SWZ ondersteunt

  • mensen met NAH – niet aangeboren hersenletsel
  • mensen met een lichamelijke beperking
  • mensen met een (ernstige) meervoudige beperking

In alle fasen van hun leven.

Wij bieden:

  • Zorg, ondersteuning en behandeling
  • Dagactiviteiten, wonen en vrije tijd besteding
  • Leren & Werken

Ons streven is dat onze cliënten zoveel mogelijk op eigen kracht mee kunnen doen in de maatschappij. De vraag van de cliënt en zijn mogelijkheden zijn hierbij leidend. SWZ doet dit op basis van gelijkwaardigheid, met deskundige en betrokken medewerkers.

Niet het beste ervan maken, maar het beste eruit halen!