Brink 5-7 bestaat uit twee aan elkaar gekoppelde woonhuizen. Op beide brinken wonen vijf cliënten met een meervoudige beperking variërend in de leeftijd van 15-37 jaar. De cliënten gaan overdag naar school of bezoeken het activiteitencentrum op het terrein. De cliënten worden ondersteund bij hun dagelijks verzorging en persoonlijke begeleiding daar waar dat nodig is. Dit gebeurt vanuit een prettige en veilige leefsituatie, waarin duidelijkheid en structuur belangrijk is. Iedere cliënt heeft een individueel zorgplan.