Buitenbrink 1-3 is een leefgroep van 16 volwassenen met een (ernstige) meervoudige beperking. Iedere cliënt heeft een eigen slaapkamer en delen de huiskamer en de sanitaire voorzieningen.
In het dagelijks leven leveren wij zorg, begeleiding en structuur naar behoefte van de cliënt.
Naast de dagelijkse zorg ligt het accent voornamelijk op het creëren van een huiselijke sfeer, waarbij rekening gehouden wordt met de beperkingen van de cliënt.