Brink 22 is een leefgroep waar 4 jongeren wonen met een (ernstige) meervoudige beperking. De leeftijd varieert tussen de 20 en 40 jaar. Naast de dagelijks te verlenen basiszorg ligt het accent voornamelijk op het creëren van een huiselijke sfeer. Structuur is voor deze cliënten belangrijk. De jongeren krijgen 9 dagdelen dagbesteding bij het dagactiviteitencentrum.