Hersenletsel: hoe vind je de juiste behandeling?

SWZ biedt in Oost-Brabant een totaalpakket voor kinderen, jongeren, volwassenen én hun naasten. Met behandeling, training, dagbesteding, woon- en werkmogelijkheden. Leven met niet-aangeboren hersenletsel. (NAH) is vaak lastig. De gevolgen van hersenletsel kunnen alles op z’n kop zetten: je verliest bijvoorbeeld je korte termijn geheugen of je karakter verandert. Misschien ben je overgevoelig voor prikkels of ben je constant vermoeid. Het kan ook zijn dat je fysiek niet meer alles kunt. Dat vraagt om gespecialiseerde behandeling die goed op elkaar afgestemd is.

Wat kan SWZ voor je doen?

SWZ richt zich bij het behandelen van mensen met NAH op het stimuleren van zelfstandig en zelfredzaam zijn. In alle fasen van het leven. Behandeling vindt zoveel mogelijk plaats in de eigen woonomgeving, met oog voor de specifieke situatie van de cliënt en zijn naasten.

Kernbegrippen hierbij zijn: respectvolle bejegening, goed luisteren en geen betutteling. De omgeving wordt zoveel mogelijk bij alles betrokken en waar nodig ondersteund. Elke cliënt heeft een persoonlijk begeleider die de behandeling coördineert en contact heeft met behandelaars.

Bij SWZ werkt een groot aantal NAH-specialisten. Vanuit hun kennis en kunde helpen zij bij het leren omgaan met de gevolgen van NAH. Maar ook hoe de omgeving daarop met een juiste bejegening kan aansluiten.

SWZ werkt samen met veel betrokken partijen. Er is veel contact met thuiszorg, wijkteams en regionale netwerken. SWZ is betrokken bij Café Brein, de ontmoetingsplekken voor mensen met NAH en hun naasten. Bovendien is SWZ is partner van de samenwerkingsverbanden Hersenz (www.hersenz.nl) en Ambitie (www.ambitie.org).

Behandeling nah