Son, 10 augustus 2021

De afgelopen maanden heeft Daphne Benders, student verpleegkunde Fontys Hogeschool, in het kader van haar afstuderen, onderzoek gedaan naar het hervinden van de eigen regie bij mensen die een CVA hebben gehad. Uit dit onderzoekt blijkt dat het terugkrijgen van eigen regie van groot belang is voor de eigenwaarde van de cliënt. Aan het onderzoek van Daphne hebben enkele cliënten die bij SWZ de behandeling van Hersenz volgen, deelgenomen. Daarnaast hebben cliënten deelgenomen vanuit Centrum Eigen Regie, Hersenletsel.nl, Zorg in Oktober en een logopediepraktijk. Hieronder delen we in het kort de resultaten van het onderzoek.

Resultaten onderzoek

Mensen met een CVA verliezen vaak (volledig) de regie over hun leven. Het is voor hen van groot belang om deze terug te krijgen, met name omdat dit van belang is om volwaardig te kunnen leven. Wat hebben zij nodig om de regie te kunnen herpakken?

  • De geïnterviewde personen vinden het belangrijk om informatie te ontvangen van zorgverleners, vooral vanwege hun deskundigheid. Hun voorkeur gaat daarbij uit naar één vaste zorgverlener, zodat ze hun verhaal niet steeds opnieuw hoeven te vertellen.
  • Ook is het van belang dat de cliënt de regie heeft over zijn eigen zorgproces en informatie in eigen tijd kan nalezen. Steeds meer behandelaren geven de cliënt verschillende mogelijkheden om uit te kiezen en de cliënt kiest uiteindelijk wat voor hem/haar het beste is. Dat is een mooie ontwikkeling.
  • Een laatste, belangrijk punt is de waarde van het lotgenotencontact. In lotgenoten herkennen mensen dingen van zichzelf die zij van te voren niet zelf hadden kunnen beschrijven. Zo leren zij zichzelf beter kennen. Ook dat helpt mee bij het terugkrijgen van de eigen regie.

Voor ons is het fijn om terug te horen van de deelnemers aan het onderzoek vanuit Hersenz dat zij erg lovend zijn over de behandeling die zij hebben gehad. Dat is goed om te horen. Met de behandeling van Hersenz streven wij namelijk ook naar de hierboven beschreven resultaten. Cliënten volgen groepstherapie onder leiding van vaste zorgprofessionals waarbij aan persoonlijke doelen wordt gewerkt. Daarbij komen ze ook in contact met lotgenoten. Via een online programma kan de cliënt thuis de besproken informatie en opdrachten nalezen. En ook heeft iedere cliënt een individuele behandelaar waarmee in de thuissituatie verder wordt gewerkt aan de doelen, samen met de naaste familie. Om zo weer regie te krijgen over hun leven.

 

 

 

 

 

Aanbevelingen

Het onderzoek van Daphne sluit af met een adviesrapport. Daarin geeft zij onder andere adviezen over de informatievoorziening. Het gebruik van audio en/of visuele informatie wordt aanbevolen. Dit zou voor ons interessant kunnen zijn. Audio en/of visuele informatie is voor een grote groep toegankelijk en kan door cliënten eenvoudig in eigen tijd en tempo worden teruggekeken of –geluisterd. We gaan ons hierin verder verdiepen.

Ook komt naar voren dat het na de revalidatieperiode vaak onduidelijk is waar mensen met (niet-aangeboren) hersenletsel met hun problemen en vragen naartoe kunnen. We herkennen dit en blijven werken aan meer zichtbaarheid van SWZ als specialist op het gebied van NAH in de regio.

Onderzoek
Het onderzoek maakt deel uit van een groter onderzoek van Centrum Eigen Regie van Fontys Hogescholen in samenwerking met CVA Netwerk Eindhoven-de Kempen naar eigen regie bij oudere CVA-patiënten.

Wilt u meer weten over de behandeling van Hersenz, stuur dan een mail naar hersenz@swzzorg.nl of neem deel aan een van de online informatiebijeenkomsten. U kunt zich hiervoor aanmelden via https://www.hersenz.nl/bezoek-een-van-onze-informatiebijeenkomsten.