Algemeen

Kinderen en jongeren

Volwassenen

Gezin

Behandeling

Aanvullende producten/diensten
Op de website van Zorginstituut Nederland vindt u het Wlz-kompas.  Daar treft u informatie aan over de producten en diensten waar u recht op hebt in een Wlz-instelling, welke kosten de instelling voor haar rekening neemt en voor welke kosten u zelf verantwoordelijk bent. SWZ vraagt geen eigen bijdrage voor Wlz diensten en brengt geen zaken in rekening die onder de Wlz afspraken vallen.

Behoudens aanvullend vervoer, biedt SWZ in principe geen aanvullende diensten. Informatie over aanvullend vervoer vindt u in ‘Beschrijving en tarieven aanvullende diensten SWZ’.

Wij gaan er vanuit dat u zelf zorg draagt voor diensten, die niet binnen de aanspraken van de Wlz vallen. In een aantal gevallen kan SWZ bemiddelen om deze diensten te laten uitvoeren door derden. Zo hebben wij afspraken met de textielservice van Synergy Health voor het wassen en strijken van persoonsgebonden was. Bij het intakegesprek wordt dit onder uw aandacht gebracht. U bent vrij in de keuze om hiervan gebruik te maken.

In samenspraak met de Cliëntenraad is besloten dat cliënten – waarbij sprake is van een aandoening waardoor er extreem veel vuile was is – de kosten voor de was (die gemaakt worden bij een externe wasserij) boven de € 70,- vergoed krijgen. Hiervoor is een indicatie van de arts noodzakelijk en dient dit te zijn vastgelegd in het Persoonlijk Plan. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd en bedraagt vanaf 1 januari 2019
€ 73,50.