: De Noorderbrug, Heliomare, InteraktContour, Middin, SGL en SWZ. Zij hebben veel ervaring in het begeleiden van mensen met hersenletsel. Samen bieden zij op dit moment al aan ruim 6.500 mensen dagbesteding, thuisondersteuning, 24-uurs zorg of behandeling. Door samen te werken maken zij gebruik van elkaars kennis en kunde om de behandeling van cliënten met hersenletsel en hun naasten verder te ontwikkelen en om wetenschappelijk onderzoek te initiëren. Hersenz is in een groot deel van het land beschikbaar vanaf medio 2014. Op termijn zal het behandeltraject in het hele land te volgen zijn.

Waarom Hersenz

Na ziekenhuisopname en revalidatie valt het niet altijd mee weer grip te krijgen op het leven. Weer thuis worden de gevolgen van het hersenletsel pas in volle omvang merkbaar. Er valt nog veel te verwerken en te leren. Alle betrokkenen moeten wennen aan de nieuwe situatie. Als zorgorganisaties krijgen we regelmatig te maken met mensen met hersenletsel die grote problemen ervaren in hun leven. Vaak kregen zij in de chronische fase onvoldoende hulp bij het leren omgaan met de problemen als gevolg van hersenletsel. Door de juiste hulp op het juiste moment te bieden, willen we deze problemen zoveel mogelijk voorkomen. Daarom hebben we Hersenz ontwikkeld.

 Informatie

Wilt u meer informatie over Hersenz, kijk dan op www.hersenz.nl of neem contact op met een van de zes deelnemende organisaties, http://hersenz.nl/contact-met-hersenz/.