SWZ werkt op 27 locaties voor ongeveer 1500 cliënten. Zij vinden bij ons begeleiding en behandeling, een invulling van hun dag die past bij hun wensen en mogelijkheden en een thuis. Dagelijks zijn vele medewerkers én vrijwilligers betrokken bij hun dagelijks leven. Dat werk doen we op basis van de reguliere zorgbudgetten die de overheid daarvoor ter beschikking stelt. Maar voor de extra’s, voor de sjeu in het leven, is dat niet toereikend.  We zouden nog zoveel meer voor onze cliënten kunnen en willen betekenen. Wat kunt ú doen? Juist nu, in een tijd waarin zorgbudgetten onder druk staan, is de betrokkenheid van mensen zoals u belangrijk. Met een gift, klein of groot, helpt u mensen met een meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel om op eigen kracht mee te doen in de maatschappij. Niet het beste ervan maken, maar het beste eruit halen!

Direct, eenmalig geven

Een eenmalige donatie kunt u overmaken naar bankrekeningnummer IBAN NL 75 RABO 0148283381 ten name van Stichting SWZ in Son. Wilt u geven voor een specifiek project of woning? Neemt u dan contact met ons op en geef aan waar u aan denkt. Dan zorgen we samen dat het bedrag op de juiste plek terecht komt. SWZ heeft de Anbi status. Dit betekent dat SWZ geen belasting verschuldigd is over geld, dat u schenkt of nalaat. Wat u geeft, komt volledig en direct ten goede aan onze cliënten. Bovendien zijn giften aan SWZ aftrekbaar voor de Inkomsten-belasting. In het geval van een eenmalige gift zijn daar wel voorwaarden aan verbonden. Meer informatie en een rekenhulp vindt u op de websites www.anbi.nl en www.belastingdienst.nl

Een periodieke schenking: geven met belastingvoordeel

Een fiscaal aantrekkelijke manier van geven is via een periodieke schenking. Bent u bereid om minstens vijf jaar achter elkaar een vast bedrag per jaar te geven? Omdat SWZ de ANBI-status heeft, is het mogelijk om uw schenking als aftrekpost op te voeren voor de Inkomstenbelasting. U betaalt dan minder voor dezelfde schenking.

Wanneer u van deze regeling gebruik wil maken, is het nodig om deze afspraak met een onderlinge overeenkomst vast te leggen. Vroeger was daar een notariële akte voor nodig. Dat mag nog steeds, maar is niet meer verplicht. U kunt nu een schenkingsovereenkomst opvragen. Graag in tweevoud volledig invullen en ondertekenen. U kunt het ingevulde formulier sturen naar: Secretriaat.RaadvanBestuur@swzzorg.nl of geprint per post opsturen naar: SWZ, t.a.v. Secretariaat Raad van Bestuur, Antwoordnummer 1521, 5690 ZX Son en Breugel. Een postzegel is niet nodig. Na ondertekening sturen wij u uw exemplaar van de overeenkomst toe.