Cliëntervaringsmetingen
Onze medewerkers doen hun uiterste best om goede en verantwoorde zorg te bieden, die aansluit bij de wensen en de mogelijkheden van cliënten. Wij willen graag van de cliënten zelf horen, hoe zij deze zorg ervaren en waarderen. Elk jaar onderzoeken wij dit bij een deel van onze cliënten. Wij doen dat aan de hand van de methode “Ben ik tevreden”. Daarbij wordt niet alleen gevraagd naar de ervaringen met de zorg, maar ook naar de tevredenheid met de eigen situatie. Zo krijgen wij een beter beeld van de behoeften en kunnen wij ook beter inspelen op hun wensen.

Resultaten
In 2013 is de cliëntervaringsmeting uitgevoerd bij de woonvormen, in 2014 bij de activiteitencentra en in 2015 bij de cliënten die ambulante begeleiding kregen. De scores voor de verschillende functies (op een schaal van 5 punten) waren

Woonvormen:  3,98
Activiteitencentra:  3,75
Ambulante begeleiding:  3,6

Cliënten van SWZ zijn dus tevreden tot zeer tevreden met de geboden ondersteuning en het leefklimaat.

Daarbij komt het volgende naar voren: cliënten van SWZ zijn zeer tevreden met de aandacht die zij krijgen voor hun persoonlijke ontwikkeling, materieel welzijn, zelfbepaling en de behartiging van hun belangen.
Naar aanleiding van de resultaten hebben wij verbeteringen kunnen aanbrengen in het evalueren van de persoonlijk plannen en zijn we meer aandacht gaan besteden aan deelname aan de samenleving, bijvoorbeeld door maatjesprojecten en empowerment.

Klik hier voor de resultaten op locatieniveau.