Brink 19 is een leefgroep waar 9 kinderen c.q. jongeren van 14 tot 25 jaar met een zeer ernstige meervoudige beperking 24-uurs zorg aangeboden krijgen. Er zijn ook 2 logeerplaatsen, die veelal van vrijdag tot zondag en in de vakantie bezet worden. Alle jongeren hebben een laag cognitief ontwikkelingsniveau ( gemiddeld onder het half jaar) én een lichamelijke beperking, welke inhoudt dat de dagelijks terugkerende basiszorg (evenals de vrijetijdsbesteding) volledig overgenomen wordt door de aanwezige begeleiding. Doel: Sfeer, warmte en bieden van een huiselijke omgeving. Daarnaast wordt er gestreefd naar het conform van de cliënt. De kunst is de veelal complexe medische zorg niet de hoofdmoot te laten zijn. De zorg heeft een intensief en veelal medisch karakter. Alle zorg wordt 1 op 1 vormgegeven om de situatie rondom de cliënt voorspelbaar te maken en continuïteit te waarborgen. Er werkt een deskundig team dat bestaat uit niveau 4 en 5 geschoolde (veelal verpleegkundige) medewerkers. Elk dagdeel werkt er tenminste 1 verpleegkundige. Brink 19 is een leerafdeling, dit wil zeggen dat wij een groot aantal studenten gedurende het jaar opleiden voor verpleegkundige niveau 4 of 5. Alle medewerkers op Brink 19 hebben de autorisatie om werkbegeleider te zijn.