Heriklaan is een leefgroep voor cliënten met een middelmatige/lage zorgintensiteit, waarbij de begeleidingscomponent hoog is. Hierbij ligt de focus op het aanleren van nieuwe vaardigheden en zelfstandigheid. Deze woning biedt plaats aan 16 cliënten. Er wonen jongeren en volwassenen, zowel dames en heren in de leeftijd vanaf 18 jaar. De indicatie die gevraagd wordt om binnen deze woning te kunnen verblijven is vanaf 4VG. Cliënten hebben allen een meervoudige beperking of een niet aangeboren hersenletsel. De zorgverlening is gericht op het leren om zo zelfstandig mogelijk te leven, waarbij de zorgverlening gericht is op het aanleren van algemeen dagelijkse levensverrichtingen en het instant houden van hetgeen geleerd is. De cliënten kunnen zichzelf in beperkte mate/tot volledig verzorgen.

Cliënten kunnen zelfstandig activiteiten uitvoeren en ondernemen hier ook actie in.

Cliënten kunnen ook ondersteuning nodig hebben in het structureren van de dag.