Brink 6-8 is een leefgroep van 10 kinderen die allen een meervoudige beperking hebben. Zij zijn in de leeftijd van 7 tot 13 jaar. Overdag gaan de kinderen naar de Emiliusschool, dat ook op het Zonhove terrein is gevestigd.

Op Brink 6 wonen 5 kinderen: 3 meisjes en 2 jongens met een laag cognitief ontwikkelingsniveau en met lichamelijke beperkingen. Dit houdt in dat de dagelijkse terugkerende basiszorg bijna volledig overgenomen wordt door de aanwezige begeleiding. Wij bieden de kinderen naast begeleiding, warmte en een huiselijke omgeving waar zij zich veilig voelen.

Ook op Brink 8 wonen 5 kinderen: 2 jongens en 3 meisjes. Het is een levendige groep kinderen die veel duidelijkheid en structuur nodig hebben. De kinderen zijn volop bezig met het aanleren van vaardigheden op het gebied van zelfredzaamheid, sociale omgangsvormen, het zelfstandig en samen activiteiten ondernemen. De kinderen kunnen niet zonder direct toezicht in de nabijheid van andere kinderen verblijven. Dit vraagt een hele positieve, maar consequente opvoeding en benadering. Het vraagt tevens om een geïntegreerde en planmatige aanpak, waarbij de ouders een grote rol spelen.