Ervaringsmeting cliënten Jeugdwet, WMO en WLZ
Vanuit onze visie op merkbare mensgerichte zorg vinden wij het belangrijk om te weten, hoe cliënten onze zorg‐ en dienstverlening ervaren. Elk jaar neemt SWZ hiervoor een cliënt ervaringsmeting af bij cliënten, die gebruik maken van onze zorg- en dienstverlening. Dit zijn cliënten die vallen onder de Jeugdwet, de WMO en de WLZ. Voor elke cliëntgroep is in 2019 apart onderzoek gedaan. De resultaten uit dit onderzoek zijn terug te lezen in de ‘Samenvatting cliënttevredenheidsonderzoek’, die wij per cliëntgroep hebben opgesteld.

Samenvatting cliënttevredenheidsonderzoek Jeugdwet, WMO en WLZ
In elke samenvatting is de respons van het onderzoek terug te lezen, gevolgd door de resultaten. De conclusies en het vervolg staan op organisatieniveau beschreven. Naast een analyse op organisatieniveau ontvangen onze teams ook een analyse op teamniveau, waarmee zij zelf aan de slag gaan. De individuele uitkomsten van het onderzoek bespreekt de persoonlijk begeleider van de cliënt 1 op 1 tijdens de jaarlijkse planbespreking. Acties en/of aanpassingen worden in het persoonlijk plan van de cliënt opgenomen.

Cliënttevredenheidsonderzoek Jeugdwet 2021
SWZ heeft voor de kinderen, die vallen onder de jeugdwet en gebruik maken van onze zorg- en dienstverlening, de cliënt ervaringsmeting afgenomen bij de verwanten van deze kinderen. De onderzoeksresultaten vindt u hier terug:
Analyse cliënttevredenheidsonderzoek jeugdwet regio de Meierij en Oss_2021

Cliënttevredenheidsonderzoek WMO 2022
SWZ heeft een cliënt ervaringsmeting afgenomen bij de WMO cliënten, die gebruik maken van onze zorg- en dienstverlening. De onderzoeksresultaten vindt u hier terug:
Resultaten cliënttevredenheidsonderzoek WMO 2022

Cliënttevredenheidsonderzoek WLZ 2022
SWZ heeft een cliënt ervaringsmeting afgenomen bij de WLZ cliënten, die gebruik maken van onze zorg- en dienstverlening. De onderzoeksresultaten vindt u hier terug:
Resultaten cliënttevredenheidsonderzoek WLZ 2022