Hersenletsel: hoe vind je de juiste begeleiding?

Leven met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is vaak lastig. De gevolgen van hersenletsel kunnen alles op z’n kop zetten: je verliest bijvoorbeeld je korte termijn geheugen of je karakter verandert. Misschien ben je overgevoelig voor prikkels of ben je constant vermoeid. Het kan ook zijn dat je fysiek niet meer alles kunt. Dat vraagt om gespecialiseerde begeleiding die goed op elkaar afgestemd is. SWZ biedt in Oost-Brabant een totaalpakket voor kinderen, jongeren, volwassenen én hun naasten. Met begeleiding, training, dagbesteding, woon- en werkmogelijkheden.

Wat kan SWZ voor je doen?

SWZ richt zich bij het begeleiden van mensen met NAH op het stimuleren van zelfstandig en zelfredzaam zijn. In alle fasen van het leven. Begeleiding vindt zoveel mogelijk plaats in de eigen woonomgeving, met oog voor de specifieke situatie van de cliënt en zijn naasten.

Kernbegrippen hierbij zijn: respectvolle bejegening, goed luisteren en geen betutteling. De omgeving wordt zoveel mogelijk bij alles betrokken en waar nodig begeleid. Elke cliënt heeft een persoonlijk begeleider die de begeleiding coördineert en contact heeft met behandelaars.