Hersenz

Hersenletsel
NAH of niet-aangeboren hersenletsel is een beschadiging aan de hersenen die iemand tijdens zijn leven oploopt als gevolg van een beroerte, ongeluk, hartstilstand of hersenaandoening. Er bestaat ook aangeboren hersenletsel. Dit is schade aan de hersenen die ontstaan is rond of na de geboorte, zoals zuurstofgebrek of een infectie. Jaarlijks krijgen zo’n 140.000 Nederlanders met een of andere vorm van hersenletsel te maken.

Als mensen hersenletsel hebben opgelopen, komen ze vaak eerst in het ziekenhuis terecht. Dat wordt de acute fase genoemd. Als de patiënt stabiel is, begint de herstelfase. Tijdens de revalidatietijd wordt gewerkt aan maximaal herstel van functies. Als de patiënt weer thuis is, worden de gevolgen van het hersenletsel in het dagelijks leven pas echt helder. ‘Dan begint het pas’, zeggen de meeste mensen met hersenletsel er zelf over. Ze moeten leren omgaan met de beperkingen die voortkomen uit het letsel. Het behandelprogramma Hersenz richt zich op deze chronische fase.

Hieronder vindt u informatie over de informatiebijeenkomsten die SWZ zorg organiseert en de behandeling van Hersenz.

 

Informatiebijeenkomsten over Hersenz

Wilt u meer weten over de behandeling van Hersenz? Bezoek een (online) informatiebijeenkomst.

Informatiebijeenkomsten op locatie

Op onderstaande datum organiseert SWZ zorg weer een informatiebijeenkomst op locatie.

 • dinsdag 19 september  van 19.00 – 20.30 uur op bij SWZ zorg, Van Heurnstraat 2 te Den Bosch.
 • zaterdag 7 oktober van 10.00 – 11.30 uur bij SWZ Activiteitencentrum Eindhoven, Palladiostraat 27 te Eindhoven
 • zaterdag 21 oktober van 10.00 – 11.30 uur bij SWZ zorg, Van Heurnstraat 2 te Den Bosch.
 • dinsdag 14 november van 19.00 – 20.30 uur bij SWZ Activiteitencentrum Eindhoven, Palladiostraat 27 te Eindhoven.

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomsten door een mail te sturen naar hersenz@swzzorg.nl of te bellen naar tel. 088799-8222.

Online informatiebijeenkomsten

Hersenz organiseert ook regelmatig online informatiebijeenkomsten voor cliënten en naasten. Een behandelaar geeft uitleg over het Hersenz behandelprogramma en een ervaringsdeskundige vertelt in een korte presentatie wat de behandeling voor zijn of haar leven heeft betekend. Er is ruimte voor vragen en uitleg. De bijeenkomsten duren meestal een uur en er zijn geen kosten aan verbonden.
Een overzicht van de bijeenkomsten en de mogelijkheid om u daarvoor aan te melden, vindt u hier: Informatiebijeenkomsten en inloopsessies | Hersenz

 

De behandeling van Hersenz

Hersenz is een behandelprogramma waarmee u leert omgaan met de gevolgen van hersenletsel, zoals motorische beperkingen, vermoeidheid, concentratieproblemen en psychische problemen. Er is ook aandacht voor verliesverwerking.

Programma op maat
Tijdens een intake wordt met u besproken waar u behoefte aan heeft en aan welke persoonlijke doelen u wilt werken. De behandeling wordt aangepast aan uw wensen en mogelijkheden. Er zijn groepsbehandelingen, er is een bewegingsprogramma en er komt altijd een behandelaar bij u thuis.

Werken met persoonlijke doelen
Bij Hersenz werkt u aan dingen die voor u van belang zijn, persoonlijke doelen die u graag wilt bereiken omdat uw leven er beter door wordt. Voorbeelden van doelen zijn:

 • Ik kan omgaan met onverwachte situaties
 • Ik schiet niet meer zo snel uit mijn slof
 • Ik denk eerst na voordat ik doe
 • Ik heb een programma met goede afwisseling tussen activiteiten en rust
 • Ik kan zonder hulp de trappen op
 • Ik kan naar het winkelcentrum lopen
 • Ik ben minder bang om te vallen
 • Ik kan vertellen hoe mijn dag was met behulp van de iPad
 • Mijn man en kinderen begrijpen wat er met mij aan de hand is
 • We hebben de taken thuis goed verdeeld

Naasten
Hersenletsel krijg je nooit alleen. Ook voor de partner en/of kinderen verandert er veel. Ze hebben opeens te maken met een partner of ouder die door het hersenletsel minder kan. Hersenz betrekt daarom ook de naasten bij de behandeling. Er is altijd een behandelaar die ook bij u thuis komt en gesprekken kan voeren met het hele gezin.

Voor wie is de behandeling interessant?
Hersenz is een behandeling voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel in de chronische fase. De behandeling kan interessant voor jou of je naaste zijn als je voldoet aan de volgende kenmerken:

 • Je bent 18 jaar of ouder
 • Je wilt leren omgaan met de gevolgen van je hersenletsel
 • Je wilt je zelfstandigheid en welzijn vergroten
 • Je wilt je leven zo goed mogelijk vormgeven, op je eigen manier
 • Je komt niet (meer) in aanmerking voor revalidatiebehandeling

Een voorwaarde is dat het hersenletsel op schrift is vastgesteld door een medisch specialist (een neuroloog en/of revalidatie-arts). Deze rapportage is nodig bij de aanmelding voor een intake.

Behandeling in de regio
Hersenz wordt door zorgorganisaties op tientallen plaatsen in Nederland aangeboden. Deze organisaties zijn allemaal gespecialiseerd in het begeleiden en behandelen van mensen met hersenletsel. In de regio Oost-Brabant biedt SWZ de behandeling van Hersenz aan.

Specialisten
Het Hersenz behandelprogramma wordt geboden door ervaren specialisten. Onze fysiotherapeuten, psychomotorisch therapeuten, (neuro)psychologen, orthopedagogen, cognitief trainers en afasietherapeuten zijn allemaal gespecialiseerd in niet-aangeboren hersenletsel. Elk team heeft een regiebehandelaar, dat is altijd een GZ-psycholoog of Orthopedagoog-Generalist.

Meer informatie over Hersenz en ervaringsverhalen vindt u in onderstaande brochure. Klik op de afbeelding om het document te openen.